Hjem
Jan Eirik Skjerves bilde

Jan Eirik Skjerve

Emeritus
 • E-postjan.skjerve@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Behandlingsforskning, barn.
 • Klinisk veiledning.
 • Rettssikkerhet i klinisk tjenesteyting.
Lærebok
 • Vis forfatter(e) (1983). Målvalg i atferdsterapi med barn og familier. Universitetsforlaget, Oslo..
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Topic-focused analysis in a case of integrative psychotherapy with a father fearing his own anger. European Journal of Psychotherapy & Councelling. 134-163.
 • Vis forfatter(e) (2017). Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy with a young woman presenting with symptoms of depression. British Journal of Guidance and Counselling. 42-55.
 • Vis forfatter(e) (2016). Topic-focused analysis of verbal interaction in a case of integrative therapy for depression and emotional turmoil. Journal of psychotherapy integration. 236-253.
 • Vis forfatter(e) (2016). Topic change processes in psychotherapy: a case study approach. Qualitative Research in Psychology. 271-288.
 • Vis forfatter(e) (2015). Managing group supervision with beginning therapists: What can experienced supervisors tell us? Nordic Psychology. 285-300.
 • Vis forfatter(e) (2013). The reflecting team model used for clinical group supervision without clients present. Journal of Marital & Family Therapy. 244-255.
 • Vis forfatter(e) (2013). Experienced supervisors' view on clinical group supervision with student therapists. Nordic Psychology. 259-270.
 • Vis forfatter(e) (2013). Endringsmekanismer i den terapeutiske alliansen. Matrix. 38-52.
 • Vis forfatter(e) (2012). Underbyging av praksisbasert kunnskap. Fokus på familien. 273-287.
 • Vis forfatter(e) (2012). Evaluating the soundness of practice-based knowledge. International Journal of Multiple Research Approaches. 2-9.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kasusformuleringer i kognitiv atferdsterapi med barn og unge - et nyttig og praktisk hjelpemiddel? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 16-20.
 • Vis forfatter(e) (2010). Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: noen karakteristika. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 100-105.
 • Vis forfatter(e) (2010). Spesialistoppgaver i klinisk psykologi: Kunnskapsbidrag og forbedringsmuligheter :. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1003-1009.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nondisclosure in psychotherapy group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisor perspective. Nordic Psychology. 28-48.
 • Vis forfatter(e) (2009). Nondisclosure in group supervision: The supervisee perspective. Nordic Psychology. 5-27.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-58.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mutual assumptions and facts about nondisclosure among clinical supervisors and students: A comparative analysis. Nordic Psychology. 49-59.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinners erfaring med partnervold – en kvalitativ studie. Fokus på familien. 136-146.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bruk av reflekterende team i veiledningsgrupper: en intervjuundersøkelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 246-251.
 • Vis forfatter(e) (2007). Veilederes synspunkter på og bruksmåter av reflekterende team i veiledningsgrupper. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien. 178-190.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fallgruver i bruken av reflekterende team i veiledningsgrupper. Fokus på familien. 178-190.
 • Vis forfatter(e) (2004). Veiledning av veiledning: Hva er viktig i veilederutdanning? Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 107-127.
 • Vis forfatter(e) (2004). Veilederkompetanse: Oppgaver og utfordringer i veilederrollen. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 75-91.
 • Vis forfatter(e) (2004). Veilederkompetanse og veilederutvikling: Et hjelpemiddel for vurdering. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 92-106.
 • Vis forfatter(e) (2004). Supervisor competence: Tasks and challenges in the supervisor role. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 75-91.
 • Vis forfatter(e) (2004). Supervisor competence and supervisor development: A tool for evaluation. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 92-106.
 • Vis forfatter(e) (2004). Supervision of supervision: What is important in supervisor training? Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. 107-127.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gransking av barneverninstitusjoner i Bergen noen erfaringer og refleksjoner. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 199-205.
