Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Cecilie Svanes er ein av dei mest siterte lungeforskarane i Noreg. I dag får ho LHL sin kolspris for si årelange innsats for astma- og kolsforskinga.
Ny forsking aukar forståinga av den diabetesrelaterte sjukdomen CEL-MODY.