Hjem
Jan Eirik Skjerves bilde

Jan Eirik Skjerve

Professor emeritus
 • E-postJan.Skjerve@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN
 • Behandlingsforskning, barn.
 • Klinisk veiledning.
 • Rettssikkerhet i klinisk tjenesteyting.
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 1983. Målvalg i atferdsterapi med barn og familier. Universitetsforlaget, Oslo..
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Topic-focused analysis in a case of integrative psychotherapy with a father fearing his own anger. European Journal of Psychotherapy & Councelling. 134-163.
 • Vis forfatter(e) 2017. Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy with a young woman presenting with symptoms of depression. British Journal of Guidance and Counselling. 42-55.
 • Vis forfatter(e) 2016. Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy for depression and emotional turmoil. Journal of psychotherapy integration. 236-253.
 • Vis forfatter(e) 2016. Topic change processes in psychotherapy: a case study approach. Qualitative Research in Psychology. 271-288.
 • Vis forfatter(e) 2015. Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us? Nordic Psychology. 285-300.
 • Vis forfatter(e) 2013. The reflecting team model used for clinical group supervision without clients present. Journal of Marital & Family Therapy. 244-255.
 • Vis forfatter(e) 2013. Experienced supervisors' view on clinical group supervision with student therapists. Nordic Psychology. 259-270.
 • Vis forfatter(e) 2013. Endringsmekanismer i den terapeutiske alliansen. Matrix. 38-52.
 • Vis forfatter(e) 2012. Underbyging av praksisbasert kunnskap. Fokus på familien. 273-287.
 • Vis forfatter(e) 2012. Evaluating the soundness of practice-based knowledge. International Journal of Multiple Research Approaches. 2-9.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge - et nyttig og praktisk hjelpemiddel? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 16-20.
 • Vis forfatter(e) 2010. Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: noen karakteristika. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 100-105.
 • Vis forfatter(e) 2010. Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: Kunnskapsbidrag og forbedringsmuligheter :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1003-1009.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • Vis forfatter(e) 2009. Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-58.
 • Vis forfatter(e) 2009. Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-59.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kvinners erfaring med partnervold – en kvalitativ studie. Fokus på familien. 136-146.
 • Vis forfatter(e) 2009. Bruk av reflekterende team i veiledningsgrupper: en intervjuundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 246-251.
 • Vis forfatter(e) 2007. Veilederes synspunkter på og bruksmåter av reflekterende team i veiledningsgrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien. 178-190.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien. 178-190.
 • Vis forfatter(e) 2004. Veiledning av veiledning: Hva er viktig i veilederutdanning? Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 107-127.
 • Vis forfatter(e) 2004. Veilederkompetanse: Oppgaver og utfordringer i veilederrollen. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 75-91.
 • Vis forfatter(e) 2004. Veilederkompetanse og veilederutvikling: Et hjelpemiddel for vurdering. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 92-106.
 • Vis forfatter(e) 2004. Supervisor competence: Tasks and challenges in the supervisor role. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 75-91.
 • Vis forfatter(e) 2004. Supervisor competence and supervisor development: A tool for evaluation. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 92-106.
 • Vis forfatter(e) 2004. Supervision of supervision: What is important in supervisor training? Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 107-127.
 • Vis forfatter(e) 2004. Gransking av barneverninstitusjoner i Bergen noen erfaringer og refleksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 199-205.
 • Vis forfatter(e) 2003. ”Tromsø-modellen” for klinisk veiledning av studenter. Bruk av to veiledere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2003. Veiledning til den kliniske spesialiteten. Resultater fra en spørreskjemaunderskelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2-11.
 • Vis forfatter(e) 2003. Veiledning til den kliniske spesialiteten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2-11.
 • Vis forfatter(e) 2003. Klinisk veiledning i gruppe for psykologistudenter. UNIPED. 2-27.
