Hjem
Runar Jordåens bilde

Runar Jordåen

Førstebibliotekar
 • E-postRunar.Jordaen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 25+47 900 68 573
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 BERGEN
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5007 BERGEN
 • Kjønn og seksualitet i historia:  Forskinga mi på dette feltet har i hovudsak omhandla Noreg og Europa på 18- og 1900-talet, med særleg vekt på forståingar av og sanksjonar mot homoseksualitet innan psykiatrien og strafferetten.
 • Vitskaps- og museumshistorie: Særleg historia om private og offentlege samlingar og museum i perioden 1750-1850 og korleis desse sto i samanheng med samtidas kunnskapskultur og kulturen til embetsmenn og borgarar. 
Bøker
 • Jordåen, Runar. 2014. Wilhelm F.K. Christie – Presidenten. Fagbokforlaget. 500 sider. ISBN: 978-82-450-1585-0.
Tidsskriftartikler
 • Jordåen, Runar. 2016. Ebbe Hertzberg. Dagbladet. Publisert 2016-06-25.
 • Jordåen, Runar. 2016. O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no. Publisert 2016-01-30.
 • Jordåen, Runar. 2016. Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys. Publisert 2016-11-10.
 • Bratland, Kenneth; Jordåen, Runar. 2015. Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 44: 123-144.
 • Jordåen, Runar. 2015. Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 21: 36-43.
 • Jordåen, Runar; Hellesund, Tone. 2015. Det haster å ta vare på den skeive historien. Dagbladet.no. Publisert 2015-01-06.
 • Jordåen, Runar; Hoel, Oddmund Løkensgard. 2015. Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende. Publisert 2015-12-18.
 • Jordåen, Runar; Wolfert, Raimund. 2015. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 94: 454-485.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2014. Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 17: 36-47.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2014. Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 17: 27-43.
 • Jordåen, Runar. 2013. Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 16: 8-19.
 • Jordåen, Runar. 2013. Det skeive mangfald. Bergens Tidende. Publisert 2013-05-10.
 • Jordåen, Runar. 2012. 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2012-04-26.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2012. Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Jordåen, Runar; Bratland, Kenneth. 2012. På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 15: 18-38.
 • Jordåen, Runar. 2011. Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 1. 19-21.
 • Jordåen, Runar. 2011. Nordisk i Tromsø. Historikeren. 2. 4-5.
 • Jordåen, Runar. 2011. Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 1. 22-23.
 • Jordåen, Runar. 2011. Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 4. 47-48.
 • Jordåen, Runar. 2011. Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 2. 6-11.
 • Jordåen, Runar. 2011. Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 46/47.
 • Jordåen, Runar. 2011. Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Publisert 2011-07-08.
 • Jordåen, Runar; Lirhus, Tore. 2011. Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 4. 2-2.
 • Hundstad, Dag; Jordåen, Runar. 2010. Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1. 1 sider.
 • Jordåen, Runar. 2010. Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 1. 7-8.
 • Jordåen, Runar. 2010. HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 3. 4-5.
 • Jordåen, Runar. 2010. Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 1. 19-22.
 • Jordåen, Runar. 2008. Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 39/40: 54-64.
 • Jordåen, Runar. 2007. Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 18: 20-23.
 • Jordåen, Runar. 2007. Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 1. 11-16.
 • Jordåen, Runar. 2004. "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 2. 27-42.
Rapporter/avhandlinger
 • Jordåen, Runar. 2010. Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Bokkapitler
 • Jordåen, Runar. 2015. Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. Kapittel 5, sider 78-90. I:
  • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf. 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. 413 sider. ISBN: 978-82-05-48459-7.
 • Jordåen, Runar. 2014. Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 3:3, sider 243-259. I:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 sider. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Jordåen, Runar. 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 4, sider 55-81. I:
  • Ulvund, Frode. 2014. Bergen, bergenserne og 1814. Bodoni forlag. 278 sider. ISBN: 978-82-7128-700-9.
 • Jordåen, Runar. 2012. Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. Helsebygg i Noreg, sider 29-74. I:
  • Hammer, Erlend. 2012. Rom for helse - hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie / Landsverneplan for helsesektoren. Hlse og omsorgsdepartementet, Oslo. 243 sider.
 • Jordåen, Runar. 2008. Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. Medicine in court, sider 101-113. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wilhelm F.K. Christie - Presidenten. Bergen: Fagbokforlaget.

Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012. (medforfattar: Kenneth Bratland)

På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, 15 (3), 18-38. (Medforfattar: Kenneth Bratland.)

Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. I: Erlend Hammer (redaktør), Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 46/47, mai 2011.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2008, Volum 39/40.(Mai 2008) s. 54-64.

"Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet", i Fortid 2007 (1).

” ”en Schammelig Vise". Om ergi, sodomi og homoseksualitet", i Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003.

 

 

Biografi om Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Christie var embetsmann og blei ein viktig figur i 1814, særleg når det gjaldt å tryggja autonomi for Noreg i unionen med Sverige. Han var også ein sentral politikar som stortingsrepresentant i åra etter 1814. Biografien vil særleg ha fokus på Christie som grunnleggjar av Bergens Museum (1825) med vekt på museet si kultur- og vitskapshistorie i eit europeisk perspektiv.

 

Meir om prosjektet her: http://vitenskapshistorie.b.uib.no/forskningsprosjekter/christie-biografi/