 • Vis forfatter(e) (2003). ”Tromsø-modellen” for klinisk veiledning av studenter. Bruk av to veiledere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2003). Veiledning til den kliniske spesialiteten. Resultater fra en spørreskjemaunderskelse. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Veiledning til den kliniske spesialiteten. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 2-11.
 • Vis forfatter(e) (2003). Klinisk veiledning i gruppe for psykologistudenter. UNIPED. 2-27.
 • Vis forfatter(e) (2003). "Tromsø-modellen" for klinisk veiledning av studenter: Bruk av to veiledere. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1039-1045.
 • Vis forfatter(e) (2002). Correspondence between supervisors and trainees in their perception of supervision events. Journal of Clinical Psychology. 759-772.
 • Vis forfatter(e) (2000). Supervision of inexperienced therapists: A qualitative study. Clinical Supervisor. 25-43.
 • Vis forfatter(e) (1999). Utdanning av kliniske veiledere. Erfaringer fra et utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1151-1156.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Tilsyn og evaluering i klinisk veiledning av studenter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (1998). Rettssikkerhet og atferdsanalyse. Diskriminanten.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1059-1067.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kvalitetssikring, regelstyring og profesjonalitet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1059-1067.
 • Vis forfatter(e) (1998). Klinisk praksis og supervisjon i grunnutdanningen: Erfaringer fra Universitetet i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Vis forfatter(e) (1997). Rettssikkerhet og kvalitetssikring. Rapport. 13-17.
 • Vis forfatter(e) (1997). Behov for bedre rettssikkerhet. Embla. 25-30.
 • Vis forfatter(e) (1996). Evaluering av klinisk praksis og veiledning. Noen erfaringer fra psykologutdanningen i Tromsø. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 120-126.
 • Vis forfatter(e) (1994). Studenters skikkethet for psykologisk yrkesutøvelse. Om utdanningsinstitusjoners ansvar og forpliktelser. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 687-694.
 • Vis forfatter(e) (1993). Selvbestemmelse og samtykke. Rapport. 18-28.
 • Vis forfatter(e) (1993). Behandlingsetikk. Rapport. 9-14.
 • Vis forfatter(e) (1992). Etiske synspunkter i arbeidet med mennesker med psykisk utviklingshemming. Fra særomsorg til særlig omsorg. (Red.: Visnes, T.).
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Gransking av barneverntjenesten i Samnanger kommune. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Utfyllende bestemmelser om skriftlig arbeid. .
 • Vis forfatter(e) (2008). ERFARINGSNOTAT FRA Å VÆRE "PSYKOLOG PÅ VERV" I SPESIALENHETEN FOR POLITISAKER. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Rapport fra Granskingsutvalgetfor barneverninstitusjoner i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Erfaringsnotat fra granskingsutvalget for barneverninstitusjoner i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Poliklinikk for barn 1972-2002. En historisk kavalkade. .
 • Vis forfatter(e) (1998). En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Bidrag til "Utredning av de faglige forutsetningene for arbeid med ungdom plassert etter barnevernlovens paragrafer 4-24 og 4-26.". .
 • Vis forfatter(e) (1991). Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Veiledning, konsultasjon og rådgivning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Utfordringer i klinisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Undervisningsmodeller i klinisk barnepsykologi.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skikkethetsvurderinger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). PSYKOLOGROLLEN I SPESIALENHETEN.
 • Vis forfatter(e) (2007). Veilederrollen. Modeller og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Veilederrollen-en profesjonell rolle?
 • Vis forfatter(e) (2007). Utviklingspsykopatologi-konsekvenser for praksis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Utviklingspsykopatologi-aldersrelaterte vansker.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kasusformuleringer.
 • Vis forfatter(e) (2007). Evidensbasert praksis.
 • Vis forfatter(e) (2007). Evalueringsmetoder.