 • Vis forfatter(e) 2003. "Tromsø-modellen" for klinisk veiledning av studenter: Bruk av to veiledere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1039-1045.
 • Vis forfatter(e) 2002. Correspondence between supervisors and trainees in their perception of supervision events. Journal of Clinical Psychology. 759-772.
 • Vis forfatter(e) 2000. Supervision of inexperienced therapists: A qualitative study. Clinical Supervisor. 25-43.
 • Vis forfatter(e) 1999. Utdanning av kliniske veiledere. Erfaringer fra et utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1151-1156.
 • Vis forfatter(e) 1998. Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) 1998. Rettssikkerhet og atferdsanalyse. Diskriminanten.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1059-1067.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1059-1067.
 • Vis forfatter(e) 1998. Klinisk praksis og supervisjon i grunnutdanningen: Erfaringer fra Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) 1997. Rettssikkerhet og kvalitetssikring. Rapport. 13-17.
 • Vis forfatter(e) 1997. Behov for bedre rettssikkerhet. Embla. 25-30.
 • Vis forfatter(e) 1996. Evaluering av klinisk praksis og veiledning. Noen erfaringer fra psykologutdanningen i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 120-126.
 • Vis forfatter(e) 1994. Studenters skikkethet for psykologisk yrkesutøvelse. Om utdanningsinstitusjoners ansvar og forpliktelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 687-694.
 • Vis forfatter(e) 1993. Selvbestemmelse og samtykke. Rapport. 18-28.
 • Vis forfatter(e) 1993. Behandlingsetikk. Rapport. 9-14.
 • Vis forfatter(e) 1992. Etiske synspunkter i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming. Fra særomsorg til særlig omsorg. (Red.: Visnes, T.).
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2013. Gransking av barneverntjenesten i Samnanger kommune. .
 • Vis forfatter(e) 2009. Utfyllende bestemmelser om skriftlig arbeid. .
 • Vis forfatter(e) 2008. ERFARINGSNOTAT FRA Å VÆRE "PSYKOLOG PÅ VERV" I SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Rapport fra Granskingsutvalgetfor barneverninstitusjoner i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Erfaringsnotat fra granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) 2002. Poliklinikk for barn 1972-2002. En historisk kavalkade. .
 • Vis forfatter(e) 1998. En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. .
 • Vis forfatter(e) 1995. Bidrag til "Utredning av de faglige forutsetningene for arbeid med ungdom plassert etter barnevernlovens paragrafer 4-24 og 4-26.". .
 • Vis forfatter(e) 1991. Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Veiledning, konsultasjon og rådgivning.
 • Vis forfatter(e) 2013. Utfordringer i klinisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2013. Undervisningsmodeller i klinisk barnepsykologi.
 • Vis forfatter(e) 2013. Skikkethetsvurderinger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. PSYKOLOGROLLEN I SPESIALENHETEN.
 • Vis forfatter(e) 2007. Veilederrollen. Modeller og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 2007. Veilederrollen-en profesjonell rolle?
 • Vis forfatter(e) 2007. Utviklingspsykopatologi-konsekvenser for praksis.
 • Vis forfatter(e) 2007. Utviklingspsykopatologi-aldersrelaterte vansker.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kasusformuleringer.
 • Vis forfatter(e) 2007. Evidensbasert praksis.
 • Vis forfatter(e) 2007. Evalueringsmetoder.
 • Vis forfatter(e) 2007. Etikk og juss i veiledningen.
 • Vis forfatter(e) 2007. Datainnsamling i klinikk.
 • Vis forfatter(e) 2006. Utviklingspsykopatologi.
 • Vis forfatter(e) 2006. Etiske og juridiske rammer for veiledningen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Utviklingspsykopatologi.
 • Vis forfatter(e) 2005. Skikkethet for yrkesutøvelse.
 • Vis forfatter(e) 2005. Profesjonsetikk.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kvalitetskrav i pasientrettighetsloven.
