Hjem
Klinisk institutt 2

Nyhetsarkiv for Klinisk institutt 2

I forbindelse med Kvinnehelseutvalgets møte i Bergen 17-18.03 2022 ble det laget en live podcast.
Senter for farmasi har arrangert workshop om refleksjon og verdier på Bjørnafjorden gjennom prosjektet FREMFARM. Studenter Miral Alabbasi og Oda Marie Vabø Haugane har snakket med både Ragnhild Holtskog og Hilde Frøyland om verdier, refleksjon og kommunikasjon i dagens farmasi.
9.-11. mars ble det holdt en Nordisk kongress om diabetes på Solstrand hotell. Kongressen samlet eksperter på diabetes og fedme fra Norge, Sverige og Danmark, samt internasjonale forskere. På kongressen ble det diskutert nye tilnærminger til behandling av diabetes og nye måter å tenke rundt underkategorier av diabetes og fedme.
De friske barna hadde størst sjanse for gjentagende antibiotikabehandling. – Kan tyde på at det er adferdsmessige faktorer hos legen eller foreldrene som virker inn, sier stipendiat Christian Thaulow.
The Female Heart workshop takes place at Solstrand Hotel & Bad outside Bergen on May 19th and 20th 2022. The workshop is hosted by the Centre for Research on Cardiac Disease in Women at UiB and focuses on sex differences in cardiovascular risk and disease. The program includes lectures from key national and international researchers in the fields, and targeted group discussions for PhD... Les mer
Ny studie fra Senter for Diabetesforskning ved UiB viser at gener som regulerer appetitt påvirker vektutviklingen til barn. Dette åpner for utvikling av medikamentell behandling av overvekt og fedme.
"Vi har funnet nøkkelen til vekst under de første leveårene. Dette er viktig fordi det kan gi oss svar på hvorfor noen barn utvikler overvekt senere i livet", sier professor og leder Pål R. Njølstad ved Senter for Diabetesforskning.
Nybrottsarbeid fra forskere ved UiB og Haukeland viser at det å engasjere hele familien i behandlingen av alvorlig fedme hos unge kan gi bedre resultater enn tradisjonell behandling. Nå skal resultatene fra Bergen brukes i en stor multisenterstudie på barn og overvekt.
PhD kandidat Marit Sandberg ved Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner, holder foredrag om Morshjertet, hjertesykdom hos gravide 30.mars 2022 kl.18.-19.30
Nå er kurset i "Komplekse intervensjoner" tilgjengelig gjennom Futurelearn. Kurset var tidligere et tilbud gjennom Norsk forskerskole for farmasi, som har finansiert digitaliseringen
Rebecca Cox ved Influensasenteret er tildelt Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Samtidig fikk Marc Vaudel ved Klinisk institutt 2 pris i kategorien yngre forskere.
Forskning på kvinnehjertet tatt opp i Dagsnytt 18. Professor Eva Gerdts var 08.03.22 invitert til Dagsnytt 18 for å diskutere hjertesykdom hos kvinner i et kvinnehelseperspektiv med statsråd Ingvild Kjerkol.
Hør professor Maja-Lisa Løchen ved UiT Norges Arktiske Universitet snakke om dette
Program: Mandag 28.03.22 kl. 12-13, Professor Eva Gerdts: Hypertensjon hos kvinner. Overlege PhD Grethe Åstrøm Ueland: Autonom kortisolsekresjon – en ny årsak til behandlingsresistent hypertensjon hos kvinner? Plenumsdiskusjon