Hjem
Det psykologiske fakultet
Forskning

Kronprinsessen #bryr seg

I et intervju med NRK gir kronprinsessen full støtte til BRY.DEG 2020, en stor nasjonal undersøkelse om psykisk helse. Hun oppfordrer alle over 18 år til å svare på undersøkelsen.

Studenter utvisket
Forskningsprosjektet BRY.DEG2020 ledes av Universitetet i Bergen og skal kartlegge hvordan pandemien påvirker mestring og mental helse hos de unge. Den nasjonale undersøkelsen får nå støtte fra kronprinsparet.
Foto/ill.:
Colorbox

Hovedinnhold

– Det er flott, og ikke minst imponerende, at fagmiljøene har greid å samle seg så raskt om et forskningsprosjekt som handler om folks psykiske helsei krise, sier kronprinsessen. 

Kronprinsparet fikk høre vitnesbyrd fra førstelinjen i arbeidet med psykisk helse mandag denne uken, og de var også interessert i å høre om akkurat dette store, nasjonale forskningsprosjektet.

– Mens noe unge voksne takler situasjonen bra, vil andre slite mer. Vi har engasjert oss for at myndighetene og universitetene skal få tilbakemeldinger om hvordan unge voksne har det nå. Vi vil også se på om vi kan identifisere noe faktor som kan hjelpe de som sliter mest, sier Stephanie Le Hellard, forsker og prosjektleder for BRY.DEG2020, ved Bergen Center for Brain Plasticity.

– I min forskning fokuserer jeg på hvordan miljøet påvirker risiko for å utvikle psykisk lidelse. Vi vet at faktorer som traumer og ensomhet påvirker mental helse. Noen studier har tidligere sett på effekt av pandemier. Så jeg tenkte at vi måtte sette i gang en omfattende studie for å undersøke dette under COVID19 utbruddet.

Vil måle mestring

– Vi ser minst like mye på mestring som på sårbarhet i prosjektet, forteller Gerd Kvale, leder for Bergen Center for Brain Plasticity Kriser og store endringer kan ofte føre til utvikling, kreativitet og nytenkning. Hjernens plastisitet og tilpasningsdyktighet er kanskje en av våre mest fremtredende egenskaper!

Hun forteller at prosjektet har egne spørsmål spesifikt knyttet til hvordan pandemien har berørt undervisning, forskning og administrasjon på universitetene, og til hvordan den nye digitale hverdagen har påvirket studentene.

– Mens de fleste nok klarer seg godt, vil andre slite mer, og vi ønsker å vite noe om både sårbarhet og mestring på kort og lengre sikt.

Noen er mer sårbare

I utgangspunktet var fokuset på unge voksne, fordi to-tredjedeler av de som rammes av en psykisk lidelse rammes før de er fylt 25. 

– Men vi forsto raskt at dette var en urimelig avgrensning. Pandemien har endret hverdagen for oss alle, og det er viktig å inkludere alle segmenter og aldersgrupper over 18.

BRY.DEG2020 skal se på samspillet mellom de ytre hendelsene, psykologiske faktorer og biologiske markører for sårbarhet og mestring. Pandemien har utløst dugnadsånden i Norge, og kreativitet der hovedfokuset har vært at vi alle må ta ansvar, og hjelpe hverandre.

– Flere unge har også fortalt at den felles kampen mot pandemien – der de møtes på digitale plattformer - har ført til at det er lettere å være en del av et sosialt fellesskap.

Viktig at mange deltar

Hvordan pandemien har rammet nettopp de som er spesielt sårbare i samfunnet er også tema for undersøkelsen, og da blir det viktig at forskerne kan følge dette over tid.

-Håper så mange som mulig tar seg tid til å besvare spørsmålene slik at forskerne kan gjøre en god og grundig undersøkelse av mentalhelse i en spesiell tid, oppfordrer kronprinsessen i NRK-intervjuet. 

BRY.DEG2020 skal hente inn kunnskap som gjør det mulig å sette i verk treffsikre tiltak for å øke mestring. Det kan gjøres gjennom institusjoner eller organisasjoner. Den vil undersøke endring over tid, og skal gjentas til høsten, i tillegg til når situasjonen har normalisert seg.

– Som HM Kronprinsesse Mette Marit, vil vi sterkt oppfordre alle unge over 18 år til å delta i undersøkelsen, og også dele det med så mange venner og kjente som mulig, sier Le Hellard.

UiB raskt på banen

Målgruppen var i starten une voksne, og Universitetet i Bergen kom derfor raskt på banen og inviterte alle institusjonene i Universitets- og Høyskolesektoren med. Da bel prosjektet en nasjonal undersøkelse. Rådet for psykisk helse, Senter for Krisepsykologi og forskningssenteret NORMENT har vært inne som samarbeidspartnere fra oppstart. Forsker Kristen Hagen ved Bergen Center for Brain Plasticity og Molde er co-leder, og har vært sentral i utformingen av alle faser av prosjektet.

– Det er helt utrolig å få støtte på dette nivået. Det er et stor engasjement fra mange ved UiB, dekaner, rektorat, IT, administrasjon og REK, i tillegg til det gode samarbeidet på nasjonalt nivå. Det er svært inspirerende, avslutter Le Hellard.