 • Vis forfatter(e) 2000. Studier av klinisk veiledning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. KASUSFORMULERINGER OG BEHANDLINGSPLANER.
 • Vis forfatter(e) 2008. KASUSFORMULERINGER I SPESIALPEDAGOGISK ARBEID.
 • Vis forfatter(e) 2008. KASUSFORMULERINGER I ARBEID MED BARN.
 • Vis forfatter(e) 2008. KASUSFORMULERING I KLINISK ARBEID.
 • Vis forfatter(e) 2008. KANDIDATERS SKIKKETHET OG VEILEDEROPPLÆRING.
 • Vis forfatter(e) 2008. FORSKNING I KOGNITIV TERAPI.
 • Vis forfatter(e) 2008. Erfaringer fra barnehjemsgranskingen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2008. EVALUERING I VEILEDNING.
 • Vis forfatter(e) 2008. EVALUERING AV BEHANDLING AV EGNE KLIENTER.
 • Vis forfatter(e) 2008. DET UTVIKLINGSPSYKOPATOLOGISKE PARADIGMET.
 • Vis forfatter(e) 2008. Barnehjemsgranskingen: Etterforskning og forskning.
 • Vis forfatter(e) 2006. Å bli veileder.
 • Vis forfatter(e) 2006. Veilederrollen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Terapi med barn.
 • Vis forfatter(e) 2006. Spesialenheten for politisaker - plass for en psykologrolle?
 • Vis forfatter(e) 2006. Norsk veiledningsforskning.
 • Vis forfatter(e) 2005. Klinisk veiledning. Modeller og begreper.
 • Vis forfatter(e) 2004. Forskning på journalmateriale.
 • Vis forfatter(e) 2003. Norsk veiledningsforskning.
 • Vis forfatter(e) 2003. Gransking som metode.
 • Vis forfatter(e) 2003. Fra metodeopplæring til veiledning ved bruk av metoden.
 • Vis forfatter(e) 2003. Forskning i klinikk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Etiske og juridiske rammer for klinisk psykologisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2002. Veiledningsmodeller.
 • Vis forfatter(e) 2002. Veiledning av PMT-terapeuter.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sosial rolle-modeller for veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2002. Klinisk psykologisk veiledning av psykologstudenter.
 • Vis forfatter(e) 2002. Evalueringsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) 2002. Evaluering av veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2002. Etiske og juridiske rammer for veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2002. Barns posisjon i forhold til kap. 6A.
 • Vis forfatter(e) 2001. Studentveiledning.
 • Vis forfatter(e) 2001. Noen norske undersøkelser om veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2001. Konsultasjon og veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kompetansens betydning forsamspill/samarbeid.
 • Vis forfatter(e) 2001. En utviklingspsykologisk modell for utviklingshemming. Utfordringer for forskning, personalopplæring og tjeneteutvikling.
 • Vis forfatter(e) 2001. Barn, tvang og rettssikkerhet.
 • Vis forfatter(e) 2000. Studier av klinisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) 2000. Progresjon i veiledningen.
 • Vis forfatter(e) 2000. Metodevalg ved alternative tiltak til tvang og makt.
 • Vis forfatter(e) 2000. Kapittel 6A i Sosialtjenesteloven. Videreutdanning i vernepleie.
 • Vis forfatter(e) 2000. Kapittel 6A i Sosialtjenesteloven.
 • Vis forfatter(e) 2000. Forsvarlighet i tjeneste med tvang og makt.
 • Vis forfatter(e) 2000. Atferdsterapi med barn. Psykologstudiet, Trondheim.
 • Vis forfatter(e) 2000. Alternative tiltak til tvang.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2017. Vitenskapelig absolutisme en gang til. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1108-1109.
 • Vis forfatter(e) 2017. Varsel om en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 761-763.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1998. Tvang, makt og forsvarlighet. Kommuneforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) 2008. Behandlingsveileder for skolevansker.
