Hjem
Runar Jordåens bilde

Runar Jordåen

Førstebibliotekar
 • E-postRunar.Jordaen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 25+47 900 68 573
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 BERGEN
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 BERGEN
 • Kjønn og seksualitet i historia:  Forskinga mi på dette feltet har i hovudsak omhandla Noreg og Europa på 18- og 1900-talet, med særleg vekt på forståingar av og sanksjonar mot homoseksualitet innan psykiatrien og strafferetten.
 • Vitskaps- og museumshistorie: Særleg historia om private og offentlege samlingar og museum i perioden 1750-1850 og korleis desse sto i samanheng med samtidas kunnskapskultur og kulturen til embetsmenn og borgarar. 
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Verdige og verdifulle relasjonar? Karl Evang og Torgeir Kasa om homoseksualitet i 1932. Historisk Tidsskrift (Norge). 301-315.
 • Vis forfatter(e) 2015. Homoseksualitet i det tyskokkuperte Norge. Sanksjoner mot seksuelle forhold mellom menn i Norge 1940–1945. Historisk Tidsskrift (Norge). 454-485.
 • Vis forfatter(e) 2015. Ei annleis kjærleikshistorie: Karen Marie Berg og sønene ho fekk med Wilhelm F.K. Christie. Norsk Slektshistorisk Tidsskrift. 123-144.
 • Vis forfatter(e) 2013. Diplomatisk bomtur—Wilhelm Frimann Koren Christie og sendeferda til London i 1814. Bergensposten. 8-19.
 • Vis forfatter(e) 2012. Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft.
 • Vis forfatter(e) 2008. Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft. 54-64.
 • Vis forfatter(e) 2007. Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet. Fortid. 11-16.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Om skeiv historie og skeivt arkiv.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Norwegian Queer Archive.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeive livsminne: Skeivt arkivs munnleg historie-prosjekt.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeiv historie - innleiing til politisk debatt om skeiv historieformidling.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeiv arkivisme. Innleiingsforedrag.
 • Vis forfatter(e) 2016. Fødd sånn eller blitt sånn? Skeiv historie på norsk.
 • Vis forfatter(e) 2016. En homopioner fra Alta. Alf Martin Jæger.
 • Vis forfatter(e) 2013. Frå arbeidet med biografien om Wilhelm Frimann Koren Christie.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Strafferettens fortellinger: Ulovlig kjærlighet .
 • Vis forfatter(e) 2019. Skeiv historisk byvandring.
 • Vis forfatter(e) 2019. Skeiv historie på 1970-talet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeivt arkiv som ressurs for studentar.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeivt arkiv og skeiv historie.
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeivt arkiv - tar vare på og formidler historie om kjønnsuttrykk og seksualitet.
 • Vis forfatter(e) 2016. Queer History in the North and the South.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kjønn og ukjønn i historia.
 • Vis forfatter(e) 2016. Appell og introduksjon, lansering av tidslinje, "Storytime".
 • Vis forfatter(e) 2015. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849): Eidsvollsmannen, embetsmannen, museumsmannen og bergensaren.
 • Vis forfatter(e) 2015. Skeivt arkiv på Elsker.
 • Vis forfatter(e) 2014. Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og eidsvollsmann.
 • Vis forfatter(e) 2014. Wilhelm Friman Koren Christie, vestlending, museumsmann og Eidsvollsmann".
 • Vis forfatter(e) 2014. W.F.K. Christie, sekretær, stortingspresident og antikvar.
 • Vis forfatter(e) 2014. W.F.K. Chrisite og hans reiser til Haugalandet.
 • Vis forfatter(e) 2014. Foredrag om stortingspresident Wilhelm Frimann Koren Christie.
 • Vis forfatter(e) 2014. Foredrag om W.F.K. Christie.
 • Vis forfatter(e) 2014. Foredrag om W.F.K. Chris.tie og Tyskland.
 • Vis forfatter(e) 2013. Wilhelm Frimann Koren Christie - vestlending, museums- og eidsvollsman.
 • Vis forfatter(e) 2013. Presidenten. Wilhelm Frimann Koren Christie, bergensarane og 1814.
 • Vis forfatter(e) 2012. Skeive spor i offentlege arkiv. Erfaringar frå eiga forsking.
 • Vis forfatter(e) 2010. Psykiatri, sexologi og skapinga av seksuelle identitetar 1880-1970.
 • Vis forfatter(e) 2010. Ein perversjon blir til. Homoseksualitet og psykiatri 1880-1940.
 • Vis forfatter(e) 2008. Frå kriminalisering til normalisering? Eit historisk blikk på homoseksualitet i lovgjeving og rettspraksis, med fokus på straffelovas § 213.
 • Vis forfatter(e) 2006. Homo/hetero – kategorianes tyranni eller frigjeringsstrategi?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. ‘I of course take for granted, that this, like my other letters, will be burned’ Queer Memory and Loss in Norway .
 • Vis forfatter(e) 2019. Skeivt arkivs livsminneprosjekt .
 • Vis forfatter(e) 2019. Skeiv historie i Norge, fra de tidligste kildene til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2019. Perifere forteljingar? Om sentrum og utkant i norsk skeiv historie .
 • Vis forfatter(e) 2019. Mot normalt – skeiv historie på museum.
 • Vis forfatter(e) 2019. Historiske perspektiv på identitetsbegrep og seksuell orientering.
 • Vis forfatter(e) 2019. 70-talet og skeiv historie. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie – Den motvillige politikaren.
 • Vis forfatter(e) 2014. Samlaren Wilhelm F. K. Christie og grunnlegginga av Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) 2014. Christie og det norske.
 • Vis forfatter(e) 2014. "Verdige og verdifulle" former for samliv. Karl Evang og den homopolitiske diskursen på 1900-talet.
 • Vis forfatter(e) 2012. "Bevölkerungspolitischer Blindgänger"? Homosexuality in German occupied Norway, 1940-45.
