Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Med EU-midler skal Rebecca Cox og Influensasenteret i Bergen utvikle en internasjonal målestandard for influensavaksiner.
Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.