Hjem
Hans Jakob Ågotness bilde

Hans Jakob Ågotnes

Emeritus, kulturvitenskap
 • E-posthans-jakob.agotnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 22 08
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Fortidsbruk - den aktuelle betydninga av historie, tradisjon, kulturarv
 • Stader som kulturelle storleikar
 • Arbeidslivsforsking
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Vis forfatter(e) (2019). The shipbuilding industri in Norway and the rise of the Aker Group. Anuario Centro Estudios Económicos de la Empresa y el Desarollo. 315-350.
 • Vis forfatter(e) (2018). Social Distinctions and Political Rights. The Debates over the Right to Vote in Norway 1814 - 1913. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 171-188.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kulturhistorisk forskning ved Bergens Museum. By og Bygd. 52-65.
 • Vis forfatter(e) (2010). Konsernbedriften som transnasjonal møteplass. Arbeid og inkludering ved Laksevåg verft. Arbeiderhistorie. 53-73.
 • Vis forfatter(e) (2007). Eit industrisamfunn ser tilbake monument og forteljing i industristadmuseet. Tidsskrift for kulturforskning. 79-94.
 • Vis forfatter(e) (1994). Industriarbeiderklassen i Norge fram til 1920. TMVs skriftserie: "Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 19 20".
 • Vis forfatter(e) (1994). "Konsernfaglig samarbeid over landegrensene". Arbeidsliv i Norden.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2007). Håndverket i bysamfunnet Bergen på 1800-talet, med vekt på snekker- og tømmermannsyrkene.
 • Vis forfatter(e) (1994). "Konsernfaglig samarbeid".
 • Vis forfatter(e) (1992). Transnational information and consultation in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kommentarinnlegg til Ingar Kaldals doktoravhandling "Arbeid og miljø ved Follafoss tresliperi og Ranheims Papirfabrikk 1920-1970".
 • Vis forfatter(e) (1992). Dokumentasjon av arbeidsprosessen. Erfaringer frå skipsbygging.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA: Norwegian folklore archives online: the possibilities and challenges in establishing an online archive .
 • Vis forfatter(e) (2014). Indigenous peoples, social inequality and human development. The indigenous quest for social justice in Bolivia.
 • Vis forfatter(e) (2012). The production unit as a transnational meeting place.
 • Vis forfatter(e) (2012). Likhet på norsk. Det mest egalitære samfunnet i verden? Innlegg på sesjonen "Kulturelle forskjeller og sosial ulikhet".
 • Vis forfatter(e) (2012). Global heritage - local contexts. Kulturarvsprosesser og verdiforvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Foretaket som møteplass for transnasjonale arbeidslivsrelasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kulturelt mangfold - - kulturarv - identitet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ethnology and Folkloristics in Norway - Legacy and Future.
 • Vis forfatter(e) (2006). Narratives, Landscapes and the Creation of Monuments. The mental Transformations of a Norwegian Fjord District in the 19th and 20th Century.
 • Vis forfatter(e) (2000). Tvers gjennom kamp til en lysende framtid : symbolske markører i LOs språkbruk.
 • Vis forfatter(e) (1993). Konsernfaglig samarbeid.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturarv og kulturelt mangfald’Heritage studies’ som internasjonalf forskingsfelt.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2018). What is museology? What should it be? A reflection on how today's museological thinking came into being. Nordisk Museologi. 144-146.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Idar Helle, Knut Kjeldstadli og Jardar Sørvoll (red.) Historier om motstand. Kollektive bevegelser i det 20. århundret. Oslo: Abstrakt Forlag 2010, 369 sider. Historisk Tidsskrift (Norge). 491-495.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bauta over kultursoga i Sogn. Museumsnytt. 32-32.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Hundre år i endring. Verftet på Stord 1919-2019. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). Når Industrisamfunnet blir verdensarv. Scandinavian Academic Press.
 • Vis forfatter(e) (2007). Humaniora i nasjonen – nasjonen i humaniora. Det historisk-filosofiske fakultets bidrag til hundreårsmarkeringen Norge 1905 – 2005. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, UiB.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Bergen Museum, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år-historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tingenes tale. Innspill til museologi. Universitetet i Bergen / Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år. Historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år-historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år - historiske blikk på fagbevegelsens meningsbrytninger og veivalg. Akribe Forlag A/S.
 • Vis forfatter(e) (2000). I rettferdighetens navn. LO 100 år. Akribe Forlag.
 • Vis forfatter(e) (1995). Tømrernes fagforening i 100 år. Fagforeningen.