 • Vis forfatter(e) (2007). Etikk og juss i veiledningen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Datainnsamling i klinikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Utviklingspsykopatologi.
 • Vis forfatter(e) (2006). Etiske og juridiske rammer for veiledningen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utviklingspsykopatologi.
 • Vis forfatter(e) (2005). Skikkethet for yrkesutøvelse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Profesjonsetikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kvalitetskrav i pasientrettighetsloven.
 • Vis forfatter(e) (2000). Studier av klinisk veiledning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). KASUSFORMULERINGER OG BEHANDLINGSPLANER.
 • Vis forfatter(e) (2008). KASUSFORMULERINGER I SPESIALPEDAGOGISK ARBEID.
 • Vis forfatter(e) (2008). KASUSFORMULERINGER I ARBEID MED BARN.
 • Vis forfatter(e) (2008). KASUSFORMULERING I KLINISK ARBEID.
 • Vis forfatter(e) (2008). KANDIDATERS SKIKKETHET OG VEILEDEROPPLÆRING.
 • Vis forfatter(e) (2008). FORSKNING I KOGNITIV TERAPI.
 • Vis forfatter(e) (2008). Erfaringer fra barnehjemsgranskingen i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2008). EVALUERING I VEILEDNING.
 • Vis forfatter(e) (2008). EVALUERING AV BEHANDLING AV EGNE KLIENTER.
 • Vis forfatter(e) (2008). DET UTVIKLINGSPSYKOPATOLOGISKE PARADIGMET.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barnehjemsgranskingen: Etterforskning og forskning.
 • Vis forfatter(e) (2006). Å bli veileder.
 • Vis forfatter(e) (2006). Veilederrollen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Terapi med barn.
 • Vis forfatter(e) (2006). Spesialenheten for politisaker - plass for en psykologrolle?
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk veiledningsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2005). Klinisk veiledning. Modeller og begreper.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forskning på journalmateriale.
 • Vis forfatter(e) (2003). Norsk veiledningsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gransking som metode.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra metodeopplæring til veiledning ved bruk av metoden.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forskning i klinikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Etiske og juridiske rammer for klinisk psykologisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2002). Veiledningsmodeller.
 • Vis forfatter(e) (2002). Veiledning av PMT-terapeuter.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sosial rolle-modeller for veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2002). Klinisk psykologisk veiledning av psykologstudenter.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evalueringsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Evaluering av veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2002). Etiske og juridiske rammer for veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2002). Barns posisjon i forhold til kap. 6A.
 • Vis forfatter(e) (2001). Studentveiledning.
 • Vis forfatter(e) (2001). Noen norske undersøkelser om veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2001). Konsultasjon og veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kompetansens betydning forsamspill/samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2001). En utviklingspsykologisk modell for utviklingshemming. Utfordringer for forskning, personalopplæring og tjeneteutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2001). Barn, tvang og rettssikkerhet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Studier av klinisk veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2000). Progresjon i veiledningen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Metodevalg ved alternative tiltak til tvang og makt.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kapittel 6A i Sosialtjenesteloven. Videreutdanning i vernepleie.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kapittel 6A i Sosialtjenesteloven.
 • Vis forfatter(e) (2000). Forsvarlighet i tjeneste med tvang og makt.
 • Vis forfatter(e) (2000). Atferdsterapi med barn. Psykologstudiet, Trondheim.
 • Vis forfatter(e) (2000). Alternative tiltak til tvang.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2017). Vitenskapelig absolutisme en gang til. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1108-1109.
 • Vis forfatter(e) (2017). Varsel om en katastrofe. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 761-763.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1998). Tvang, makt og forsvarlighet. Kommuneforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2008). Behandlingsveileder for skolevansker.
 • Vis forfatter(e) (2002). Jubileumsskrift. Poliklinikk for barn 1972-2002. Et høstbilde.
 • Vis forfatter(e) (1997). En generalistmodell for veiledning.