 • Vis forfatter(e) 2002. Jubileumsskrift. Poliklinikk for barn 1972-2002. Et høstbilde.
 • Vis forfatter(e) 1997. En generalistmodell for veiledning.
 • Vis forfatter(e) 1994. Evaluering av studentenes praksis ved Poliklinikk for barn.
 • Vis forfatter(e) 1993. Internpraksis ved Poliklinikk for barn. Beskrivelse og tentativ evaluering.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2013. Effekten av Klient- og resultatstyrt praksis i terapeutisk arbeid, og for terapeuters profesjonelle utvikling. En teoretisk oppgave.
 • Vis forfatter(e) 2012. Barns språklige begrensninger: terapeutiske utfordringer - strategier og metoder for å få i gang kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) 2011. Endringsmekanismer i den terapeutiske alliansen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Eksternaliserende samtaler i terapeutisk arbeid med barn.
 • Vis forfatter(e) 2010. Hva karakteriserer emosjonell bevissthet?
 • Vis forfatter(e) 2009. Medbestemmelse i psykoterapeutisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) 2009. Familievolds påvirkning på barn: Bør barn ha samvær med voldelige fedre?
 • Vis forfatter(e) 2008. Opplevelser fra FRIENDS som manualisert gruppebehandlingsprogram Illustrert ved to kasus.
 • Vis forfatter(e) 2008. En analyse av PDD-NOS som diagnostisk kategori.
 • Vis forfatter(e) 2007. Psykoterapeutiske kasusformuleringer: teoretisk, empirisk og klinisk status.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie.
 • Vis forfatter(e) 2005. Selvskading: Hvor hyppig er det?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2006. Psykolog i jussens revir. Psykologisk tidsskrift. 51-57.
 • Vis forfatter(e) 2005. PP-tjenesten i år 2010. Den integrerte oppveksttjenesten. Skolepsykologi. 5-10.
 • Vis forfatter(e) 2003. Klinisk veiledning i gruppe for psykologstudenter. UNIPED. 22-27.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skikket eller uskikket? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 12-14.
 • Vis forfatter(e) 1998. "Tvangsloven". Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 2-2.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2012. Evidensbasert klinisk veiledning. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Veilederopplæring. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Sosial rolle-modeller for veiledning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nyere forskning på norsk veiledningspraksis. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Etiske og juridiske rammer for veiledning av psykoterapeutisk arbeid. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Det atferdsanalytiske intervjuet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Atferdsterapi og atferdsanalyse. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2002. Det atferdsanalytiske intervjuet. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2000. Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Veilederopplæring. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Tvang i atferdsendrende tiltak. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Sosial rolle-modell for veiledning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Livskvalitet, atferdsvansker og målvalg. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Faglig forsvarlighet. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. Etiske og juridiske rammer for klinisk psykologisk veiledning. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 1999. En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1994. Skal kliniske psykologer være eksperter?
 • Vis forfatter(e) 1994. Skal kliniske psykologer være eksperter?
 • Vis forfatter(e) 1993. Atferdsterapeutisk behandling av stereotyp og selvskadende atferd.
 • Vis forfatter(e) 1993. Atferdsterapeutisk behandling av atferdsvansker hos mennesker med psykisk utviklingshemming.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2003. Behandlingsveileder for tics hos barn. . I:
  • Vis forfatter(e) 2003. Kvalitetshåndbok. Poliklinikk for barn.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2002. Konseptualisering og eklektisisme. 40-46.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Endringer i samtaleemnene i løpet av psykoterapi: En metode for prosessanalyse med funn fra fire kasusstudier. Scandinavian Psychologist. 1-19.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2014. Fra terapeut til veileder: Er opplæring av betydning? 210-232. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Personlig informasjon:

 • Cand. psychol. : Oslo, 1970
 • Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområder: Klinisk barnepsykologi og Psykologisk habilitering.