Hjem
Lisbeth Mikaelssons bilde

Lisbeth Mikaelsson

Professor emerita, religionsvitenskap

 

 • Norsk misjon: litteratur og kultur.
 • Kvinner og misjon, Norge.
 • Nyreligiøsitet.
 • Religion i det senmoderne samfunn (kommersialisering, entreprenørskap).

 

Bøker
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Hva er religion? Universitetsforlaget. 155 sider. ISBN: 978-82-15-00551-5.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Religionsbyen Bergen.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Religionsbyen Bergen. ISBN: 82-514-0613-7.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2000. Religionsbyen Bergen. 211 sider.
 • Alver, Bente Gullveig; Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig; Selberg, Torunn. 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne. Pax Forlag. 240 sider. ISBN: 82-530-2037-6.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skjult visdom og universelt brorskap. Teosofi i Norge. 208 sider. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn. Universitetsforlaget. 197 sider. ISBN: 82-00-12818-0.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skult visdom og universelt broderskap. Teosofi i Norge. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skjult Visdom - universelt brorskap. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn. 197 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skjult visdom - universelt brorskap: Teosofi i Norge. 208 sider. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie nr.63.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1993. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. 181 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1992. Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien.
Tidsskriftartikler
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2018. Norsk pilegrimsrenessanse og pilegrimsvandringens materialitet og mening. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 67: 91-115.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2018. Nidaros Cathedral: a recreated pilgrim church. Religion. 49: 99-119. doi: 10.1080/0048721X.2018.1515340
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2017. Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap: En analyse av Stjernebladets julenumre. Tidsskrift for kulturforskning. 16: 41-54.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2016. Book review of Craig Martin: Capitalizing Religion: Ideology and the Opiate of the Bourgeosie. London: Bloomsbury 2014. Numen. 63. 627-629.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2012. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. 4: 21-45.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2012. Book review of Olav Hammer and Jesper Sørensen: Religion in the Psyche and Society. Nordic Journal of Religion and Society. 25: 103-105.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 3-4. 125-148.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Prester og pilegrimsvandring :. Tidsskrift for kulturforskning. 10: 19-29.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Gjenfødsel på caminoen til Santiago de Compostela. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1-2. 94-108.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Nyåndelighet som forskningsobjekt i Norge :. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. 65: 188-199.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2008. Nidarosdomen og pilegrimsbølgen. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 4. 41-59.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2006. Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 19: 73-75.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2006. Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary Society in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 19: 73-75.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2005. The Heathen Woman in Norwegian Missionary Writing. Missio. 20. 175-180.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2005. Locality and Myth. The Resecralization of Selja and the Cult of St. Sunniva. Numen. 52: 191-225.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2004. Missional Religion � with Special Emphasis on Buddhism, Christianity and Islam. Svensk Missionstidsskrift. 92: 523-538.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2004. Marie Monsen: Charistmatic revivalist, feminist fighter. Scandinavian Journal of History. 28: 121-133.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1999. Marie Monsen: Vekkerrøst med kvinnebevissthet. Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3, 1999. 3: 155-174.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1999. Kulturforståelse i religionsvitenskapen. Kulturforståelser i fagene. Kulturstudier nr. 6, NFR. 221-233.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Okkultisme for barn. Teosofiens Runde Bord-orden. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 29. 39-52.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. Pene piker organiserer seg. Kvinneforskning. 4.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. Selvbiografien som personlig myte. KULTs skriftserie. 63: 80-104.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1993. Indias inntog i vest. Nytt fra Universitetet i Bergen. 3.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 18.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 18: 67-81.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Kvinner, kall og skrift - belyst ved livssskildringer av kvinnelige misjonærer. Skriftserie. 1: 167-191.
Rapporter/avhandlinger
