Hjem
Lisbeth Mikaelssons bilde

Lisbeth Mikaelsson

Professor emerita, religionsvitenskap

 

 • Norsk misjon: litteratur og kultur.
 • Kvinner og misjon, Norge.
 • Nyreligiøsitet.
 • Religion i det senmoderne samfunn (kommersialisering, entreprenørskap).

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Caminoization at Sea: The Fjord Pilgrim Route in Norway. Numen. 537-556.
 • Vis forfatter(e) 2018. Norsk pilegrimsrenessanse og pilegrimsvandringens materialitet og mening. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 91-115.
 • Vis forfatter(e) 2018. Nidaros Cathedral: a recreated pilgrim church. Religion. 99-119.
 • Vis forfatter(e) 2018. I spenn mellom åndelig dybde og religion smurt tynt utover. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 47-64.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap: En analyse av Stjernebladets julenumre. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Vis forfatter(e) 2012. Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA - Tidsskrift for akademiske studier av nyreligiøsitet. 21-45.
 • Vis forfatter(e) 2011. Prester og pilegrimsvandring :. Tidsskrift for kulturforskning. 19-29.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nyåndelighet som forskningsobjekt i Norge :. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. 188-199.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 125-148.
 • Vis forfatter(e) 2011. Gjenfødsel på caminoen til Santiago de Compostela. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 94-108.
 • Vis forfatter(e) 2009. Regional approaches to religion: Christianity in Norway. Religion. 117-125.
 • Vis forfatter(e) 2008. Nidarosdomen og pilegrimsbølgen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 41-59.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Heathen Woman in Norwegian Missionary Writing. Missio. 175-180.
 • Vis forfatter(e) 2005. Locality and Myth. The Resecralization of Selja and the Cult of St. Sunniva. Numen. 191-225.
 • Vis forfatter(e) 2004. Missional Religion � with Special Emphasis on Buddhism, Christianity and Islam. Svensk Missionstidsskrift. 523-538.
 • Vis forfatter(e) 2004. Marie Monsen: Charistmatic revivalist, feminist fighter. Scandinavian Journal of History. 121-133.
 • Vis forfatter(e) 1999. Marie Monsen: Vekkerrøst med kvinnebevissthet. Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3, 1999. 155-174.
 • Vis forfatter(e) 1999. Kulturforståelse i religionsvitenskapen. Kulturforståelser i fagene. Kulturstudier nr. 6, NFR. 221-233.
 • Vis forfatter(e) 1998. Okkultisme for barn. Teosofiens Runde Bord-orden. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 39-52.
 • Vis forfatter(e) 1996. Selvbiografien som personlig myte. KULTs skriftserie. 80-104.
 • Vis forfatter(e) 1996. Pene piker organiserer seg. Kvinneforskning.
 • Vis forfatter(e) 1992. Kvinner, kall og skrift - belyst ved livssskildringer av kvinnelige misjonærer. Skriftserie. 167-191.
 • Vis forfatter(e) 1992. Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 67-81.
 • Vis forfatter(e) 1992. Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1993. Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) 1993. Innenfor/utenfor: Kvinneforskningssenterenes strategiske lokalisering. Viten-Vilje-Vilkår. .
 • Vis forfatter(e) 1993. Innenfor/utenfor. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 1992. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. .
 • Vis forfatter(e) 1991. Livet som tekst. .
 • Vis forfatter(e) 1991. KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. Sunnivalegenden som inspirasjon i vår tid.
 • Vis forfatter(e) 2011. Pilegrimspraksis som uttrykk for livstolkning.
 • Vis forfatter(e) 2011. Den hellige Sunniva og Selja.
 • Vis forfatter(e) 2010. Pilegrim i akademia.
 • Vis forfatter(e) 2009. Inntrykk fra Madagaskar.
 • Vis forfatter(e) 2009. Hva er det med religion?
 • Vis forfatter(e) 2009. Hijab, healing og usynlige hjelpere – tidsåndens religiøse slalomferd.
 • Vis forfatter(e) 2008. Madagaskar.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kvinnelige misjonærliv i tekst.
 • Vis forfatter(e) 2004. Gud er tilbake i kulturen, men er det den samme Gud?
 • Vis forfatter(e) 1999. Marie Monsen: Vekkerrøst fra Sandviken.
 • Vis forfatter(e) 1999. En ny spiritualitet i en ny tid ?
 • Vis forfatter(e) 1998. Teoridannelser i det religionsvitenskapelige arbeid.
 • Vis forfatter(e) 1998. Teorianvendelse i det religionsvitenskapelige arbeid.
 • Vis forfatter(e) 1998. Religiøs endring i en flerkulturell kontekst.
 • Vis forfatter(e) 1998. Men religionen var ikke død, og er langt fra døende.
 • Vis forfatter(e) 1998. Lysbærerne i Trondheim.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kulturens refortrylling.
 • Vis forfatter(e) 1997. Tilbake til kildene - streiflys på religionen i vår tid.
 • Vis forfatter(e) 1997. Penger og suksess i New Age.
 • Vis forfatter(e) 1997. Misjonslitteraturens kontekst: kulturelle og organisatoriske forutsetninger.
 • Vis forfatter(e) 1997. Magi, fantasi og fiksjon i det moderne samfunnet.
 • Vis forfatter(e) 1997. "Tenk rikt! Bli rik!".
 • Vis forfatter(e) 1997. "Okkultisme for barn: Teosofiens Runde Bord-orden".
 • Vis forfatter(e) 1996. Magi og fantasi.
 • Vis forfatter(e) 1993. Nyreligiøsitet anno 1890: Indias inntog i vest.
 • Vis forfatter(e) 1993. Individet i den europeiske kulturtradisjon. (Kommentar til "Hans Nielsen Hauge - Husholdertankene, karisma og kapitalisme", innlegg v. Nils Gilje).
 • Vis forfatter(e) 1992. Møte i Saras telt. Religionsforskning på tvers.
 • Vis forfatter(e) 1992. Mytisk kjønnspolitikk. Kjønnstematikkens vekslinger i misjonstekster.
