Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Nyhetsarkiv for TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

IMAGINE og TVEPS ønsker studenter velkommen til å delta i et kunstbasert forskningsprosjekt om forståelse og omsorg ved livets slutt.