Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Gjennom å utvikle molekyl som kan regulere enzymene serinproteasar, er doktorgradsarbeidet til Budnjo eit steg på vegen mot nye legemiddel mot sjukdommar som kreft, diabetes og KOLS. Torsdag 19. juni 2014 disputerer han med avhandlinga “Synthesis of serine protease inhibitors”.