Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Valget av medlem og varamedlemmer til gruppe B i fakultetsstyret ble gjennonført i perioden 22. - 27.05.2014
Valg av representant fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 22. - 27. mai 2014