Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Høyr kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune Nina Mevold kommentere forskingssamarbeidet med TVEPS.
Senter for tverrprofesjonell læring (TVEPS) og Bergen kommune har fått 200 000 kroner i støtte frå Forskingsrådet. Samarbeidsprosjeket skal forske på effekten av samhandling i helse- og sosialtenestene.