Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Senter for farmasi gratulerer Ann Kari Grindheim med ZONA-prisen
Ny studie skal undersøke om apotek kan ha en rolle i å avdekke udiagnostisert diabetes
Fikk du ikke med deg Farmasøytisk Fagdag? Se foredrag fra professor Ross T. Tsuyuki fra University of Alberta i opptak.
En høytidelig seremoni avsluttet den årlige Forskningspresentasjonen, der unge forskere viser frem forskningen sin med postere og muntlige presentasjoner.