Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

Marit Gulbrandsen Sandberg er lege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og PhD-stipendiat ved UiB
Annabel Eide Ohldieck er utdannet hjertespesialist og arbeider som overlege ved Hjerteavdelingen, HUS, seksjon for pacemakerbehandling og hjertesvikt.
Vi ser frem til å arrangere tidenes første seminar for forskningsgruppe G16, Maternal, Fetal Neonatal Research, Western Norway
En studie publisert i New England Journal of Medicine viser forbedret sykdomsfri overlevelse for brystkreftpasienter som fikk PARP-hemmer etter standardbehandling.
Bente E. Moen er utpekt som ny leder i Senterets styringsgruppe. Bente er professor i arbeidsmedisin og internasjonal helse og direktør for Senter for internasjonal helse og globale helseutfordringer
En ny studie fra USA har funnet viktige immunceller i beinmargen hos personer som har gjennomgått koronainfeksjon. Funnene indikerer at man utvikler god og langvarig immunitet. – Dette er veldig gode nyheter, sier stipendiat Lena Hansen ved Influensasenteret på UiB.