Hjem
Det psykologiske fakultet
Nytt språkprosjekt

Vil du bidra til felles norsk begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge?

Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til enighet om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker.

Barn, logopedi
I Norge har vi enda ikke blitt enige om hvilke begreper vi skal bruke om barn og unge med språkvansker. En ny studie med formål om å oppnå enighet starter derfor før sommeren 2019.
Foto/ill.:
UiO

Hovedinnhold

Det er ønskelig at ulike fagdispliner er representert i studien. 

Om studien

 • Formålet med studien er at deltakerne skal bli enige om en felles norsk terminologi om barn og unge med språkvansker, som skal brukes i praksis- og forskningsfeltet.
 • Studien bygger den engelskspråklige Catalise-studien, hvor blant annet logopeder, barnepsykologer- og leger, spesialpedagoger, og representanter fra brukerforeninger oppnådde  enighet om den engelske terminologien som skal brukes om barn og unge med språkvansker.
 • Den engelske terminologien kan ikke omsettes direkte til norsk og Norsk Logopedlag har derfor initiert denne norske tilsvarende studien.

Hvem kan delta ?

Du er en potensiell deltaker i studien om du fyller disse fire kriteriene: 

 1. Du er fagperson og i din profesjon jobber med fagfeltet språkvansker hos barn og unge.
 2. Du er spesielt interessert i språkvansker hos barn og unge.
 3. Har mulighet til å svare på et spørreskjema ved to ulike tidspunkter, 60-90 minutter hver gang.
 4. Har mulighet til å delta på en samling, enten fysisk eller over internett.

Hvem er vi?

Studien blir gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av

 • Arve Asbjørnsen, professor i logopedi ved Universitetet i Bergen
 • Anne-Lise Rygvold, førsteamanuensis emerita i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo samt medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag
 • Kari-Anne Bottegaard Næss, professor i logopedi ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Kristian Emil Kristoffersen, direktør ved Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser (tidligere professor i lingvistikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo fra 1998 til 2016)
 • Marianne Klem, logoped og seniorrådgiver ved Statped
 • Stian Valand, logoped, rådgiver ved Statped og medlem av fagutvalget ved Norsk Logopedlag

  Interessert? 

  • Meld din interesse her
  • Arbeidsgruppa velger ut de fagpersonene som anses mest relevante, basert på spørreskjemaet  Dette har sammenheng med valget av metode studien er basert på.