Hjem
Lisbeth Mikaelssons bilde

Lisbeth Mikaelsson

Emerita, religionsvitenskap

 

 • Norsk misjon: litteratur og kultur.
 • Kvinner og misjon, Norge.
 • Nyreligiøsitet.
 • Religion i det senmoderne samfunn (kommersialisering, entreprenørskap).

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Caminoization at Sea: The Fjord Pilgrim Route in Norway. Numen. 537-556.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk pilegrimsrenessanse og pilegrimsvandringens materialitet og mening . Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 91-115.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nidaros Cathedral: a recreated pilgrim church. Religion. 99-119.
 • Vis forfatter(e) (2018). I spenn mellom åndelig dybde og religion smurt tynt utover. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 47-64.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ordenen Stjernen i Øst og julens budskap: En analyse av Stjernebladets julenumre. Tidsskrift for kulturforskning. 41-54.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bibliografisk oversikt over nyreligiøsitetsforskningen i Norge. AURA. 21-45.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prester og pilegrimsvandring :. Tidsskrift for kulturforskning. 19-29.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyåndelighet som forskningsobjekt i Norge :. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. 188-199.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyreligiøsitet i Norge - en bibliografisk oversikt. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 125-148.
 • Vis forfatter(e) (2011). Gjenfødsel på caminoen til Santiago de Compostela. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 94-108.
 • Vis forfatter(e) (2009). Regional approaches to religion: Christianity in Norway. Religion. 117-125.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nidarosdomen og pilegrimsbølgen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 41-59.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Heathen Woman in Norwegian Missionary Writing. Missio. 175-180.
 • Vis forfatter(e) (2005). Locality and Myth. The Resecralization of Selja and the Cult of St. Sunniva. Numen. 191-225.
 • Vis forfatter(e) (2004). Missional Religion � with Special Emphasis on Buddhism, Christianity and Islam. Svensk Missionstidsskrift. 523-538.
 • Vis forfatter(e) (2004). Marie Monsen: Charistmatic revivalist, feminist fighter. Scandinavian Journal of History. 121-133.
 • Vis forfatter(e) (1999). Marie Monsen: Vekkerrøst med kvinnebevissthet. Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3, 1999. 155-174.
 • Vis forfatter(e) (1999). Kulturforståelse i religionsvitenskapen. Kulturforståelser i fagene. Kulturstudier nr. 6, NFR. 221-233.
 • Vis forfatter(e) (1998). Okkultisme for barn. Teosofiens Runde Bord-orden. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 39-52.
 • Vis forfatter(e) (1996). Selvbiografien som personlig myte. KULTs skriftserie. 80-104.
 • Vis forfatter(e) (1996). Pene piker organiserer seg. Kvinneforskning.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kvinner, kall og skrift - belyst ved livssskildringer av kvinnelige misjonærer. Skriftserie. 167-191.
 • Vis forfatter(e) (1992). Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier.
 • Vis forfatter(e) (1992). Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 67-81.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1993). Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. 4. 4. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Innenfor/utenfor: Kvinneforskningssenterenes strategiske lokalisering. Viten-Vilje-Vilkår. .
 • Vis forfatter(e) (1993). Innenfor/utenfor. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Leve og skrive. Artikler om livshistorier. .
 • Vis forfatter(e) (1991). Livet som tekst. .
 • Vis forfatter(e) (1991). KvinneMinnebok til Ida Blom. 60-årsdagen 20.februar 1991. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Sunnivalegenden som inspirasjon i vår tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pilegrimspraksis som uttrykk for livstolkning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den hellige Sunniva og Selja.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pilegrim i akademia.
 • Vis forfatter(e) (2009). Inntrykk fra Madagaskar.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hva er det med religion?
 • Vis forfatter(e) (2009). Hijab, healing og usynlige hjelpere – tidsåndens religiøse slalomferd.
 • Vis forfatter(e) (2008). Madagaskar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvinnelige misjonærliv i tekst.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gud er tilbake i kulturen, men er det den samme Gud?
 • Vis forfatter(e) (1999). Marie Monsen: Vekkerrøst fra Sandviken.
 • Vis forfatter(e) (1999). En ny spiritualitet i en ny tid ?
 • Vis forfatter(e) (1998). Teoridannelser i det religionsvitenskapelige arbeid.
 • Vis forfatter(e) (1998). Teorianvendelse i det religionsvitenskapelige arbeid.
 • Vis forfatter(e) (1998). Religiøs endring i en flerkulturell kontekst.
 • Vis forfatter(e) (1998). Men religionen var ikke død, og er langt fra døende.
 • Vis forfatter(e) (1998). Lysbærerne i Trondheim.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturens refortrylling.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tilbake til kildene - streiflys på religionen i vår tid.
 • Vis forfatter(e) (1997). Penger og suksess i New Age.
 • Vis forfatter(e) (1997). Misjonslitteraturens kontekst: kulturelle og organisatoriske forutsetninger.
 • Vis forfatter(e) (1997). Magi, fantasi og fiksjon i det moderne samfunnet.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Tenk rikt! Bli rik!".
 • Vis forfatter(e) (1997). "Okkultisme for barn: Teosofiens Runde Bord-orden".
 • Vis forfatter(e) (1996). Magi og fantasi.
 • Vis forfatter(e) (1993). Nyreligiøsitet anno 1890: Indias inntog i vest.
 • Vis forfatter(e) (1993). Individet i den europeiske kulturtradisjon. (Kommentar til "Hans Nielsen Hauge - Husholdertankene, karisma og kapitalisme", innlegg v. Nils Gilje).
