Hjem
Ernst Nordtveits bilde

Ernst Nordtveit

Emeritus
 • E-posternst.nordtveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 77
 • Besøksadresse
  Magnus lagabøtes plass 1
  Jekteviksbakken 31 (JUSS II) (rom 451)
  5020 Bergen
  Rom 
  451
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Tingsrett, Ressursforvaltingrett, Miljørett, Energirett, Petroleumsrett, Rettsøkonomi

Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. I Lov, liv og lære, Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 382-394.

Høgsteretts rolle i utvikling av rettar til fast eigedom, i Lov Sannhet Rett, Jubileumsskrift til Høyesteretts 200 årsjubileum, 2015 s. 765-801.

Regulation of Norwegian Upstream Petroleum Sector, in Hunter (ed.) A Comparative study of Petroleum Licensing and Concession Systems, 2015

History of Scandinavian Water Law, in Sovereignty and International Water Law, 2015 p.

Arctic Council Update, in Freedom of navigation and globalization, 2015 p. 139-149

Between Market and Public Interests - Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation of Natural Gas, I Undring og erkjennelse, Festskrift til Jam Fridthjof Bernt, 2013 s. 469-482

Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar – privatisering eller regulering? Pro Natura, Festskrift til Hans Christian Bugge, Oslo 2012 s. 362-384.

Om sivillovbok og lovmål, Mål og rett : Juristmållaget 75 år / Gunnar O. Hæreid ... [et al.] (red.) 2010 p. 111-118

Om arealplanar og særlege råderettar over fast eigedom, Kart og Plan nr. 3/1998 s. 145

Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn, i ”Stat, politikk og folkestyre", festskrift til Per Stavang, 1997 s. 749

Samarbeid mellom næringsverksemder - Rettslege rammer, SNF-rapport nr. 47/1993

Oppløysing av sameige, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 705

Grenser for fast eigedom, Jussens Venner 1990 s. 23.

Samarbeid mellom næringsverksemder (English translation: Cooperation between enterprises), Bergen 1993

Oppdragssamarbeid, Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forsking og utvikling, Alma Mater forlag, Bergen 1992

 

Rettar til nausttomt, Universitetsforlaget, Bergen 1982.

 

 

 

 

 

