Hjem
Ernst Nordtveits bilde

Ernst Nordtveit

Professor
 • E-postErnst.Nordtveit@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 77
 • Besøksadresse
  Magnus lagabøtes plass 1
  Jekteviksbakken 31 (JUSS II) (rom 451)
  5020 Bergen
  Rom 
  451
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Tingsrett, Ressursforvaltingrett, Miljørett, Energirett, Petroleumsrett, Rettsøkonomi

Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. I Lov, liv og lære, Festskrift til Inge Lorange Backer, Oslo 2016 s. 382-394.

Høgsteretts rolle i utvikling av rettar til fast eigedom, i Lov Sannhet Rett, Jubileumsskrift til Høyesteretts 200 årsjubileum, 2015 s. 765-801.

Regulation of Norwegian Upstream Petroleum Sector, in Hunter (ed.) A Comparative study of Petroleum Licensing and Concession Systems, 2015

History of Scandinavian Water Law, in Sovereignty and International Water Law, 2015 p.

Arctic Council Update, in Freedom of navigation and globalization, 2015 p. 139-149

Between Market and Public Interests - Organization and Management of the Norwegian System for Sale and Transportation of Natural Gas, I Undring og erkjennelse, Festskrift til Jam Fridthjof Bernt, 2013 s. 469-482

Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar – privatisering eller regulering? Pro Natura, Festskrift til Hans Christian Bugge, Oslo 2012 s. 362-384.

Om sivillovbok og lovmål, Mål og rett : Juristmållaget 75 år / Gunnar O. Hæreid ... [et al.] (red.) 2010 p. 111-118

Om arealplanar og særlege råderettar over fast eigedom, Kart og Plan nr. 3/1998 s. 145

Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn, i ”Stat, politikk og folkestyre", festskrift til Per Stavang, 1997 s. 749

Samarbeid mellom næringsverksemder - Rettslege rammer, SNF-rapport nr. 47/1993

Oppløysing av sameige, Tidsskrift for Rettsvitenskap 1992 s. 705

Grenser for fast eigedom, Jussens Venner 1990 s. 23.

Samarbeid mellom næringsverksemder (English translation: Cooperation between enterprises), Bergen 1993

Oppdragssamarbeid, Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd og forsking og utvikling, Alma Mater forlag, Bergen 1992

 

Rettar til nausttomt, Universitetsforlaget, Bergen 1982.

 

 

 

 

 

