Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

– TVEPS er noe alle studenter burde få tilbud om, det er kanskje det jeg har lært mest av i løpet av mine tre år på studiet.
Søndag 30.11.14 skrev BT om studentar frå 13 ulike helsefagutdanningar som verte sendt ut på sjukeheimar for å lære av og om kvarandre sine fag.