Hjem
Kristin Børtes bilde

Kristin Børte

Forsker, Senior forsker
 • E-postKristin.Borte@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Prerequisites for teachers’ technology use in formative assessment practices: A systematic review. Educational Research Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Barriers to student active learning in higher education. Teaching in Higher Education. 597-615.
 • Vis forfatter(e) (2019). Trapped Between accountability and professional learning? School leaders and teacher evaluation. Professional Development in Education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Middle leaders and the teaching profession: building intelligent accountability from within. Journal of educational change. 1-25.
 • Vis forfatter(e) (2016). Partnership in teacher education - a research mapping. European Journal of Teacher Education. 550-563.
 • Vis forfatter(e) (2012). The role of social interaction in software effort estimation: Unpacking the "magic step" between reasoning and decision-making. Information and Software Technology. 985-996.
 • Vis forfatter(e) (2010). Software effort estimation as collective accomplishment: An analysis of estimation practice in a multi-specialist team. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS). 65-98.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2018). Mellomledere i skolen: Arbeidsoppgaver og opplæringsbehov – en systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Learning and teaching with technology in higher education. A systematic review. .
 • Vis forfatter(e) (2018). De yngste barna i skolen - lek og læring, arbeidsmåter og arbeidsmiljø. En forskningskartlegging. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Transition from kindergarten to school: A systematic review . .
 • Vis forfatter(e) (2017). Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Lærerutdanning som profesjonsutdanning - forutsetninger og prinsipper fra forskning. Et kunnskapsgrunnlag. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn – en systematisk forskningskartlegging. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Campusutforming for undervisning, forskning, samarbeid og læring - en systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan fysisk aktivitet i skolen kan fremme elevers helse, læringsmiljø og læringsutbytte. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Evnerike elever og elever med stort læringspotensial: En forskningsoppsummering. .
 • Vis forfatter(e) (2015). Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole: En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Partnerskap i lærerutdanningen – en forskningskartlegging. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Former for lærervurdering som kan ha positiv innvirkning på skolens kvalitet. En systematisk kunnskapsoversikt. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Forhold ved skolen med betydning for mobbing. Forskningsoppsummering. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). What next? After Accountability, Education Needs an Infrastructure for Learning. .
 • Vis forfatter(e) (2023). The ILUKS-planner – a digital collaboration tool for teachers’ professional learning. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Technology supported learning designs – how do student teachers plan student activity in lessons? .
 • Vis forfatter(e) (2023). Engaging Teacher Students in Productive Collaboration during Practicum. .
 • Vis forfatter(e) (2022). The use of communicative tools in interdisciplinary professional learning networks promoting student active learning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Research informed technology development for student active learning in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Professional Learning Networks as Infrastructure for Teaching.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den digitale transformasjonen ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Barriers to student active learning in higher education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Barriers to student active learning - Invited Key Note.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teachers’ technology use in formative assessment practices – a systematic review. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Studentaktiv læring i lærerutdanningen - Invited Key Note.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mind the gap - Using barriers to student active learning to inform technology-enhanced active learning in teacher education .
 • Vis forfatter(e) (2015). Partnership in teacher education – a research mapping.
 • Vis forfatter(e) (2010). Challenges faced by software professionals in analogy-based top-down estimation.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2011). Software effort estimation as collaborative planning activity. . x.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Teachers' Use of Technology in Formative Assessment Practices: A Systematic Review .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Innovative lærerstudenter: Undervisningsdesign for kunnskapsbasert studentaktivitet (ILUKS)

 • Finansiert av HK-Dir, program for studentaktiv læring
 • Prosjektperiode: 2021-2023
 • Prosjektleder: Kristin Børte
 • Prosjektmedlemmer: Helene Marie Kjærgård Eide, Gleb Belokrys, Martin Heitman, Barbara Wasson og Sølvi Lillejord

ILUKS skal bidra til en bedre praksisopplæring for lærerstudenter gjennom teknologistøttede studentaktive arbeidsmåter. Lærerstudentene skal, både i praksisperiodene og som ferdigutdannede lærere, praktisere yrket i en skole der LK20 forventer elevaktiv læring. Det er derfor viktig at lærerutdanningen forbereder lærerstudentene på denne siden ved skolens arbeidshverdag.

Gjennom prosjektet skal vi utvikle og prøve ut to digitale løsninger. En digital kunnskapsbase og en digital kommunikasjonsplattform for å støtte lærerstudentenes profesjonsutvikling. Det utvikles også et modulbasert emne der lærerstudentene skal lære å planlegge, designe og gjennomføre undervisning ved bruk av elevaktive læringsmetoder i praksis.

For mer informasjon: https://iluks.no/