 • Vis forfatter(e) (1992). Møte i Saras telt. Religionsforskning på tvers.
 • Vis forfatter(e) (1992). Mytisk kjønnspolitikk. Kjønnstematikkens vekslinger i misjonstekster.
 • Vis forfatter(e) (1992). Livet som tekst. Om selvbiografien som kilde til individforståelse.
 • Vis forfatter(e) (1992). Kroppens symbolspråk.
 • Vis forfatter(e) (1992). Innenfor/Utenfor: Kvinneforskningssentrenes strategiske lokalisering.
 • Vis forfatter(e) (1992). Gudinnens tilbakekomst.
 • Vis forfatter(e) (1992). Feministisk nyreligiøsitet: gudinner og hekser.
 • Vis forfatter(e) (1992). Bibelordet i den selvbiografiske identitetskonstruksjon.
 • Vis forfatter(e) (1992). A time for sowing the seeds of heaven. Depictions of childhood in autobiographical writings by Norwegian missionaries.
 • Vis forfatter(e) (1991). Kall, skrift og subjektivitet. Belyst ved livsskildringer av kvinnelige misjonærer.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). The New Age Literary Scene in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Textual Lives and New Age Sprituality.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tekstliv og nyreligiøsitet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Marie Monsens verk i Kina.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Spirit of New Age Capitalism: The Concept of Energy as Ideological Currency.
 • Vis forfatter(e) (2012). Mange veier i pilegrimsbevegelsen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Litteraturen om norsk misjon i Latin-Amerika.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gjenfødsel på caminoen til Santiago.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tekstskapingens skjulte kilder.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pilgrimsvandring som postsekulær terapi.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pilgrimage as post-secular therapy.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Spirit of New Age Capitalism.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tekstskaping med skjulte kilder: åpenbaring, kanalisering og inspirasjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pilegrimsvandringer i ytre og indre landskap.
 • Vis forfatter(e) (2010). Pilegrimsbevegelsen og Den norske kirke:Nye rom og porøse grenser.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyreligiøsitet som akademisk studeum og forskningsfelt i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2009). Salg av spiritualitet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Perspektiv på mål og strategier i den statlige pilegrimssatsiingen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fortellinger om kallet.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forankring, forvaltning, ansvar og frihet – syv norske politikere om kristne verdier.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kvinnelige misjonærers selvforståelse slik den kommer til uttykk i selvbiografier.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Malagasy woman as represented by NMS-missionary Lars Vig (1854-1913).
 • Vis forfatter(e) (2006). New Age og Hognestad.
 • Vis forfatter(e) (2005). Meeting the Religious Other: Constructions of Key Scenarios in Norwegian Mission.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lokalitet og myte: resakraliseringen av Selja og Suunniva-kulten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Selvbiografi og myte: generelle betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2004). Misjonslitteratur: mytisk materiale og metodiske grep.
 • Vis forfatter(e) (2004). Med misjonskall til hedningeverdenen og Bibelen i bagasjen � eller hvordan personlige myter gjenskaper store fortellinger.
 • Vis forfatter(e) (1999). Homo accumulans and the spiritualization of money.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forskning på religøs samtidskultur: Synet på penger og velstand i New Age.
 • Vis forfatter(e) (1999). Forskning på religiøs samtidskultur. Problemer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (1998). Selja:the Recreation of a Sacred Site.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturforståelse i religionsvitenskapen.
 • Vis forfatter(e) (1995). Exploring Contemporary Religion: Aims and Methods.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Book review of Olav Hammer and Jesper Sørensen: Religion in the Psyche and Society. Nordic Journal of Religion and Society. 103-105.
 • Vis forfatter(e) (2006). Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 73-75.
 • Vis forfatter(e) (2006). Line Nyhagen Predelli: Issues of Gender, Race, and Class in the Norwegian Missionary Society in Nineteenth-Century Norway and Madagascar. Nordic Journal of Religion and Society. 73-75.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2007). Verdens levende religioner. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Religionsbyen Bergen. Eide.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2007). Hva er religion?
 • Vis forfatter(e) (1999). Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
 • Vis forfatter(e) (1999). Myte, magi og mirakel i møte med det moderne.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2000). Religionsbyen Bergen. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) (2000). Religionsbyen Bergen. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skult visdom og universelt broderskap. Teosofi i Norge. EDIZIONI PLUS Pisa University Press.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjult visdom og universelt brorskap. Teosofi i Norge. Emilia AS.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjult visdom - universelt brorskap: Teosofi i Norge. Emilia.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjult visdom - universelt brorskap. Teosofi i Norge. EDIZIONI PLUS Pisa University Press.
 • Vis forfatter(e) (1998). Skjult Visdom - universelt brorskap. EDIZIONI PLUS Pisa University Press.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) (1996). Myte i møte med det moderne. KULTs skriftserie nr.63. Norges forskningsråd.