 • Vis forfatter(e) (1995). Tømrerfaget i forandring. Tømrernes fagforening.
 • Vis forfatter(e) (1994). "Overnasjonalisering og medbestemmelse". Nordisk Ministerråd, København.
 • Vis forfatter(e) (1993). "Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien, København.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Snekkerhandverk i by og bygd i laugstida. Frå Fjon til Fusa.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2006). Fredsdirektøren og brannstifterne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). LO fortsatt i hovedrollen. Bergens Tidende. 21.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Museum som tidserfaring.
 • Vis forfatter(e) (1997). Frå handverkar til lønnsarbeidar? : snekkerar og tømmermenn i Bergen, 1801-1912.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Hordaland idag: Presentasjon av Samla-prosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2012). UNESCO-prosjektet i Odda. Forskerteam vil gjøre dypdykk i prrosessene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Frå småskipsverft til offshoreverkstad. Bedrift, konsern og strategi. 76 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Norwegian shipbuilding industry after 1945. Production systems, rationalization, and labour relations, with special reference to Bergens Mekaniske Verksteder and Aker Stord. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva har skjedd med insdustrisamfunnet? - Industri som erfaring og førestilling. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innleiing: Når industrisamfunnet blir kulturarv. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Etno-folkloristisk institutt, Universitetet i Bergen. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Places, narratives and lieux de mémoire. The role of the past in the present”. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "Narratives, Landscapes and the Creation of Monuments. The Mental Transformations of a Norwegian Fjord District in the 19th and 20th Century". 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Processes of Inclusion and Exclusion and the Production of Inequality. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Et lite påaktet felt. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Museologi viktig for museene. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Solidaritetens grenser. Tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Solidaritetens grenser. Tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Solidaritetens grenser - tariffpolitiske betraktninger i et hundreårsperspektiv. 109 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). LO 100 år - historiske blikk på en jubilant og et jubileum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). LO 100 år - historiske blikk på en jubilant og et jubileum. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). 1850-1914: Vinhandlerens støperi. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Fra det dunkle opad mot lyset til solsletten" Symbolske markører i LOs språkbruk. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). "Fra det dunkle opad mot lyset til solsletten" - Symbolske markører i LOs språkbruk. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Transnationalization and Participation.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2019). Epilog: Eit liv etter olja? 311-312.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2000). Stein- jord- og sementarbeidernes forening 100 år. Unionen Fagforening, Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Jernvilje. Et stykke bergensk industrihistorie, 1850-2000. Ulstein Støperier.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). Cultural studies in a changing world. "Kulturvitenskap" in Bergen in its social and intellectual contexts. Studia ethnologica Croatica. 223-243.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2019). Eit lite verft i ein marknad for gigantar. 11-16.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Avslutting. Refleksjonar frå dei eksterne rådgivarane. 215-220.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA: ÅNDSVERK ELLER KOLLEKTIVE UTTRYKK? samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA digitalisering, samtykke og kontekst. samla.no.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2012). Museet som kunnskapsarena. 209-230. I:
  • Vis forfatter(e) (2012). Museologi på norsk. Universitetsmuseenes gjøren. Akademika forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

"Eit industrisamfunn ser tilbake. Monument og forteljing i industristadmuseet", i Tidsskrift for kulturforskning vol. 6, nr. 1-2 2007

"Lokalmuseet i det sosiale landskapet. Fortidsformidling i Hordaland gjennom hundre år", i Kulturelle landskap (Fagbokforlaget: Forthcoming 2007)

 • Plassens politikk og poesi, leia av Torunn Selberg (i ferd med å avsluttast)
 • Arbeidets grenser – rett, respekt og anerkjennelse i våre arbeidsliv. Prosjektsøknad med Jan Heiret og Ingar Kaldal