 • 2020. The Character of Petroleum Licences. A legal cultural analysis. Edward Elgar Publishing.
 • 2020. The Character of Petroleum Licences - A Legal Cultural Analysis . Edward Elgar Publishing.
 • 2020. Reguleringsmodellar for helse, miljø og tryggleik i høgrisikoverksemd. 17 sider.
 • 2020. International energy law in perspective: The relationship between national and international energy law.
 • 2019. Metodiske utfordringar i tingsretten. 16 sider.
 • 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • 2019. "Særlege rettshøve" i tingsretten.
 • 2018. Article 74. Protective measures. 17 sider.
 • 2018. Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 sider.
 • 2016. Regulation of Trans-border Oil & gas pipelines: The Norwegian Experience.
 • 2016. Institusjonelle grep for berekraftig utvikling. 13 sider.
 • 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • 2016. DESIGN OF LEGAL INSTITUTIONS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT.
 • 2015. The Norwegian “odelsrett” – a special property regime for agricultural land.
 • 2015. Regulation of the Norwegian Upstream Petroleum Sector. 27 sider.
 • 2015. Høgsteretts rolle ved utvikling av rettar til fast eigedom. 37 sider.
 • 2015. History of Water Law in Scandinavia. 23 sider.
 • 2015. CARBON AS A NEW COMMODITY – THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR CAPTURE AND STORAGE.
 • 2014. Correction of metering errors in third party access to transportation facilities: Restitution in kind or tort?
 • 2014. Arctic Council Update. 11 sider.
 • 2013. Oil Governance in Norway - Lessons for Uganda?
 • 2013. Cross border Energy Infrastructure - What law?
 • 2013. Between Market and Public Interest - Organization and Management of the Norwegian System for sale and Transportation of Natural Gas. 14 sider.
 • 2013. Arctic Council Update.
 • 2012. THE ROLE OF PROPERTY AND MARKET-BASED SOLUTIONS IN THE PROTECTION OF ECOSYSTEMS AND BIODIVERSITY.
 • 2012. Konsesjonsordningar og kvotesystem som regulering av tilgang til opne ressursar - privatisering eller regulering? 23 sider.
 • 2012. Development of evidence based legal models for ecosystem and biodiversity protection and recovery.
 • 2010. SALIENT LEGAL ISSUES OF DEEP SEABED MINING.
 • 2010. Om sivillovbok og lovmål. 8 sider.
 • 2010. Legal strategies for sustainable ecosystem management.
 • 2010. HimaLines; Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • 2010. HimaLines: Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas.
 • 2008. kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov. 1996 nr. 72. 2489-2506. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 663-666. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om vitenskapleg utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 676-689. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1014-1014. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 729-733. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1521-1522. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2652-2653. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 507-509. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. apr. 1969 nr. 17. 865-866. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 617-619. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 733-735. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassloven) av 28. juni 2002 nr. 61. 3507-3507. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2048-2059. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet av 25. juni 1999 nr. 54. 3199-3199. I:
  • 2008. NORSK LOVKOMMENTAR.
 • 2008. Ei redning for høgare utdanning. Bergens Tidende. 13-13.
 • 2007. Adaptation of Natural Resource Contracts. The Norwegian Offshore Joint Operating Agreement.
 • 2006. The Specification of Property Rights as a Basis for Investment Decisions.
 • 2006. Demokrati og rettsstat. Forslag til nytt strategisk satsningsområde for Universitetet i Bergen. .
 • 2006. Bakgrunnsrett og tolkingsgrunnlag for Samarbeidsavtalen på norsk sokkel.
 • 2005. Kommentar til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 735-736. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1053-1054. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 788-791. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om rettshøve mellom grannar (grannelova) av 16. juni 1961 nr. 15. 721-724. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde av 25. juni 1999 nr. 54. 3206-3207. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om petroleumsvirksomhet av 29.nov. 1996 nr. 72. 2531-2548. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 471-471. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2684-2685. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 572-573. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 908-909. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 678-679. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 792-794. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3497-3498. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 480-481. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2005. Kommentar til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2119-2130. I:
  • 2005. Norsk lovkommentar. 5.utg. (Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling). 3 b.
 • 2004. Åpning og avslutning av fellesseminaret.
 • 2004. Sale of Naturgas in the Light of European Competition Rules.
 • 2004. Rettslege rammer for forvaltninga og utnytting av kystsona.
 • 2004. Petroleum Law as Legal Discipline.
 • 2004. Naboloven kan hjelpe beboerne.
 • 2003. Takeover Regulation in Norway.
 • 2002. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. juni 1998 nr. 43. 2920-2921. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 12. juni 1963 nr. 12. 749-760. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1065. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 807-810. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 731-733. I:
  • 2002. Norsk lovkommenter 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om registrering og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske område av 25. juni 1999 nr. 54. 3167. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. november 1996 nr. 72. 2551-2566. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 454-455. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1596-1598. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2696. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 562-563. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 692-694. I:
  • 2002. Norsk Lovkommentar [4. utg]. Tidligere utg. med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling (3 b. + registerb.).
 • 2002. Kommentarer til lov om forpakting av 25. juni 1965 nr. 1. 810-812. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om felles regler for det indre marked for naturgass av 28. juni 2002 nr. 61. 3447-3448. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom av 3. juli 1992 nr. 93. 2123-2133. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommentar til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 918-919. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Kommenrarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 466-467. I:
  • 2002. Norsk lovkommentar 2002.
 • 2002. Buplikt etter odelslova. 17 sider.
 • 1999. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) av 26. juni 1998 nr. 43. 2923-2924. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelser etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 803-804. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om utførselsforbud mot levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 491-491. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum igrunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1124-1124. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 865-868. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 784-787. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 29. nov.1996 nr. 72. . I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 473-474. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 1636-1637. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om innførsle- og utførsleregulering av 6. juni 1997 nr. 32. 2703-2708. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 601-602. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om hendelege eigedomshøve av 10. april 1969 nr. 17. 969-971. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 745-746. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 485-485. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1999. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 2167-2177. I:
  • 1999. KARNOV norsk kommentert lovsamling 1999.
 • 1998. Staten sin rett til naturforekomstar på privat grunn. 28 sider.
 • 1998. Om arealplaner og særlege råderettar over fast eigedom. Kart og plan. 145-151.
 • 1998. "Registration of properties in strata (in 3D)".
 • 1997. Normprispunktets betydning. Behov for tilpasning til nye løsninger.
 • 1997. Lov om petroleumsvirksomhet (lov av 29. nov 1996 nr. 72) med kommentar. 57 sider.
 • 1997. Lov om innførsle- og utførsleregulering (lov av 6. juni 1997 nr. 32) med kommentar. 4 sider.
 • 1997. Frå to til tredimensjonal grunneigedom. 5 sider.
 • 1997. "Frå to- til tredimensjonal eigedomsrett".
 • 1996. Kommentarer til mellombels lov om utførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 30. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til mellombels lov om innførsleforbod av 13. des. 1946 nr. 29. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om åpningstider for utsalgssteder av 26. april 1985 nr. 20. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske naturforekomster enn petroleumsforekomster av 21. juni 1963 nr. 12. 2 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om utførselsforbud for levende rev, skogmår m.v. av 3. juni 1938 nr. 4. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde av 4. mai 1973 nr. 21. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6. 4 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15. 4 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om petroleumsvirksomhet av 22. mars 1985 nr. 11. 14 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om midlertidige innførselsforbud m.v. av 22. juni 1934 nr. 5. 1 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om linjekonferanser m.v. av 8. juni 1984 nr. 55. 3 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om hittegods av 29. mai 1953 nr. 3. 2 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om grannegjerde av 5. mai 1961. 3 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om forpaktning av 25. juni 1965 nr. 1. 4 sider.
 • 1996. Kommentarer til lov om avhending av fast eigedom (Avhendingslova) av 3. juli 1992 nr. 93. 11 sider.
 • 1996. Kommentarer til Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper av 25. juni 1936 nr. 4. 2 sider.
 • 1994. Åpningstidslova.
 • 1994. Sameigelova.
 • 1994. Petroleumsloven.
 • 1994. Meieriselskapslova.
 • 1994. Lov om utførsel av rev.
 • 1994. Lov om undersjøiske naturforekomster.
 • 1994. Lov om petoleumsforekomster under land.
 • 1994. Lov om mellombels utførselsforbud.
 • 1994. Lov om mellombels innførselsforbud.
 • 1994. Lov om industrielt hj. arb.
 • 1994. Lov om hittegods.
 • 1994. Lov om hendelege eigedomshøve.
 • 1994. Lov om grannegjerde.
 • 1994. Innførselsforbudsloven 1934.
 • 1994. Grannelova.
 • 1994. Forpaktingslova.
 • 1994. Avhendingslova.
 • 1993. Samarbeid mellom næringsverksemder. 47. 47. .
 • 1992. Oppløsing av sameie. 729. 729. .
 • 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forskning og utvikling. [Mangler utgivernavn].
 • 1992. Oppdragssamarbeid. Joint Ventures i oppdragsindustri, entrepenørverksemd, forskning og utvikling.
 • 1990. Oppdragssamarbeid joint ventures : samarbeidsformer innanfor entreprenørverksemd, konsulenttenester og leverandørindustri.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Cand. jur. 1980

Dr. juris 1990

Legal frameworks for Conservation of Biodiversity and Ecosystem Services in the Himalayas (HimaLines), Prosjektleiar (Norges Forskingsråd)