 • Vis forfatter(e) (1993). Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Livet - Selvet - Skriften. Skriftserien. Senter for humanistisk kvinneforskning.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Den moderne pilegrimsbevegelsen ved Nidaros domkirke, med særlig vekt på pilegrimsprestens rolle.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1993). Indias inntog i vest. Nytt fra Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Networking Spirituality. A Study of VisionWorks and the Norwegian Alternative Movement.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kallets ekko : studier i misjon og selvbiografi.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (1998). Verdibørsen.
 • Vis forfatter(e) (1998). Det magiske landet bortenfor (NRK 1).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). “En dagbog, tror jeg, hver den føler trang til, som lægger nogen betydning ind i menneskelivet,...” Ludvig Alvers dagbok i et samtidsperspektiv. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sunniva i det moderne forestillingsliv. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Norwegian Pentecostal Foreign Mission: A Survey of Mission History with an Emphasis on Organization, Expansion, and Gender. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Merry Christmas! Religion in Norway. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Historien viser vei i norsk pilegrimsrenessanse. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Church religion and New Age: An Encounter between Rivals? 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Religion. 1088 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Maktteoretiska svar. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Marie Monsen’s Achievement. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). A Study of New Religiosity in Norway. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Theosophy and Popular Fiction. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skriftåpenbaringens skjulte kilder og sosiale ringvirkninger. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Religion, tekst og skrift. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Steinen som fikk flytte inn i Stiklestad kirke. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Pilgrimage as post-secular therapy. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). ‘Self’ and ‘other’ as biblical representations in mission literature. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Salg av spiritualitet. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Verification of the Word of God in Missionary Autobiography. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fortellinger om kallet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Die Gefahren des Regenbogens: Bedrohung durch die New Age-Bewegung. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Regnbuens skjulte fare: trusselen fra New Age. 118 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nyreligiøsitet. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Middelhavsområdet og Midtøstens religionshistorie (Ca. 3000 F.V.T.-400 E.V.T.). 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kristendommen. 82 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innledning: Religioner i endring. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Studiet av livsskildringer i religionsvitenskapen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvinner og misjon. Et historisk perspektiv. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gendering the History of Religions. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den holistiske energikroppen. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Med frigjørende kunnskap til kvinner i Kina: misjonæren Hanna Holthe og hennes skole i Yiyang. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Adyar - teosofiens Mekka. Et reisebrev. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Magi, fantasi og fiksjon. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). "Tenk rikt! Bli rik!".
 • Vis forfatter(e) (1997). "Magi, fantasi og fiksjon".
 • Vis forfatter(e) (1996). "A time for saving the seeds of heaven. Depictions of childhood in autobiographical writings by Norwegian missionaries.". 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Selvbiografien som forkynnelsesgenre i eksemplet Annie Skau Berntsen.
 • Vis forfatter(e) (1992). Livsskildring och missionsinstitution. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (1992). Innledning.
 • Vis forfatter(e) (1991). Selvportrett og symbol. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Kallet og ledet: om selvbiografien til diakonisse Margit Løtvedt. 23 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). Contemporary Shamanisms in Norway: Religion, Entrepreneurship, and Politics by Trude Fonneland. Scandinavian Studies. 410-413.
 • Vis forfatter(e) (2016). Book review of Craig Martin: Capitalizing Religion: Ideology and the Opiate of the Bourgeosie. London: Bloomsbury 2014. Numen. 627-629.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Verdens levende religioner, Pax 2007 (redigert bok, med Ingvild S. Gilhus). 

Hva er religion , Universitetsforlaget, 2007 (m. Ingvild S. Gilhus).

Kulturens refortrylling. Nyreligiøsitet i moderne samfunn , Universitetsforlaget, 2005, 2.utg. (m. Ingvild S. Gilhus).

Kampen om kroppen. Kulturanalytiske blikk på kropp, helse, kjønn og seksualitet , Høyskoleforlaget, 2004. (redigert bok, med Jostein Børtnes og Siv Ellen Kraft)

Kallets ekko. Studier i misjon og selvbiografi. Høyskoleforlaget, 2003.

Nytt blikk på religion. Studiet av religion i dag. Pax, 2001 (m. Ingvild S. Gilhus).

Religionsbyen Bergen , Eide forlag, 2000 (redigert bok).

Myte, magi og mirakel i møte med det moderne , Pax, 1999 (m. B. Alver, I.S. Gilhus og T. Selberg).

“Locality and Myth: The Resacralization of Selja and the Cult of St. Sunniva”, Numen , 2005, Vol. 52, 192-225.

“Marie Monsen: Charismatic Revivalist – Feminist Fighter”, Scandinavian Journal of History , no. 28, 2003, 121-134.