 • Vis forfatter(e) 1992. Livet som tekst. Om selvbiografien som kilde til individforståelse.
 • Vis forfatter(e) 1992. Kroppens symbolspråk.
 • Vis forfatter(e) 1992. Innenfor/Utenfor: Kvinneforskningssentrenes strategiske lokalisering.
 • Vis forfatter(e) 1992. Gudinnens tilbakekomst.
 • Vis forfatter(e) 1992. Feministisk nyreligiøsitet: gudinner og hekser.
 • Vis forfatter(e) 1992. Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon.
 • Vis forfatter(e) 1992. A time for sowing the seeds of heaven. Depictions of childhood in autobiographical writings by Norwegian missionaries.
 • Vis forfatter(e) 1991. Kall, skrift og subjektivitet. Belyst ved livsskildringer av kvinnelige misjonærer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2014. The New Age Literary Scene in Norway.
 • Vis forfatter(e) 2013. Textual Lives and New Age Sprituality.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tekstliv og nyreligiøsitet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Marie Monsens verk i Kina.
 • Vis forfatter(e) 2012. The Spirit of New Age Capitalism: The Concept of Energy as Ideological Currency.
 • Vis forfatter(e) 2012. Mange veier i pilegrimsbevegelsen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Litteraturen om norsk misjon i Latin-Amerika.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gjenfødsel på caminoen til Santiago.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tekstskapingens skjulte kilder.
 • Vis forfatter(e) 2011. Pilgrimsvandring som postsekulær terapi.
 • Vis forfatter(e) 2011. Pilgrimage as post-secular therapy.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Spirit of New Age Capitalism.
 • Vis forfatter(e) 2010. Tekstskaping med skjulte kilder: åpenbaring, kanalisering og inspirasjon.
 • Vis forfatter(e) 2010. Pilegrimsvandringer i ytre og indre landskap.
 • Vis forfatter(e) 2010. Pilegrimsbevegelsen og Den norske kirke:Nye rom og porøse grenser.
 • Vis forfatter(e) 2010. Nyreligiøsitet som akademisk studeum og forskningsfelt i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2009. Salg av spiritualitet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Perspektiv på mål og strategier i den statlige pilegrimssatsiingen.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fortellinger om kallet.
 • Vis forfatter(e) 2009. Forankring, forvaltning, ansvar og frihet – syv norske politikere om kristne verdier.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kvinnelige misjonærers selvforståelse slik den kommer til uttykk i selvbiografier.
 • Vis forfatter(e) 2006. The Malagasy woman as represented by NMS-missionary Lars Vig (1854-1913).
 • Vis forfatter(e) 2006. New Age og Hognestad.
 • Vis forfatter(e) 2005. Meeting the Religious Other: Constructions of Key Scenarios in Norwegian Mission.
 • Vis forfatter(e) 2005. Lokalitet og myte: resakraliseringen av Selja og Suunniva-kulten.
 • Vis forfatter(e) 2004. Selvbiografi og myte: generelle betraktninger.
 • Vis forfatter(e) 2004. Misjonslitteratur: mytisk materiale og metodiske grep.
 • Vis forfatter(e) 2004. Med misjonskall til hedningeverdenen og Bibelen i bagasjen � eller hvordan personlige myter gjenskaper store fortellinger.
 • Vis forfatter(e) 1999. Homo accumulans and the spiritualization of money.
 • Vis forfatter(e) 1999. Forskning på religøs samtidskultur: Synet på penger og velstand i New Age.
 • Vis forfatter(e) 1999. Forskning på religiøs samtidskultur. Problemer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 1998. Selja:the Recreation of a Sacred Site.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kulturforståelse i religionsvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) 1995. Exploring Contemporary Religion: Aims and Methods.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2012. Book review of Olav Hammer and Jesper Sørensen: Religion in the Psyche and Society. Nordic Journal of Religion and Society. 103-105.
 • Vis forfatter(e) 2006. Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 73-75.
 • Vis forfatter(e) 2006. Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary Society in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 73-75.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Verdens levende religioner. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. Religionsbyen Bergen. Eide.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2007. Hva er religion?
 • Vis forfatter(e) 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • Vis forfatter(e) 1999. Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2000. Religionsbyen Bergen. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) 2000. Religionsbyen Bergen. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skult visdom og universelt broderskap. Teosofi i Norge. Emilia Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skjult visdom og universelt brorskap. Teosofi i Norge. Emilia AS.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skjult visdom - universelt brorskap: Teosofi i Norge. Emilia.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. Emilia AS, Oslo.
 • Vis forfatter(e) 1998. Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) 1998. Skjult Visdom - universelt brorskap. Emilia.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1998. Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) 1996. Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie nr.63. Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) 1993. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Universitetet i Bergen. Senter for humanistisk kvinneforsknin g.
