Hjem
 • E-postgunnar.knutsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 58
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2b
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg arbeider nå med bruk av kunstig intelligens i historieforskning, og anvender den på forskjellige temaer, slik som sosial- og kulturhistorie, og politisk historie. Særlig er jeg interessert i å anvende KI for å hente ut strukturerte data til databaser fra ustrukturerte tekster.

Jeg begynte å arbeide med norsk historie, og gikk i nesten 20 år over til å jobbe mest med spansk historie, før jeg de seneste årene igjen har konsentrert meg om Norge.

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2008). Långa linjer i historien. Liber.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lange linjer i historien. Cappelen Damm Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). The trial of faith in the Spanish Inquisition: Between law and repentance. Annales: Histoire, Sciences Sociales. 5-33.
 • Vis forfatter(e) (2020). Witchcraft and Slavery in Cartagena de Indias. Magic, Ritual, and Witchcraft. 173-193.
 • Vis forfatter(e) (2020). El danés peligroso. Semblante humano de Gustav Henningsen. Evocación a cuatro manos. Príncipe de Viana. 837-848.
 • Vis forfatter(e) (2018). EMID – The Early Modern Inquisition Database. Revista de la Inquisición. 151-158.
 • Vis forfatter(e) (2012). Historias de lo sobrenatural. Estudis: Revista d'Història Moderna. 77-89.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prosecuting the French: patterns of trials against French defendants in Valencia, 1566-1686. Continuity and Change. 357-376.
 • Vis forfatter(e) (2010). En norsk sjømann i Den spanske inkvisisjonen. Norsk Teologisk Tidsskrift. 95-107.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kjetterinkvisitorer i Norge. Historisk Tidsskrift (Norge). 433-450.
 • Vis forfatter(e) (2008). El Santo Oficio de la Inquisición en Barcelona y soldados protestantes en el ejercito de Cataluña. Estudis: Revista d'Història Moderna. 173-188.
 • Vis forfatter(e) (2007). Trolls and witches. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 31-69.
 • Vis forfatter(e) (2006). The decline and end of witch trials in Scandinavia. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 143-164.
 • Vis forfatter(e) (2005). Trolldomsprosessenes opphør i Skandinavia. Historisk Tidsskrift (Norge). 593-611.
 • Vis forfatter(e) (2005). Religious Life in Seventeenth Century Norway Seen Through the Eyes of the Spanish Inquisition. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 7-23.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norwegian witchcraft trials: a reassessment. Continuity and Change. 185-200.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1998). Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Fact, fiction and forensic evidence. The potential of judicial sources for historical research in the early modern periode. 2. 2. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Cuentos de lo sobrenatural en los procesos de superstición en Valencia y Barcelona.
 • Vis forfatter(e) (2011). Servants of Satan and masters of demons. The Spanish Inquisition and trials for superstition.
 • Vis forfatter(e) (2008). The Spanish Inquisition and Protestant soldiers in Spanish service.
 • Vis forfatter(e) (2007). Torture in Witchcraft cases in secular courts and the Inquisition in Catalonia.
 • Vis forfatter(e) (2006). Roundtable: Historical Research from Historical Databases.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2004). A Dissertation: A discussion between E. William Monter and Gunnar W. Knutsen on Spanish witch trials. Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 317-330.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2013). Witchcraft and Magic in the Nordic Middle Ages, Stephen A. Mitchell. Scandinavian Journal of History. 389-390.
 • Vis forfatter(e) (2009). Republican States and church. From antiquity to the presnt day. Historisk Tidsskrift (Norge). 363-366.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lu Ann Homza, ed. and trans. The Spanish Inquisition 1478–1614: An Anthology of Sources. Magic, Ritual, and Witchcraft. 95-96.
 • Vis forfatter(e) (2005). Gustav Henningsen: The Salazar Documents. Historisk Tidsskrift (Norge). 145-147.
 • Vis forfatter(e) (2005). Finn Fuglestad: Spanias og Portugals historie. Historisk Tidsskrift (Norge). 518-522.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Religionskrig i Europa 1450-1700.
 • Vis forfatter(e) (2009). Servants of Satan and Masters of Demons : The Spanish Inquisition's Trials of Superstition, Valencia and Barcelona, 1478-1700.
Vitenskapelig kommentarutgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Charles Dellon i Inkvisisjonens klør.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2014). I inkvisisjonens klør. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1996). Tingbok for Aker 1685. Tingbokprosjektet.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1996). Trolldomsprosessene på Østlandet. En kulturhistorisk undersøkelse.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Den spanske borgerkrigen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2004). Servants of Satan and masters of demons.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). La ordenanza real de 1617 y los procesos por brujería en la Noruega moderna. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Katolske bergensere et århundre etter reformasjonen. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Después de la condena: supuestas hechiceras y brujas en Valencia después de sus procesos inquisitoriales. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Topics of Persecution: Witchcraft Historiography in the Iberian World. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Where Did the Witches Go? Spanish Witches After Their Trials. 11 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg arbeider med bruk av kunstig intelligens i historieforskning, og bruker dette på tre prosjekter:

Lensherrer i Norge, 1500-1660. Dette er en studie av hvordan landet ble styrt i perioden mellom avskaffelsen av det norske riksrådet og innføringen av eneveldet.

Godly Power and Witchcraft in the Danish Realms (1559-1660). Dette er et dansk-norsk prosjekt der vi studerer hvordan kong Christian IVs vilje til å rettsforfølge trollfolk ble omsatt i praktisk handling i dobbeltmonarkiet.

The Early Modern Inquisition Database (EMID) er en database med alle kjente inkvisisjonsprosesser i Spania og Portugal.