Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Utover å markere at det var 10 år siden de første farmasistudentene ble tatt opp ved UiB var intensjonen at heldagsseminaret 14. februar skulle bidra til informasjon og refleksjon om farmasi som universitetsfag og således inspirere til utvikling av fagområdet. Kake og fest ble det også tid til.