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2001. Kallets ekko : studier i misjon og selvbiografi.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1993. Innenfor/utenfor: Kvinneforskningssenterenes strategiske lokalisering. Viten-Vilje-Vilkår. Arbeidsnotat. 3. Sekretariat for kvinneforskning, Norges forskningsråd.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1993. Innenfor/utenfor. Viten - Vilje - Vilkår. Arbeidsnotat.. 3. Sekretariatet for kvinneforskning, Norges forskningsråd.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1993. Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. Leve og skrive. Skriftserien.. 4. 91 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1992. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Skriftserie. 4. Senter for humanistisk kvinneforskning, UiB. 190 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Alver, Bente Gullveig. 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. Skriftserie. 1. Senter for humanistisk kvinneforskning. 222 sider.
 • Mikaelsson, Lisbeth; Fahlgren, Margaretha. 1991. Livet som tekst. Skriftserie. 2. Senter for humanistisk kvinneforskning. 116 sider.
Bokkapitler
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2018. Merry Christmas! Religion in Norway. 5, sider 85-102. I:
  • Jespers, Frans; van Nieuwkerk, Karin; van der Velde, Paul. 2018. Enjoying Religion: Pleasure and Fun in Established and New Religious Movements. Lexington Books. 188 sider. ISBN: 978-1-4985-5501-2.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2018. The Norwegian Pentecostal Foreign Mission: A Survey of Mission History with an Emphasis on Organization, Expansion, and Gender. Chapter 3, sider 49-77. I:
  • Moberg, Jessica; Skjoldli, Jane. 2018. Charismatic Christianity in Finland, Norway, and Sweden: Case Studies in Historical and Contemporary Developments. Palgrave Macmillan. 248 sider. ISBN: 978-3-319-69614-0.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2017. Church religion and New Age: An Encounter between Rivals? Kapittel 1, sider 19-43. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2017. Historien viser vei i norsk pilegrimsrenessanse. Kapittel 14, sider 327-355. I:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 sider. ISBN: 9788230402146.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2016. Religion. Chapter 36, sider 761-780. I:
  • Disch, Lisa; Hawkesworth, Mary. 2016. The Oxford Handbook of Feminist Theory. Oxford University Press. 1088 sider. ISBN: 9780199328581.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2016. Maktteoretiska svar. Maktteoretiska svar, sider 120-148. I:
  • Thurfjell, David. 2016. Värför finns religion? Molin & Sorgenfrei Akademiska. 276 sider. ISBN: 9789187515248.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2015. A Study of New Religiosity in Norway. 10, sider 175-189. I:
  • Lewis, James R; Tøllefsen, Inga Bårdsen. 2015. Handbook of Nordic New Religions. Brill Academic Publishers. 502 sider. ISBN: 9789004292444.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2015. Marie Monsen’s Achievement. kapittel, sider 89-111. I:
  • Engelsviken, Tormod; Thelle, Notto Reidar; Larsen, Knut Edvard. 2015. A passion for China : Norwegian mission to China until 1949. Regnum Books. ISBN: 978-1-908355-82-9.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Theosophy and Popular Fiction. Part III, chapter 8, sider 453-472. I:
  • Rothstein, Mikael; Hammer, Olav. 2013. Handbook of the Theosophic Current. Brill Academic Publishers. 494 sider. ISBN: 978-90-04-23596-0.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion, tekst og skrift. Kapittel, sider 11-22. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Skriftåpenbaringens skjulte kilder og sosiale ringvirkninger. Kapittel 2, sider 23-45. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2012. Pilgrimage as post-secular therapy. Kapittel, sider 259-273. I:
  • Ahlbäck, Tore. 2012. Post-secular Religious Practices. Åbo Akademis Förlag. 439 sider. ISBN: 978-952-12-2700-4.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2012. Steinen som fikk flytte inn i Stiklestad kirke. kapittel, sider 405-413. I:
  • Jensen, Tim; Rothstein, Mikael. 2012. Den sammenklappelige tid. Forlaget Chaos. 454 sider. ISBN: 978-87-994619-9-8.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2011. ‘Self’ and ‘other’ as biblical representations in mission literature. Chapter five, sider 87-99. I:
  • Nielssen, Hilde; Okkenhaug, Inger Marie; Skeie, Karina Hestad. 2011. Protestant Missions and Local Encounters in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Unto the Ends of the World. Brill Academic Publishers. 337 sider. ISBN: 978-90-04-20298-6.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2011. Salg av spiritualitet. Kapittel fem, sider 71-86. I:
  • Engelsviken, Tormod; Olsen, Rolv; Thelle, Notto Reidar. 2011. Nye guder for hvermann? : femti år med alternativ spiritualitet. Tapir Akademisk Forlag. 145 sider. ISBN: 978-82-519-2744-4.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2010. Verification of the Word of God in Missionary Autobiography. Artikkel, sider 159-175. I:
  • Thomassen, Einar. 2010. Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture. Museum Tusculanums Forlag. 232 sider. ISBN: 978-87-635-3027-9.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2010. Fortellinger om kallet. x, sider 281-293. I:
  • Drønen, Tomas Sundnes; Skjortnes, Marianne. 2010. Med hjertet på flere steder : om barn, misjon og flerkulturell oppvekst. Tapir Akademisk Forlag. 393 sider. ISBN: 978-82-519-2558-7.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2010. Die Gefahren des Regenbogens: Bedrohung durch die New Age-Bewegung. Kapittel, sider 261-281. I:
