Hjem
Elin Darelius med vernehjelm på forskningsbåten G.O. Sars

Elin forsker og underviser i global oppvarming

Vil du studere realfag, klima og global oppvarming ved Universitetet i Bergen ? Her er en av underviserne du vil møte

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er verdensledende på miljø, hav og klima, og et fagmiljø med forskere som brenner for sine fagfelt. Studerer du realfag hos oss blir de underviserne dine. 

Elin Darelius foran geofysisk instiutt
Foto/ill.:
William Glandberger

Elin Darelius er førsteamanuensis i fysisk oseanografi og forsker på hvordan et varmere klima påvirker isen i Antarktis.

En av dem er Elin Darelius. Hun er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og deltar i ulike prosjekt som forsker på polare klima. Bjerknessenteret er et av Europas største naturvitenskapelige klimaforskningssentre, hvor hovedmålet er å forstå og tallfeste klimasystemet til nytte for samfunnet.  

Elin er en av underviserne man kan møte når man studerer realfag ved UiB.  

Trives med å undervise

En del av arbeidsbeskrivelsen til Elin er 50 prosent undervisning. Hun underviser studenter i fagene atmosfære- og havdynamikk og fysisk oseanografi i fjorder. Elin trives med å undervise, og mener det er kort vei for studenter å ta kontakt med forskningsmiljøet.  

– Vi er et ganske lite institutt her på Geofysisk institutt. Det gjør at vi blir en liten familie, hvor det er kort avstand fra student til fagmiljø. Jeg vil at studentene skal vite at døren min alltid står åpen!

Elin underviser
Foto/ill.:
William Glandberger

Elin bruker halvparten av arbeidstiden sin på å undervise studenter i oseanografi.

Elin legger til at jo lenger ut i utdanningen studentene kommer, jo mer knyttet opp mot forskningsmiljøet blir de. Hun informerer om at hun selv prøver så ofte hun kan å ta med forskning inn i undervisningen, og at hun inkluderer studenter i de prosjektene der det er mulig.

Forsker på havets fysikk

Darelius holder til på et stort kontor i første etasje på Geofysisk institutt. Hun er førsteamanuensis i fysisk oseanografi og det er lett å se at hun jobber med noe som dreier seg om havet. Det henger kart over verdenshavene på veggen og flasker er fylt med olje og vann til bruk i labforsøk.  

– Min forskning er i stor grad feltbasert. Det betyr at jeg reiser på tokt til Antarktis, samler inn data, gjør målinger og ser på hvordan havet påvirker isbremmene der. 

Isbremmene er en flytende forlengelse av innlandsisen. 

Mer presist studerer Elin fysiske og biologiske aspekter ved havet. På fagspråket heter det fysisk oseanografi, og er i hovedsak vitenskapen om havets fysikk. Her ser hun på vannets egenskaper, bevegelse, struktur og dynamikk. Elin har alltid vært opptatt av natur og klima, og syns det er spennende å bruke forskningsresultater og matte for å forstå sammenhenger mellom ulike faktorer i naturen.  

– Noe av det mest spennende jeg gjør, er når vi kommer hjem fra tokt med masse fersk data i bagasjen og jeg kan lukke meg inne på kontoret og analysere dem. Finner jeg noe som skiller seg ut som ekstra interessant å se nærmere på, løper jeg for å vise det fram, smiler hun.

Hvordan påvirker klima havet?

Elin forklarer hvordan et varmere klima gjør at gjennomsnittstemperaturen i verdenshavene øker.  

– Det varmere vannet kommer opp på kontinentalsokkelen og inn under isbremmene som igjen får isen til å smelte.  

Målet er å øke vår forståelse av hva som skjer i havet rundt Antarktis slik at vi kan si noe om utviklingen og hvordan dette vil påvirke oss i fremtiden – hvor mye is vil smelte og hvor mye vil havnivået stige?

Elin Darelius med vernehjelm på forskningsbåten G.O. Sars
Foto/ill.:
William Glandberger

Elin tilbyr en omvisning på forskningsskipet, G.O. Sars. Skipet er eid av Havforskningsinstituttet og UiB.

Et puslespill

Elin har vært fire ganger på tokt i Antarktis, tre ganger i Weddelhavet og en gang i Amundsenhavet. Neste tokt hun skal ut på er planlagt til 2021. Hun forteller at de samler inn masse data når de er på tur, og at det fra denne kanten av verden er lite historiske data å finne. Dermed blir det ekstra viktig å stadig hente ut nye data, for å ha noe å sammenligne tidligere resultater opp mot.  

Forskning er som et stort puslespill, mener Elin. 

– Vi er mange forskere som legger det samme puslespillet. Når jeg har klart å legge en riktig bit på plass, må jeg fortelle det til de andre, slik at de kan pusle videre og legge på neste bit, og neste. Tilslutt kommer vi nærmere å forstå en større sammenheng, og på et tidspunkt vil vi kunne se hele bildet.  

Havnivået stiger

Når havnivået stiger fordi innlandsisen i Antarktis smelter, så stiger den mer her i Norge enn den gjør rundt Antarktis, selv om Norge er på andre siden av jordkloden, forklarer Elin.

Hovedmålet med Elins forskning er å øke vår forståelse for hvordan havet påvirker isbremmene rundt Antarktis. Når de smelter og blir tynnere så beveger innlandsisen seg fortere. Is flyttes fra land til hav og havnivået stiger.  

– Når isen i Antarktis smelter, stiger havnivået her hjemme. Hvor mye og hvor fort, er noe vi prøver å finne svar på i forskningen vår.  

Under finner du mer informasjon om realfag på UiB

#RealfagUiB