Hjem
Forskningsgruppe for kulturelt mangfold i samfunn og arbeidsliv

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Hovedinnhold

KULTURELT MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN

Utfordringer og virkemidler

Redaktør Gro Mjeldheim Sandal

 

«Målet med denne boken er å vise hvordan ledere og personalarbeidere gjennom selvforståelse, involvering og kritisk bruk av virkemidler kan bidra til å skape gode og produktive arbeidsplasser med rom for kulturelt mangfold», sier Gro Mjeldheim Sandal.

Bokomtale

Multinasjonale selskaper og et globalisert arbeidsmarked skaper kulturelt mangfold i arbeidslivet. Denne boken tar for seg utfordringene i forbindelse med denne situasjonen og virkemidlene man kan bruke for å møte dem. Boken beskriver arbeidslivet som møteplass for mennesker fra ulike kulturer både i norsk sammenheng, i internasjonale organisasjoner og under arbeidsoppdrag i utlandet. Her presenteres både teoretiske perspektiver og utfordringer og praktiske virkemidler knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser.
Boken henvender seg til alle som er interesserte i spørsmål knyttet til kulturelt mangfold i arbeidslivet, for eksempel ledere, tillitsvalgte og HMS-personell. Boken egner seg også som pensum ved universiteter og høyskoler.

Redaktør

Gro Mjeldheim Sandal er professor i psykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og leder for forskningsgruppen Society and Workplace Diversity Research Group. Hun har over mange år forsket på ledelse og atferd i organisasjoner med vekt på kulturelle aspekter og individfaktorer.