Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Ett nytt kull med studenter har hatt oppstart på nytt semester i Global Mental Helse
Vi ønsker Josefin Sveen velkommen som nyansatt ved senteret
Grete Kalleklev Velure disputerer 02.09.2022 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen. Prøveforelesning avholdes samme dag.
Professor Bjørn Helge Johnsen ble ansatt som ny leder ved senteret 01.august 2022