Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Ho er den første farmasøyten uteksaminert frå farmasistudiet i Bergen som fullfører ein doktorgrad, og det mindre enn 10 år etter at studiet starta.
Tre av masterstudentane i farmasi står på trykk i nyaste utgåve av Norsk Farmaceutisk Tidsskrift (12/2012). Elisabet Størset med "Individuell dosering av takrolimus til nyretransplanterte pasienter basert på populasjonsfarmakokinetiske doseringsmodeller", og Sara Volstad og Torill Kleppe med "Pasientsikkerhet i et skandinavisk perspektiv".