Hjem
Det psykologiske fakultet

Permisjon og pause ved Det psykologiske fakultet

Hvis du ønsker permisjon eller pause fra studiene må du søke om dette. Her finner du søknadsskjema og fremgangsmåte.

Hovedinnhold

Vi skiller mellom permisjon og pause fra studiene

Planlegger du en pause i studiene, eller må du søke om permisjon? Som student har du plikt til å melde inn fravær, slik at vi kan oppdatere utdanningsplanen din. Noen av studieprogrammene har egne regler for pause og permisjon, se under hva som gjelder for deg og ditt studieprogram.

Permisjon

Hva er permisjonHvem kan søkeSøknadsfrist

for deg som er syk eller har andre grunner for å søke, se punkt 4 under

søknaden må begrunnes og dokumenteres

Alle studenter på alle studieprogram

Så snart som mulig når behovet oppstår.

Dersom mulig vil vi gjerne at du søker permisjon i forkant av permisjonsperioden, innen 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

1. Søknadsfrist
Dersom mulig vil vi gjerne at du søker permisjon i forkant av permisjonsperioden, innen 1. august for høstsemesteret og 1. januar for vårsemesteret. Unntak er uforutsette situasjoner som akutt sykdom, eller lignende.

2. Varighet
Du kan søke permisjon for minimum ett semester og maksimum to semestre om gangen. Du kan normalt bare ha til sammen ett års permisjon fra studiet. Unntaket er permisjon ved sykdom eller fødsel.

3. Grunnlag for permisjon
Du kan søke permisjon i henhold til grunnene oppgitt UiBs studieforskrift i § 5-2, første ledd. Det vil ikke bli innvilget permisjon eller utsatt studiestart til nye studenter på grunnlag av lønnet eller ulønnet arbeid ved oppstarten av studiet. I slike tilfeller vil du bli oppfordret til å søke nytt opptak ved senere anledninger.

4. Dokumentasjon
Følgende dokumentasjon kan brukes ved søknad om permisjon:

PermisjonsgrunnDokumentasjon
Omsorg for egne barn i forbindelse med fødsel/adopsjonTerminbekreftelse/ fødselsattest/ dokumentasjon på adopsjon
Sykdom som ikke gjør det mulig å fortsette studieneLegeerklæring
Dersom samboer o.l. eller barn er alvorlig sykeLegeerklæring
Tvungen vernepliktInnkalling til førstegangstjeneste
Verv i studentpolitiske organ og andre tyngende politiske vervDokumentasjon på vervet
Andre særskilte forhold, f.eks. toppidrettDokumentasjon på forholdene som oppgis som grunn

5. Semesteravgift
Studenter i permisjon kan velge om de vil betale semesteravgift. Eksamensmeldte studenter må betale semesteravgift selv om de har permisjon.

Pause

Hva er pause Hvem kan søkeSøknadsfrist

Må ikke begrunnes eller dokumenteres

Minst ett semester, maks to semestre

60 studiepoeng i utdanningsplanen må være bestått før du kan få innvilga pause fra studiet

Bachelorstudenter

Profesjonsstudenter

Profesjonsstudenter kan søke om inntil to semester pause før de starter preklinisk praksis og to semester etter endt preklinisk praksis.

1. september for pause i høstsemesteret.

1. februar for pause i vårsemesteret.

   

1. Søknadsfrist
Du må melde fra om pause innen 1. september for høstsemesteret  og 1. februar i vårsemesteret. Bruk søknadsskjemaet som du finner på denne siden.

2. Varighet
Er du student på et bachelorprogram kan du ha inntil ett års pause fra studieprogrammet uten å oppgi noen grunn.

Profesjonsstudenter kan søke om inntil to semester pause før de starter preklinisk praksis og to semester etter endt preklinisk praksis.

Du kan maks ha to semester pause. Dersom du har har behov for mer må du sende fakultetet en begrunnet søknad om permisjon.

3. Betingelser for pause
Du må ha bestått 60 studiepoeng i utdanningsplanen før du kan få innvilget pause fra studiet.

4. Studierett under pause
Under pause blir studieretten din på programmet suspendert og du kan ikke delta i undervisning eller ta eksamen. Du skal ikke betale semesteravgift.