Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

INSPIRE (Integrert kortvarig palliativ rehabilitering) er et fireårig EU-finansiert forskningsprosjekt som setter søkelys på funksjonsnedsettelse, symptombyrde og omsorgsbehov for pasienter med ikke-kurerbar kreft. Inkludering av pasienter til INSPIRE er nå i gang i Norge, Danmark, England, Frankrike, Italia og Skottland.
Kristin Skjærseth og Natalie Preminger vant prisen "høyest arbeidslivsrelevans" for sin presentasjon av prosjektet om barnepalliasjon på Alreks studentkonferanse 05. juni.