 • Vis forfatter(e) 2011. Inversjon og perversjon. Homoseksualiteten i psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) 2011. Instinct and pathology. Homosexuality and the psychiatric style of reasoning.
 • Vis forfatter(e) 2008. Symptom of a neuropathic condition. Carl Westphal, neurological psychiatry and 'contrary sexual feeling'.
 • Vis forfatter(e) 2008. Seksualitetsdispositivet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Concepts of same-sex sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945.
 • Vis forfatter(e) 2007. Om det nye tidsskriftet Trikster.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2011. Redaktøren. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 2-2.
 • Vis forfatter(e) 2010. Fra HIFO-nytt til Historikeren. Historikeren. 1 sider.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeiv historisk byvandring.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2011. Arkivert homohistorie. Skråskrift. Tidsskrift for LLH Bergen og Hordaland. 47-48.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2014. Wilhelm F.K. Christie – Presidenten.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Fødd sånn eller blitt sånn? Prosa - tidsskrift for skribenter. 36-43.
 • Vis forfatter(e) 2014. Paktaropprøret i 1815. Bergensposten. 36-47.
 • Vis forfatter(e) 2014. Kven var Karen Marie Berg? Bergensposten. 27-43.
 • Vis forfatter(e) 2012. På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. 18-38.
 • Vis forfatter(e) 2011. Nordens vakreste eventyr? Historikeren. 6-11.
 • Vis forfatter(e) 2011. Ein pervers art. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2007. Skeive blikk på lokalhistoria. Lokalhistorisk magasin. 20-23.
 • Vis forfatter(e) 2004. "en Schammelig viße". Om "ergi", sodomi og homoseksualitet. Bergensposten. 27-42.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. O Vee! o Skam! o Nød! Kirken og likekjønnet seksualitet. Gaysir.no.
 • Vis forfatter(e) 2016. Gløymd homopionér frå Nord-Troms. Nordlys.
 • Vis forfatter(e) 2016. Ebbe Hertzberg . Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Det haster å ta vare på den skeive historien. . Dagbladet.no.
 • Vis forfatter(e) 2013. Det skeive mangfald. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2012. 40 år med lovleg homofili. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Brev til redaktøren
 • Vis forfatter(e) 2015. Riksarkivaren tilslører. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2010. Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Slik startet norsk homokamp (del 1). Del av podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv.
 • Vis forfatter(e) 2020. Skeiv historisk byvandring i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Podcastepisode: Alle visste Alfhild Hovdan var mann. I podcastserien Skeiv historie fra Skeivt arkiv. Produsert av Skeivt arkiv, Universitetsbiblioteket i Bergen. .
 • Vis forfatter(e) 2020. Norges første homoseksuelle mann.
 • Vis forfatter(e) 2016. Klart for dypdykk i seksualitetshistorien .
 • Vis forfatter(e) 2013. Var nær homoforfølgelse i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fredrik med fløyta.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fetisjer - De ukjente sex-tabuene.
 • Vis forfatter(e) 2011. Starten på det hele. Intervju med Kenneth Brophy.
 • Vis forfatter(e) 2011. Slik ble "homoseksualitet" til.
 • Vis forfatter(e) 2011. Inversjon og andre demoner?
 • Vis forfatter(e) 2011. Homo i psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) 2010. Syndrom: homoseksuell.
 • Vis forfatter(e) 2008. Vekket slumrende homo-paragraf.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2020. Sommerbilen minutt for minutt. Runar Jordåen om forfatteren Alf Martin Jæger (fra 1:02 i episoden).
 • Vis forfatter(e) 2016. Skeiv historie i nyhetsettermiddag .
 • Vis forfatter(e) 2016. En glemt homopionér fra nord.
 • Vis forfatter(e) 2016. Da homofili var forbudt i Norge.
 • Vis forfatter(e) 2016. Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge Arons historie - den første rettsaken om homofili i Norge https://radio.nrk.no/serie/norgesglasset/DMPA01008216/26-04-2016#t=1h21m35s.
 • Vis forfatter(e) 2014. Om Straffelovas § 213 i Ekko, hovudsending.
 • Vis forfatter(e) 2012. Historia ut av skapet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Queering the Norwegian archive: Skeivt arkiv and changing concepts of gender and sexuality. . 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Den rettsmedisinske kommisjon i praksi: synet på homoseksualitet. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Wilhelm Frimann Koren Christie (1778–1849) – sekretær og stortingspresident. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Sekretær og statsmann : Wilhelm Frimann Koren Christie i 1814. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. 46 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. 13 sider.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) 2017. Ein kort introduksjon til norsk skeiv historie på 1900-talet.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Det syndige Berlin. Skremmebilete og førebilete. . Melk. 12-19.
 • Vis forfatter(e) 2011. Minne, myte og kulturhistorie i Oslo. Historikeren. 22-23.
 • Vis forfatter(e) 2011. Fiskerihistorie til grunnlovsjubileet. Historikeren. 19-21.
 • Vis forfatter(e) 2010. Kilden i digitaliseringens tidsalder. Historikeren. 19-22.
 • Vis forfatter(e) 2010. HIFOs medlemsblad 25 år. Historikeren. 4-5.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2011. Nordisk i Tromsø. Historikeren. 4-5.
 • Vis forfatter(e) 2010. Redaktørskifte i Historisk tidsskrift. Historikeren. 7-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wilhelm F.K. Christie - Presidenten. Bergen: Fagbokforlaget.

