Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampolforeleser på vgs

Det store spørsmålet

Hans Tanks auditorium på Amalie Skram videregående skole var fullsatt av interesserte og engasjerte elever på Vg3 da førsteamanuensis i sammenliknende politikk, Michael Alvarez, holdt foredrag om demokrati og amerikansk politikk for elevene på Amalie Skram mandag.

Michael Alvarez på Amalie Skram
Michael Alvarez, Associate Professor in Comparative Politics, engaged students at Amalie Skram with a lecture on democracy and American politics.

Hovedinnhold

Hva er poenget med demokrati?
Temaet for forelesningen var poenget med demokrati. Alvarez illustrerte ulike former av demokratier med Norge og USA som eksempler. Mellom de to landene er det ulike økonomiske og sosiale maktstrukturer. Disse ulikhetene hjelper oss til å forstå og kontekstualisere det amerikanske presidentvalget. Han trakk spesielt fram rollen til svarte amerikanere og hvordan de ble både inkludert og ekskludert i valgprosessene.

Clinton eller Trump?
Flere elever benyttet seg av muligheten til å stille gode og spennende spørsmål om politikk på slutten av foredraget. Det store spørsmålet alle stiller om dagen kom opp igjen – blir Clinton eller Trump den neste presidenten i USA?

Selv mener Alvarez at det ikke er mer interessant hva han mener om de amerikanske presidentkandidatene og det nærstående valget - enn hva elevene mener. Det viktige er at elevene selv gjør seg opp en mening.