Hjem
Ernst Nordtveits bilde

Ernst Nordtveit

Professor
 • E-postErnst.Nordtveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 77
 • Besøksadresse
  Magnus lagabøtes plass 1
  Jekteviksbakken 31 (JUSS II) (rom 451)
  5020 Bergen
  Rom 
  451
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Tingsrett, Ressursforvaltingrett, Miljørett, Energirett, Petroleumsrett, Rettsøkonomi

Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. I Lov, liv og lære, Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 382-394.

Høgsteretts rolle i utvikling av rettar til fast eigedom, i Lov Sannhet Rett, Jubileumsskrift til Høyesteretts 200 årsjubileum, 2015 s. 765-801.

Regulation of Norwegian Upstream Petroleum Sector, in Hunter (ed.) A Comparative study of Petroleum Licensing and Concession Systems, 2015

History of Scandinavian Water Law, in Sovereignty and International Water Law, 2015 p.

Arctic Council Update, in Freedom of navigation and globalization, 2015 p. 139-149

Between Market and Public Interests - Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation of Natural Gas, I Undring og erkjennelse, Festskrift til Jam Fridthjof Bernt, 2013 s. 469-482

Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar – privatisering eller regulering? Pro Natura, Festskrift til Hans Christian Bugge, Oslo 2012 s. 362-384.

Om sivillovbok og lovmål, Mål og rett : Juristmållaget 75 år / Gunnar O. Hæreid ... [et al.] (red.) 2010 p. 111-118

Om arealplanar og særlege råderettar over fast eigedom, Kart og Plan nr. 3/1998 s. 145

Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn, i ”Stat, politikk og folkestyre", festskrift til Per Stavang, 1997 s. 749

Samarbeid mellom næringsverksemder - Rettslege rammer, SNF-rapport nr. 47/1993

Oppløysing av sameige, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 705

Grenser for fast eigedom, Jussens Venner 1990 s. 23.

Samarbeid mellom næringsverksemder (English translation: Cooperation between enterprises), Bergen 1993

Oppdragssamarbeid, Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forsking og utvikling, Alma Mater forlag, Bergen 1992

 

Rettar til nausttomt, Universitetsforlaget, Bergen 1982.

 

 

 

 

 

