Hjem
Institutt for biomedisin

Nyhetsarkiv for Institutt for biomedisin

På Institutt for biomedisin har elever ved Bergen Katedralskole nylig fått prøve seg som labassistenter. Flytende nitrogen var det mest action i.
Proteinanalyse ved Proteomics Unit (PROBE) ved Institutt for biomedisin sentral i bergensforskeres jakt på løsning av MS-gåten.