 • Vis forfatter(e) (1994). Evaluering av studentenes praksis ved Poliklinikk for barn.
 • Vis forfatter(e) (1993). Internpraksis ved Poliklinikk for barn. Beskrivelse og tentativ evaluering.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Effekten av Klient- og resultatstyrt praksis i terapeutisk arbeid, og for terapeuters profesjonelle utvikling. En teoretisk oppgave.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barns språklige begrensninger: terapeutiske utfordringer - strategier og metoder for å få i gang kommunikasjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Endringsmekanismer i den terapeutiske alliansen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eksternaliserende samtaler i terapeutisk arbeid med barn.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva karakteriserer emosjonell bevissthet?
 • Vis forfatter(e) (2009). Medbestemmelse i psykoterapeutisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2009). Familievolds påvirkning på barn: Bør barn ha samvær med voldelige fedre?
 • Vis forfatter(e) (2008). Opplevelser fra FRIENDS som manualisert gruppebehandlingsprogram Illustrert ved to kasus.
 • Vis forfatter(e) (2008). En analyse av PDD-NOS som diagnostisk kategori.
 • Vis forfatter(e) (2007). Psykoterapeutiske kasusformuleringer: teoretisk, empirisk og klinisk status.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kvinners erfaring med vold i nære relasjoner - en kvalitativ studie.
 • Vis forfatter(e) (2005). Selvskading: Hvor hyppig er det?
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Psykolog i jussens revir. Psykologisk tidsskrift. 51-57.
 • Vis forfatter(e) (2005). PP-tjenesten i år 2010. Den integrerte oppveksttjenesten. Skolepsykologi. 5-10.
 • Vis forfatter(e) (2003). Klinisk veiledning i gruppe for psykologstudenter. UNIPED. 22-27.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skikket eller uskikket? Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 12-14.
 • Vis forfatter(e) (1998). "Tvangsloven". Katarsis - et tidsskrift for studenter ved det psykologiske fakultet. 2-2.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). Evidensbasert klinisk veiledning. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veilederopplæring. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sosial rolle-modeller for veiledning. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyere forskning på norsk veiledningspraksis. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Etiske og juridiske rammer for veiledning av psykoterapeutisk arbeid. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Det atferdsanalytiske intervjuet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Atferdsterapi og atferdsanalyse. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det atferdsanalytiske intervjuet. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykoterapi-veiledning: Kandidaters erfaringer og veilederes utfordringer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Veilederopplæring. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tvang i atferdsendrende tiltak. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Sosial rolle-modell for veiledning. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Livskvalitet, atferdsvansker og målvalg. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forebygging av atferdsvansker og tvangsbruk. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Faglig forsvarlighet. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Etiske og juridiske rammer for klinisk psykologisk veiledning. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). En kvalitativ undersøkelse av veiledning i Norge. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Skal kliniske psykologer være eksperter?
 • Vis forfatter(e) (1994). Skal kliniske psykologer være eksperter?
 • Vis forfatter(e) (1993). Atferdsterapeutisk behandling av stereotyp og selvskadende atferd.
 • Vis forfatter(e) (1993). Atferdsterapeutisk behandling av atferdsvansker hos mennesker med psykisk utviklingshemming.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Behandlingsveileder for tics hos barn. . I:
  • Vis forfatter(e) (2003). Kvalitetshåndbok. Poliklinikk for barn.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2002). Konseptualisering og eklektisisme. 40-46.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Endringer i samtaleemnene i løpet av psykoterapi: En metode for prosessanalyse med funn fra fire kasusstudier. Scandinavian Psychologist. 1-19.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Fra terapeut til veileder: Er opplæring av betydning? 210-232. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi. Gyldendal Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Personlig informasjon:

 • Cand. psychol. : Oslo, 1970
 • Spesialist i klinisk psykologi, fordypningsområder: Klinisk barnepsykologi og Psykologisk habilitering.