Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Studenter med ulik profesjonsbakgrunn utarbeider tiltaksplaner for brukere ved Lærings- og meistringssenteret.
Her signeres avtalen som bekrefter satsingen. Nå blir tverrfaglig praksis obligatorisk for enda flere studenter ved universitetet og høyskole.