Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Tross økt stress og flere psykiske plager, ble det færre røykere under pandemien, viser en ny UiB-studie.
Under den årlige konferansen til Landslaget for norskundervisnings (LNU) ble professor emerita Olga Dysthe hedret med den prestisjetunge LNU-prisen, for sitt omfattende bidrag til norskfaget og norskdidaktikk gjennom sitt mangeårige forfatterskap.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid - søknadsfrist 30. april 2024.