Forløparen til Bergens Museum? Greve-samlinga på Åstveit og samlingskulturen på 17- og 1800-talet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen 2012. (medforfattar: Kenneth Bratland)

På sporet av gardeigaren Wilhelm Frimann Koren Christie. Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, 15 (3), 18-38. (Medforfattar: Kenneth Bratland.)

Helsebygg i Noreg - ei historisk oversikt. I: Erlend Hammer (redaktør), Rom for helse – hovedtrekk i spesialisthelsetjenestens bygningshistorie. Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet, 2012.

Inversjon og perversjon. Homoseksualitet i norsk psykiatri og psykologi frå slutten av 1800-talet til 1960.Avhandling (ph.d.), Universitetet i Bergen, 2010.

Versuch zur Verschärfung der Homosexuellenverfolgung im von der Nazi-Wehrmacht besetzten Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, 46/47, mai 2011.

Concepts of same sex-sexuality in Norwegian forensic psychiatry 1930-1945. I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008, s. 101-113.

Zur Geschichte der Magnus-Hirschfeld-Rezeption in Norwegen. Mitteilungen der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft 2008, Volum 39/40.(Mai 2008) s. 54-64.

"Den mangetydige medikaliseringa. Historiske refleksjonar om medisin og homoseksualitet på 1800-talet", i Fortid 2007 (1).

” ”en Schammelig Vise". Om ergi, sodomi og homoseksualitet", i Bergensposten. Statsarkivet i Bergen, nr. 2, desember 2004.

Jordåen, Runar: Frå synd til sjukdom? Konstruksjonen av mannleg homoseksualitet i Norge 1886-1950. Upublisert hovudoppgåve, Universitetet i Bergen 2003.

 

 

Biografi om Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849)

Christie var embetsmann og blei ein viktig figur i 1814, særleg når det gjaldt å tryggja autonomi for Noreg i unionen med Sverige. Han var også ein sentral politikar som stortingsrepresentant i åra etter 1814. Biografien vil særleg ha fokus på Christie som grunnleggjar av Bergens Museum (1825) med vekt på museet si kultur- og vitskapshistorie i eit europeisk perspektiv.

 

Meir om prosjektet her: http://vitenskapshistorie.b.uib.no/forskningsprosjekter/christie-biografi/