Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Senter for farmasi gratulerer teamet bak galenisk farmasi med prisen!
Forskere skal kartlegge kreftsvulsters gener for å kunne tilby enkeltpasienter bedre cellegiftbehandling.
Forskning konkluderer med at tabletter kan erstatte insulinsprøyter for barn med nyfødtdiabetes.