Hjem
Det psykologiske fakultet
Nytt valgfritt emne - Praktisk forskningsmetode

Nytt unikt emne - få praktisk erfaring i forskning

Vil du lære om forskning på en ny måte? Nå tilbyr Det psykologiske fakultet et nytt og helt unikt emne på 5 studiepoeng, kalt PSYK122 Praktisk forskningsmetode, med oppstart høsten 2022. Det er et av de eneste åpne emnene ved UiB som kombinerer det å være forsøksperson med teoretisk forståelse for tematikken.

Student som blir testet med elektroder på armene
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Du vil gjennom emnet lære hvordan et forskningsprosjekt innen psykologi og pedagogikk planlegges og gjennomføres. Kurset går ut på at du deltar som forsøksperson i ulike forskningsprosjekter. I etterkant leser du en sentral artikkel knyttet til temaet og prosjektbeskrivelsen til hvert forskningsprosjekt. Til slutt leverer du inn et refleksjonsnotat vedrørende din deltakelse i hvert prosjekt. Dette må godkjennes av den enkelte prosjektleder.

For høsten 2022 omfatter kurset to spørreskjemaundersøkelser. En om rytme og prosessering av musikk og en om synspunkter på energioverføring. I tillegg er det to laboratoriebaserte prosjekter, et om dikotisk lytting og et der skiftarbeidssimulering inngår. For å få godkjent kurset må du delta med et visst antall timer og du må du delta i prosjektet om skiftarbeidssimulering og i to av de tre andre prosjektene.

Dette er et emne vi kan anbefale å ta som frie studiepoeng uavhengig av studieprogram og faglig bakgrunn.

Deltakelse i det enkelte prosjekt vil kunne gjennomføres på flere ulike tidspunkt gjennom semesteret – prosjektleder informere nærmere om dette. Det er ingen avsluttende eksamen, kurset er bestått når man har deltatt på de prosjekter man skal og har fått godkjent refleksjonsnotatene som skal skrives og innleveres i etterkant av deltakelse i hvert prosjekt.

Her finner du mer informasjon om emnet.

Ta kontakt med Det psykologiske fakultet hvis du lurer på noe.

Velkommen til et spennende emne.