 • Vis forfatter(e) 1992. Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien. Senter for humanistisk kvinneforskning.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2007. Den moderne pilegrimsbevegelsen ved Nidaros domkirke, med særlig vekt på pilegrimsprestens rolle.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1993. Indias inntog i vest. Nytt fra Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Networking Spirituality. A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement.
 • Vis forfatter(e) 2001. Kallets ekko : studier i misjon og selvbiografi.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 1998. Verdibørsen.
 • Vis forfatter(e) 1998. Det magiske landet bortenfor (NRK 1).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Sunniva i det moderne forestillingsliv. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Norwegian Pentecostal Foreign Mission: A Survey of Mission History with an Emphasis on Organization, Expansion, and Gender. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Merry Christmas! Religion in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Historien viser vei i norsk pilegrimsrenessanse. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Church religion and New Age: An Encounter between Rivals? 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Religion. 1088 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Maktteoretiska svar. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Marie Monsen’s Achievement. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. A Study of New Religiosity in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Theosophy and Popular Fiction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Skriftåpenbaringens skjulte kilder og sosiale ringvirkninger. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Religion, tekst og skrift. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Steinen som fikk flytte inn i Stiklestad kirke. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Pilgrimage as post-secular therapy. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. ‘Self’ and ‘other’ as biblical representations in mission literature. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Salg av spiritualitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Verification of the Word of God in Missionary Autobiography. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Fortellinger om kallet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Die Gefahren des Regenbogens: Bedrohung durch die New Age-Bewegung. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Regnbuens skjulte fare: trusselen fra New Age. 118 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nyreligiøsitet. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Middelhavsområdet og Midtøstens religionshistorie (Ca. 3000 F.V.T.-400 E.V.T.). 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Kristendommen. 82 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Innledning: Religioner i endring. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Studiet av livsskildringer i religionsvitenskapen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kvinner og misjon. Et historisk perspektiv. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Gendering the History of Religions. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Den holistiske energikroppen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Med frigjørende kunnskap til kvinner i Kina: misjonæren Hanna Holthe og hennes skole i Yiyang. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Adyar - teosofiens Mekka. Et reisebrev. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Magi, fantasi og fiksjon. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. "Tenk rikt! Bli rik!".
 • Vis forfatter(e) 1997. "Magi, fantasi og fiksjon".
 • Vis forfatter(e) 1996. "A time for saving the seeds of heaven. Depictions of childhood in autobiographical writings by Norwegian missionaries.". 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Selvbiografien som forkynnelsesgenre i eksemplet Annie Skau Berntsen.
 • Vis forfatter(e) 1992. Livsskildring och missionsinstitution. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1992. Innledning.
 • Vis forfatter(e) 1991. Selvportrett og symbol. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1991. Kallet og ledet: om selvbiografien til diakonisse Margit Løtvedt. 23 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2016. Book review of Craig Martin: Capitalizing Religion: Ideology and the Opiate of the Bourgeosie. London: Bloomsbury 2014. Numen. 627-629.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Verdens levende religioner, Pax 2007 (redigert bok, med Ingvild S. Gilhus). 

Hva er religion , Universitetsforlaget, 2007 (m. Ingvild S. Gilhus).

Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn , Universitetsforlaget, 2005, 2.utg. (m. Ingvild S. Gilhus).

Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet , Høyskoleforlaget, 2004. (redigert bok, med Jostein Børtnes og Siv Ellen Kraft)

Kallets ekko. Studier i misjon og selvbiografi. Høyskoleforlaget, 2003.

Nytt blikk på religion. Studiet av religion i dag. Pax, 2001 (m. Ingvild S. Gilhus).

Religionsbyen Bergen , Eide forlag, 2000 (redigert bok).

Myte, magi og mirakel i møte med det moderne , Pax, 1999 (m. B. Alver, I.S. Gilhus og T. Selberg).

“Locality and Myth: The Resacralization of Selja and the Cult of St. Sunniva”, Numen , 2005, Vol. 52, 192-225.

“Marie Monsen: Charismatic Revivalist – Feminist Fighter”, Scandinavian Journal of History , no. 28, 2003, 121-134.