 • Vis forfatter(e) (2023). The changing role of property rights: an introduction.
 • Vis forfatter(e) (2023). The Changing Role of Property Law; Rights, Values and Concepts. Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2023). International and supranational aspects of oil and gas law and its impact on national autonomy over petroleum development. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). The relationship between International and Domestic Energy law.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny minerallov. Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020. Avgitt til Nærings- og fiskeridepartementet 1. juli 2022 . 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Norwegian Land Use Planning Law – An introduction.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norwegian Governance of Mineral exploration – Finders rights, environmental regulation and the Rights of Indigenous People.
 • Vis forfatter(e) (2022). Miljøslaget om Førdefjorden - Innleiing om dom av Borgarting lagmannsrett (21-176614ASD-BORG/03).
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentar til sameigelova. Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kommentar til grannelova. Norsk Lovkommentar.
 • Vis forfatter(e) (2022). European Energy supply and the Energy Crisis.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ein formuerett for bærekraft – er det mogeleg?
 • Vis forfatter(e) (2021). § 117.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Geografiske og økologiske endringar som rettsleg problem. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis . Edward Elgar Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reguleringsmodellar for helse, miljø og tryggleik i høgrisikoverksemd. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reguleringsmodellar for helse, miljø og tryggleik i høgrisikoverksemd.
 • Vis forfatter(e) (2020). Legal Character of Petroleum Licenses under Norwegian law.
 • Vis forfatter(e) (2020). International energy law in perspective: The relationship between national and international energy law. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Metodiske utfordringar i tingsretten. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). "Særlege rettshøve" i tingsretten.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 74. Protective measures. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Regulation of Trans-border Oil & gas pipelines: The Norwegian Experience.
 • Vis forfatter(e) (2016). Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). DESIGN OF LEGAL INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Norwegian “odelsrett” – a special property regime for agricultural land.
 • Vis forfatter(e) (2015). Regulation of the Norwegian Upstream Petroleum Sector. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). History of Water Law in Scandinavia. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). CARBON AS A NEW COMMODITY – THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR CAPTURE AND STORAGE.
 • Vis forfatter(e) (2014). Correction of metering errors in third party access to transportation facilities: Restitution in kind or tort?
 • Vis forfatter(e) (2014). Arctic Council Update. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Oil Governance in Norway - Lessons for Uganda?
 • Vis forfatter(e) (2013). Cross border Energy Infrastructure - What law?
 • Vis forfatter(e) (2013). Between Market and Public Interest - Organization and Management of the Norwegian System for sale and Transportation of Natural Gas. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Arctic Council Update.
 • Vis forfatter(e) (2012). THE ROLE OF PROPERTY AND MARKET-BASED SOLUTIONS IN THE PROTECTION OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY.
 • Vis forfatter(e) (2012). Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar - privatisering eller regulering? 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Development of evidence based legal models for ecosystem and biodiversity protection and recovery.
 • Vis forfatter(e) (2010). SALIENT LEGAL ISSUES OF DEEP SEABED MINING.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om sivillovbok og lovmål. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Legal strategies for sustainable ecosystem management.
 • Vis forfatter(e) (2010). HimaLines; Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Vis forfatter(e) (2010). HimaLines: Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • Vis forfatter(e) (2008). kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996 nr. 72. 2489-2506. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 663-666. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om vitenskapleg utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 676-689. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1014-1014. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 729-733. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1521-1522. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2652-2653. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 507-509. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. apr. 1969 nr. 17. 865-866. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 617-619. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 733-735. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) av 28. juni 2002 nr. 61. 3507-3507. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2048-2059. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 25. juni 1999 nr. 54. 3199-3199. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). NORSK LOVKOMMENTAR.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ei redning for høgare utdanning. Bergens Tidende. 13-13.
 • Vis forfatter(e) (2007). Adaptation of Natural Resource Contracts. The Norwegian Offshore Joint Operating Agreement.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Specification of Property Rights as a Basis for Investment Decisions.
 • Vis forfatter(e) (2006). Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Bakgrunnsrett og tolkingsgrunnlag for Samarbeidsavtalen på norsk sokkel.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 735-736. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1053-1054. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 788-791. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 721-724. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 25. juni 1999 nr. 54. 3206-3207. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om petroleumsvirksomhet av 29.nov. 1996 nr. 72. 2531-2548. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 471-471. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2684-2685. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 572-573. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 908-909. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 678-679. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 792-794. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3497-3498. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 480-481. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kommentar til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2119-2130. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • Vis forfatter(e) (2004). Åpning og avslutning av fellesseminaret.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sale of Naturgas in the Light of European Competition Rules.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rettslege rammer for forvaltninga og utnytting av kystsona.
 • Vis forfatter(e) (2004). Petroleum Law as Legal Discipline.
 • Vis forfatter(e) (2004). Naboloven kan hjelpe beboerne.
 • Vis forfatter(e) (2003). Takeover Regulation in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. juni 1998 nr. 43. 2920-2921. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 12. juni 1963 nr. 12. 749-760. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1065. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 807-810. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 731-733. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommenter 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om registrering og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske område av 25. juni 1999 nr. 54. 3167. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. 2551-2566. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 454-455. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2696. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 562-563. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 692-694. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 810-812. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3447-3448. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. 2123-2133. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 918-919. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kommenrarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 466-467. I:
  • Vis forfatter(e) (2002). Norsk lovkommentar 2002.
 • Vis forfatter(e) (2002). Buplikt etter odelslova. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. 2923-2924. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 803-804. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 491-491. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1124-1124. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 865-868. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 784-787. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. . I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 473-474. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1636-1637. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2703-2708. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 601-602. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 969-971. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 745-746. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 485-485. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2167-2177. I:
  • Vis forfatter(e) (1999). KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • Vis forfatter(e) (1998). Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom. Kart og Plan. 145-151.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Registration of properties in strata (in 3D)".
 • Vis forfatter(e) (1997). Normprispunktets betydning. Behov for tilpasning til nye løsninger.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar. 57 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) med kommentar. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Frå to til tredimensjonal grunneigedom. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Frå to- til tredimensjonal eigedomsrett".
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Åpningstidslova.
 • Vis forfatter(e) (1994). Sameigelova.
 • Vis forfatter(e) (1994). Petroleumsloven.
 • Vis forfatter(e) (1994). Meieriselskapslova.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om utførsel av rev.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om undersjøiske naturforekomster.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om petoleumsforekomster under land.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om mellombels utførselsforbud.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om mellombels innførselsforbud.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om industrielt hj. arb.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om hittegods.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om hendelege eigedomshøve.
 • Vis forfatter(e) (1994). Lov om grannegjerde.
 • Vis forfatter(e) (1994). Innførselsforbudsloven 1934.
 • Vis forfatter(e) (1994). Grannelova.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forpaktingslova.
 • Vis forfatter(e) (1994). Avhendingslova.
 • Vis forfatter(e) (1993). Samarbeid mellom næringsverksemder. 47. 47. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Oppløsing av sameie. 729. 729. , Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1992). Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forskning og utvikling. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1992). Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd, forskning og utvikling.
 • Vis forfatter(e) (1990). Oppdragssamarbeid joint ventures : samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines), Prosjektleiar (Norges Forskingsråd)

Cand. jur. 1980

Dr. juris 1990