 • Nordtveit, Ernst. 2019. "Særlege rettshøve" i tingsretten. Gyldendal Norsk Forlag A/S.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 74. Protective measures. Part II, sider 721-737. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. Part II., sider 715-721. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Holmøyvik, Eirik; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Lorentzen, Pål; Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende. Publisert 2016-02-03.
 • Nordtveit, Ernst. 2016. Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. Artikkel, sider 382-394. I:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 sider. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom. Artikkel, sider 765-801. I:
  • Schei, Tore; Øie, Toril Marie; Skoghøy, Jens Edvin A. 2015. Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. 910 sider. ISBN: 978-82-15-02464-6.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. History of Water Law in Scandinavia. 5, sider 105-127. I:
  • Tvedt, Terje; McIntyre, Owen; Woldetsadik, Tadesse kassa. 2015. A History of Water, Series III, vol. 2, Sovereignty and International Water Law (Series Editor Terje Tvedt). I.B. Tauris. 480 sider. ISBN: 9781780764481.
 • Nordtveit, Ernst. 2015. Regulation of the Norwegian Upstream Petroleum Sector. 5, sider 132-158. I:
  • Hunter, Tina. 2015. Regulation Of The Upstream Petroleum Sector. A Comparative Study of Licensing and Concession Systems. Edward Elgar Publishing. 416 sider. ISBN: 9781783470105.
 • Nordtveit, Ernst. 2014. Arctic Council Update. 6, sider 139-149. I:
  • Norquist, Myron. 2014. Freedom of navigation and globalization. Brill Academic Publishers. 320 sider. ISBN: 978-90-04-28407-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2013. Between Market and Public Interest - Organization and Management of the Norwegian System for sale and Transportation of Natural Gas. Artikkel, sider 469-482. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Nordtveit, Ernst. 2012. Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar - privatisering eller regulering? Artikkel, sider 346-368. I:
  • Backer, Inge Lorange; Fauchald, Ole Kristian; Voigt, Christina. 2012. Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012. Universitetsforlaget. 657 sider. ISBN: 978-82-15-01953-6.
 • Nordtveit, Ernst. 2010. Om sivillovbok og lovmål. 18. artikkel, sider 111-118. I:
  • Hæreid, Gunnar O.; Lilleholt, Kåre; Skeie, Ingvild Risnes; Tollefsen, Merete. 2010. Mål og rett - Juristmållaget 75 år Institutt for privatrett - Skriftserie 182/2010. Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo, Oslo. 175 sider.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) av 28. juni 2002 nr. 61. Bind 3, sider 3507-3507. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. Bind I, sider 1014-1014. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. apr. 1969 nr. 17. Bind 1, sider 865-866. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. Bind 2, sider 2652-2653. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. Bind 1, sider 507-509. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. Bind 1, sider 663-666. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om vitenskapleg utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. Bind 1, sider 676-689. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. Bind 1, sider 729-733. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. Bind 1, sider 733-735. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 25. juni 1999 nr. 54. Bind 3, sider 3199-3199. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Bind 1, sider 617-619. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996 nr. 72. Bind 2, sider 2489-2506. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Bind 2, sider 2048-2059. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. Bind 2, sider 1521-1522. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2008. NORSK LOVKOMMENTAR. 4470 sider. ISBN: 978-82-05-39016-4.
 • Nordtveit, Ernst. 2008. Ei redning for høgare utdanning. Bergens Tidende. 13-13. Publisert 2008-01-23.
 • Nagel, Anne-Hilde; Nordtveit, Ernst; Bernt, Jan Fridthjof; Elvbakken, Kari Tove. 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. 35 sider.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. Bind 3, sider 3497-3498. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 25. juni 1999 nr. 54. Bind 3, sider 3206-3207. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. Bind 3, sider 2684-2685. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om petroleumsvirksomhet av 29.nov. 1996 nr. 72. Bind 2, sider 2531-2548. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. Bind 2, sider 1596-1598. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. Bind 1, sider 1053-1054. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. Bind 1, sider 908-909. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. Bind 1, sider 792-794. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. Bind 1, sider 788-791. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. Bind 1, sider 735-736. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. Bind 1, sider 721-724. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. Bind 1, sider 678-679. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. Bind 1, sider 572-573. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. Bind 1, sider 480-481. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. Bind 1, sider 471-471. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2005. Kommentar til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. Bind 2, sider 2119-2130. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 3948 sider. ISBN: 82-05-34210-5.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Buplikt etter odelslova. 385-401. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3447-3448. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om registrering og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske område av 25. juni 1999 nr. 54. 3167. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. juni 1998 nr. 43. 2920-2921. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 807-810. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2696. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. 2551-2566. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. 2123-2133. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1065. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 918-919. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 810-812. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 12. juni 1963 nr. 12. 749-760. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-15-00232-3.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 692-694. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.). 3453 sider. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 562-563. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 731-733. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommenter 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommenrarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 466-467. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 2002. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 454-455. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 2002. Norsk lovkommentar 2002. ISBN: 82-05-30946-9.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 784-787. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. 2923-2924. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2703-2708. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2167-2177. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1636-1637. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1124-1124. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 969-971. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 865-868. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 803-804. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 745-746. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 491-491. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 485-485. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 473-474. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1999. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 601-602. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999. ISBN: 82-91511-83-7.
 • Nordtveit, Ernst. 1998. Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom. Kart og Plan. nr. 3 1. 145-151.
 • Nordtveit, Ernst. 1998. Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn. 749-776. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Frå to til tredimensjonal grunneigedom. 233-237. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1997. Kart og plan 1997. Universitetsforlaget.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar. 271-327. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. KARNOV kommenterte lovsamling, ajourføringshefte 2/97.
 • Nordtveit, Ernst. 1997. Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) med kommentar. 303-306. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1997. Karnov kommentert lovsamling, ajourføringshefte 4/97.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 1026-1027. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 1108-1111. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2847-2857. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. 1112-1115. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20. 2307-2307. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. 2294-2307. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 2191-2193. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1492-1492. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 957-959. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 1007-1010. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 605-606. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 783-784. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29. 681-681. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 612-612. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 592-592. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1996. Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30. 682-682. I:
  • Lødrup, Perter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1996. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1996. ISBN: 82-91511-54-3.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om industrielt hj. arb. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om utførsel av rev. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Meieriselskapslova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Innførselsforbudsloven 1934. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Åpningstidslova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Sameigelova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Petroleumsloven. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om petoleumsforekomster under land. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om mellombels utførselsforbud. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om mellombels innførselsforbud. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Grannelova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om hittegods. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om hendelege eigedomshøve. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om grannegjerde. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Forpaktingslova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Avhendingslova. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1994. Lov om undersjøiske naturforekomster. I:
  • Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar. 1994. KARNOV Norsk kommentert lovsamling. ISBN: 82-91511-00-4.
 • Nordtveit, Ernst. 1993. Samarbeid mellom næringsverksemder. SNF-rapport. 47. [Mangler utgivernavn].
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forskning og utvikling.
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd, forskning og utvikling. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet.
 • Nordtveit, Ernst. 1992. Oppløsing av sameie. TfR. 729. [Mangler utgivernavn].
 • Nordtveit, Ernst. 1990. Oppdragssamarbeid joint ventures : samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri. 1 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. jur. 1980

Dr. juris 1990

Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines), Prosjektleiar (Norges Forskingsråd)