Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Nye stipendiater

Urfolk og styresett i nordområdene

Elin Monstad og Aaron Spitzer er nyansatte stipendiater ved Institutt for sammenliknende politikk.

Aaron Spitzer og Elin Monstad
Aaron Spitzer and Elin Monstad

Hovedinnhold

Monstad og Spitzer er tilknyttet prosjektet “Indigenous people and governance in the Arctic,” ledet av professor Per Selle.

Prosjektet jobber mot å utvikle en komparativ urstudie med særlig fokus på Norden og Canada. Involvert i prosjektet er også professor Kristin Strømsnes og masterstudenter fra valgemnet SAMPOL323: Nye styringsformer i nordområda. Kva blir rolla til urfolka?

Elin Monstad

Elin Monstad startet sitt engasjement ved Institutt for sammenliknende politikk i juni. PhD-prosjektet hennes handler om politisk makt blant arktiske urfolk med en sammenlikning av Canada og Skandinavia.

Monstad har stor interesse for forskning og spesielt forskningsmetodikk. Politisk selvråderett i statsløse nasjoner, som prosjektet hennes handler om, er et tema hun finner voldsomt spennende. Hun liker godt tanken på å kunne være med å bidra til å fremme kunnskap og å undersøke hvordan ting henger sammen.

Bacheloroppgaven til Monstad handlet om et liknende tema, og masteroppgaven tok for seg ikke-anerkjente de facto-stater. Selv ser hun mange fellestrekk mellom de to oppgavene og det nåværende prosjektet, men mener at de likevel er forskjellige nok til at det samtidig er mulighet for en god bredde i forskningen hennes.

Elin Monstad fullførte mastergraden ved Institutt for sammenliknende politikk i 2013. Etter det jobbet hun et halvt år på UiB før hun reiste på backpacking til Stan-landene i Sentral-Asia. Siden har hun jobbet to år på NSD (Norsk senter for forskningsdata). På siden har hun vært vitenskapelig assistent for diverse prosjekter på UiB og NHH, samt frilanser for FN-sambandet.

Aaron Spitzer
Aaron Spitzer sluttet seg til Institutt for sammenliknende politikk denne måneden. Tittelen på hans PhD-prosjekt er "Individual freedoms versus Indigenous self-determination in Canada’s North and Norwegian Samiland: Constitutional structure, legal tradition and the ‘clash of rights’ in settler-colonial states.”

Prosjektet bygger på hans masteroppgave, som utforsket hvordan ikke-innfødte nybyggere har bedyret individuelle mobilitets- og stemmeretter for å begrense urfolks autonomi og selvbestemmelse i Canadas Nordvestterritorier.

Fordi nybygger-kolonialisme har hatt en relativ nylig og begrenset påvirkning på arktiske urfolk gir Nordområdene unike muligheter for kreativt og fruktbart å forfølge avkolonisering og finne ut av ordninger hvor urfolk kan nyte autonomi og selvbestemmelse innenfor og på tvers av landegrenser i moderne nasjonalstater. Disse anstrengelsene kan gi veiledning til stater rundt om i verden som kjemper mot utfordringene med internpluralisme, sier Spitzer.

Aaron Spitzer tok sin mastergrad i Nordstudier med fokus på nordiske styresett ved University of Alaska Fairbanks i 2015. Han tok en bachelorgrad i statsvitenskap ved Carleton College i Minnesota, USA i 1995. I nesten 20 år mellom de to gradene jobbet han som journalist og redaktør med spesialisering på verdens polområder. Han bodde og jobbet i Antarktis, Alaska og alle tre av Canadas nordlige territorier. I åtte av de årene var han sjefsredaktør for Up Here, magasinet for Nord-Canada, som i 2010 ble kåret til årets magasin i Canada. Han var også medforfatter på flere Lonely Planet guidebøker om Alaska og Nord-Canada, og fortsetter å jobbe som foreleser om bord cruiseskip i Grønland og canadiske Arktis.