Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Center for Translational Oral Reseach (TOR)

Hovedinnhold

Forskningen ved Institutt for klinisk odontologi er vinklet mot translasjonsforskning med utgangspunkt i kliniske problemstillinger. Center for Translational Oral Research (TOR) fokuserer på translasjonsforskning basert på en klinisk tilnærming. Senteret integrerer grunnleggende EKSPERIMENTELL, epidemiologisk og klinisk forskningsaktiviteter og letter oversettelse av resultatene til evidensbaserte innovative terapier.

Senteret ble etablert i 2021 og er tilknyttet Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet.

Senterets oppgave er å fremme translasjonsforskning innen orofacial helse og utvikle evidensbaserte nye metoder for forebygging, tidlig oppdagelse og behandling av orale sykdommer og defekter. Senteret omfatter Forskerskolen ved instituttet for å fremme forskerutdanning og opplæring i henhold til instituttets forskningsstrategier.

Mål

• Å fremme forskningssamarbeid lokalt og globalt.

• For å styrke mulighetene for finansiering av rekruttering.

• Å berike forskningsmiljøet ved IKO ved å arrangere seminarer, symposier og workshops.

• Å oppmuntre til å bygge bro mellom pasient- og befolkningsrettet forskning med laboratoriegrunnforskning.

Senteret er organisert for å omfatte fire forskningsgrupper og tre enheter.

De fire forskningsgruppene:

Biomaterialer

• styrt vevsbygging og regenerasjon

orale infeksjoner og inflammasjoner

Forskningsgruppen for Oral Helse

De tre enhetene:

Laboratorieenheten

Den statistiske enheten

Forskerskolen

Forskningsgruppene har forskningsprosjekter finansiert av blannet annet EU, Norges forskningsråd, Helse Vest og fylkeskommunen.

Fra instituttet utgår årlig omkring 60 vitenskapelige publikasjoner og rundt 5 doktorgradsavhandlinger. Instituttet har veilederansvar for over 30 ph.d.-kandidater, og har 7 forskerlinjestudenter som tar mastergrad i odontologi.

Instituttet har egen forskningslaboratoriet. Laboratoriet har MicroCT som kan benyttes av både eksterne og interne forskere.