Home
Society and Workplace Diversity Research Group

Bok: Kulturelt mangfold på arbeidsplassen

Main content

KULTURELT MANGFOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN

Utfordringer og virkemidler

Redaktør Gro Mjeldheim Sandal

 

«Målet med denne boken er å vise hvordan ledere og personalarbeidere gjennom selvforståelse, involvering og kritisk bruk av virkemidler kan bidra til å skape gode og produktive arbeidsplasser med rom for kulturelt mangfold», sier Gro Mjeldheim Sandal.

Bokomtale

Multinasjonale selskaper og et globalisert arbeidsmarked skaper kulturelt mangfold i arbeidslivet. Denne boken tar for seg utfordringene i forbindelse med denne situasjonen og virkemidlene man kan bruke for å møte dem. Boken beskriver arbeidslivet som møteplass for mennesker fra ulike kulturer både i norsk sammenheng, i internasjonale organisasjoner og under arbeidsoppdrag i utlandet. Her presenteres både teoretiske perspektiver og utfordringer og praktiske virkemidler knyttet til teamarbeid, tilpasningsstrategier, rekruttering og gruppeprosesser.
Boken henvender seg til alle som er interesserte i spørsmål knyttet til kulturelt mangfold i arbeidslivet, for eksempel ledere, tillitsvalgte og HMS-personell. Boken egner seg også som pensum ved universiteter og høyskoler.

Redaktør

Gro Mjeldheim Sandal er professor i psykologi ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen og leder for forskningsgruppen Society and Workplace Diversity Research Group. Hun har over mange år forsket på ledelse og atferd i organisasjoner med vekt på kulturelle aspekter og individfaktorer.