Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Sidan farmasistudiet vart oppretta i Bergen i 2003 har førsteårsstudentane kvar vår fått tilbodet om å delta på ein studietur i regi av Senter for farmasi. Studieturen er meint å gje eit innblikk i ulike aspekt ved farmasifaget og profesjonen.