Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Hovedinnhold

Forskningen ved Institutt for klinisk odontologi er vinklet mot translasjonsforskning med utgangspunkt i kliniske problemstillinger.

Forskningen er spisset gjennom sterke forskningsgrupper innen biomaterialer, klinisk odontologisk forskning, orale infeksjoner og inflammasjoner og styrt vevsbygging og regenerasjon.

Forskningsgruppene har forskningsprosjekter finansiert av blannet annet EU, Norges forskningsråd, Helse Vest og fylkeskommunen.

Fra instituttet utgår årlig omkring 60 vitenskapelige publikasjoner og rundt 5 doktorgradsavhandlinger. Instituttet har veilederansvar for over 30 ph.d.-kandidater, og har 7 forskerlinjestudenter som tar mastergrad i odontologi.

Instituttet har egen forskningslaboratoriet. Laboratoriet har MicroCT som kan benyttes av både eksterne og interne forskere.

For mer informasjon om forskningsaktiviteter ved instituttet, vennligst se nettsider til de forksjellige forskningsgruppene.