Hjem
Arne Skodvin Kristoffersens bilde
Foto:
Eivind Senneset

Arne Skodvin Kristoffersen

Førsteamanuensis
 • E-postarne.kristoffersen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 50
 • Besøksadresse
  Allégaten 55
  5007 Bergen
  Rom 
  235
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jeg er prosjektleder for EcoSens, som startet i juni 2020 og varer i fire år. Dette er et prosjekt som er finansiert av Norges forskningsråd (Unge forskertalenter prosjekt), og handler om å måle optiske egenskaper i farvann med mye partikler, såkalt optisk komplekse farvann. Eksempelvis algeoppblomstringer og smeltevann fra isbreer. Begge disse situasjonene kan gi vannet en tydelig grønnfarge, og prosjektet fokuserer også på fjernmålinger av vannet fra satellitter. Idéen er at bedre kunnskap om hva som befinner seg i vannoverflaten, kan brukes til å forbedre algoritmene som korrigerer for atmosfæren, slik at satellittbildene kan tolkes bedre.

Emneansvarlig PHYS263 - Laboratoriekurs i optikk (høst)

Underviser to labøvinger i PHYS114 - Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk (vår)

Fast gjesteforeleser i HTEK101 - Introduksjon til havmiljø (høst)

Fast gjesteforeleser i HTEK301 - Utvalgte emner i havteknologi (høst)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Neural network approach for correction of multiple scattering errors in the LISST-VSF instrument. Optics Express. 32737-32751.
 • Vis forfatter(e) (2022). Versatile compressive microscope for hyperspectral transmission and fluorescence lifetime imaging. Optics Express. 15708-15720.
 • Vis forfatter(e) (2022). Polycrystalline diamond coating on orthopedic implants: Realization and role of surface topology and chemistry in adsorption of proteins and cell proliferation. ACS Applied Materials & Interfaces. 44933-44946.
 • Vis forfatter(e) (2022). Efficient Monte Carlo simulation reveals significant multiple scattering errors in underwater angular scattering measurements. Optics Express. 10802-10817.
 • Vis forfatter(e) (2021). Analysis of multiple scattering errors in LISST-VSF volume scattering function measurements using Monte Carlo simulations and experimental data. Optics Express. 12413-12428.
 • Vis forfatter(e) (2020). In situ measurements of the volume scattering function with LISST-VSF and LISST-200X in extreme environments: evaluation of instrument calibration and validity. Optics Express. 37373-37396.
 • Vis forfatter(e) (2020). Enhanced photostability of anthocyanin dye for increased efficiency in natural Dye sensitized solar cells. Optik. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). Testing Fluorescence Lifetime Standards using Two-Photon Excitation and Time-Domain Instrumentation: Fluorescein, Quinine Sulfate and Green Fluorescent Protein. Journal of Fluorescence. 1065-1073.
 • Vis forfatter(e) (2017). Measurement and modeling of volume scattering functions for phytoplankton from Norwegian coastal waters. Journal of Marine Research. 579-603.
 • Vis forfatter(e) (2015). Chlorophyll a fluorescence lifetime reveals reversible UV-induced photosynthetic activity in the green algae Tetraselmis. European Biophysics Journal.
 • Vis forfatter(e) (2014). Testing fluorescence lifetime standards using two-photon excitation and time-domain instrumentation: Rhodamine B, coumarin 6 and lucifer yellow. Journal of Fluorescence. 1015-1024.
 • Vis forfatter(e) (2012). Chlorophyll a and NADPH fluorescence lifetimes in the microalgae haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) under normal and astaxanthin-accumulating conditions. Applied Spectroscopy. 1216-1225.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Underwater optical communications and contribution from forward scattered light.
 • Vis forfatter(e) (2022). UNDERWATER OPTICAL COMMUNICATIONS AND CONTRIBUTION FROM FORWARD SCATTERED LIGHT.
 • Vis forfatter(e) (2022). Simulating and correcting LISST-VSF measurements.
 • Vis forfatter(e) (2019). Particle size distribution measurements in glacial meltwater using laser diffractometry.
 • Vis forfatter(e) (2019). Green water in Norwegian fjord- and coastal waters.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fluorescence lifetime measurements - history, current state and the future.
 • Vis forfatter(e) (2018). Measurements of volume scattering function and particle size distribution in natural waters in the Arctic Ocean.
 • Vis forfatter(e) (2018). Characterisation of the angular distribution of light scattered by ocean particles.
 • Vis forfatter(e) (2017). Using fluorescence as a tool to investigate the mysteries of photosynthesis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fluorescence Lifetime Measurement and Imaging of chlorophyll a in UV-stressed Microalgae Tetraselmis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fluorescence Lifetime Measurement and Imaging of chlorophyll a in UV-stressed Microalgae Tetraselmis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fluorescence lifetime of chlorophyll a reveals reversible photo-protection mechanism in the green algae Tetraselmis under UV-stressed conditions.
 • Vis forfatter(e) (2014). Fluorescence lifetime of chlorophyll a reveals reversible photo-protection mechanism in the green algae Tetraselmis under UV-stressed conditions.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2017). Videreutvikling av instrumentering for studier av mikroalgers vertikalmigrasjon under ulike lysforhold.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Fluorescence lifetime measurements and imaging of microalgae under normal and stress conditions.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Two shades of green: Comparing the optical properties of an Emiliania huxleyi bloom and a glacial meltwater fjord.
 • Vis forfatter(e) (2018). Measurements of volume scattering function and particle size distribution in Norwegian fjords and Arctic waters.
Errata
 • Vis forfatter(e) (2023). Author Correction: GLORIA - A globally representative hyperspectral in situ dataset for optical sensing of water quality (Scientific Data, (2023), 10, 1, (100), 10.1038/s41597-023-01973-y). Scientific Data.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

EcoSens (2020-2024)

Project leader

Twitter