Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Ein spesiell genvariant kan vere ein del av forklaringa på auka feittlagring blant halvparten av befolkinga. Funnet kan gje nye og meir målretta behandlingar i framtida.