  • Hagg, Tomas. 2010. Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums. Böhlau. 298 sider. ISBN: 9783412204655.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2008. Regnbuens skjulte fare: trusselen fra New Age. 11, sider 223-340. I:
  • Hagg, Tomas. 2008. Kjetterne og kirken. Fra antikken til i dag. Spartacus. 255 sider. ISBN: 978-82-304-0036-4.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Nyreligiøsitet. Kapittel, sider 367-375. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Kristendommen. Kapittel, sider 195-276. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Middelhavsområdet og Midtøstens religionshistorie (Ca. 3000 F.V.T.-400 E.V.T.). Kapittel, sider 136-141. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Gilhus, Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Innledning: Religioner i endring. Innledning, sider 9-20. I:
  • Gilhus, Anne Ingvild S; Mikaelsson, Lisbeth. 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag. 434 sider. ISBN: 978-82-530-2883-5.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2006. Kvinner og misjon. Et historisk perspektiv. Kapittel, sider 227-243. I:
  • Strandenæs, T. 2006. Misjon og kultur: Festskrift til Jan-Martin Berentsen. 350 sider. ISBN: 82-7721-098-1.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2006. Studiet av livsskildringer i religionsvitenskapen. Kapittel, sider 106-127. I:
  • Kraft, Siv Ellen; Natvig, Richard Johan. 2006. Metode i religionsvitenskap. Pax Forlag. 275 sider. ISBN: 82-530-2839-3.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2004. Gendering the History of Religions. Section 2, sider 295-315. I:
  • Antes, Peter. 2004. New Approaches to the Study of Religion. Volume 1: Regional, Critical, and Historical Approaches. Walter de Gruyter. 559 sider. ISBN: 3-11-017698-X.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 2003. Med frigjørende kunnskap til kvinner i Kina: misjonæren Hanna Holthe og hennes skole i Yiyang. Kapittel, sider 161-178. I:
  • Hellesund, Tone; Okkenhaug, Inger Marie. 2003. Erobring og overskridelse - De nye kvinnene inntar verden 1870-1940. Unipub forlag. 281 sider. ISBN: 82-7477-125-7.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Adyar - teosofiens Mekka. Et reisebrev. 15-34. I:
  • Gilhus, Ingvild Sælid; Mikaelsson, Lisbeth. 1998. Skult visdom og universelt broderskap. Teosofi i Norge. ISBN: 82-7419-042-4.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1997. "Magi, fantasi og fiksjon". I:
  • Selberg, Torunn. 1997. <I>Utopi og besvergelse. Magi i moderne kultur.</I> I KULTs skriftserie.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1997. "Tenk rikt! Bli rik!". I:
  • Gilhus, Ingvild. 1997. <I>Miraklenes tid.</I> I KULTs skriftserie.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1997. Magi, fantasi og fiksjon. s 38-58. I:
  • Selberg, Torunn. 1997. Utopi og besvergelse: Magi i moderne kultur. (KULTs skrifts erie). ISBN: 82-12-00937-8.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1996. "A time for saving the seeds of heaven. Depictions of childhood in autobiographical writings by Norwegian missionaries.". 201-215. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. Imagined Childhoods. Self and Society in Autobiographical.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Selvbiografien som forkynnelsesgenre i eksemplet Annie Skau Berntsen. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. (I serien: Skriftserie fra Senter for humanistisk kvinneforskning).
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Livsskildring och missionsinstitution. 289-305. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1992. Sj@ælvbiografi, kultur, liv. Levnadshistoriska studier inomhuman- och samh@ællsvetenskap. ISBN: 91-7139-042-1.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1992. Innledning. I:
  • Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. 1992. Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien.
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Kallet og ledet: om selvbiografien til diakonisse Margit Løtvedt. 51-73. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. Livet som tekst. (I serien: Skriftserien fra Senter for humanistisk kvinneforskning).
 • Mikaelsson, Lisbeth. 1991. Selvportrett og symbol. 141-152. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1991. Kvinne Minnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. (I serien: Skriftserie fra Senter for humanistisk kvinneforskning).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Verdens levende religioner, Pax 2007 (redigert bok, med Ingvild S. Gilhus). 

Hva er religion , Universitetsforlaget, 2007 (m. Ingvild S. Gilhus).

Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn , Universitetsforlaget, 2005, 2.utg. (m. Ingvild S. Gilhus).

Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet , Høyskoleforlaget, 2004. (redigert bok, med Jostein Børtnes og Siv Ellen Kraft)

Kallets ekko. Studier i misjon og selvbiografi. Høyskoleforlaget, 2003.

Nytt blikk på religion. Studiet av religion i dag. Pax, 2001 (m. Ingvild S. Gilhus).

Religionsbyen Bergen , Eide forlag, 2000 (redigert bok).

Myte, magi og mirakel i møte med det moderne , Pax, 1999 (m. B. Alver, I.S. Gilhus og T. Selberg).

“Locality and Myth: The Resacralization of Selja and the Cult of St. Sunniva”, Numen , 2005, Vol. 52, 192-225.

“Marie Monsen: Charismatic Revivalist – Feminist Fighter”, Scandinavian Journal of History , no. 28, 2003, 121-134.