Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
SAMPOL290: Praksisbedrift

Bergen Ressurssenter

Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling er et samarbeidsorgan mellom Chr. Michelsen Institutt (CMI) og UiB.

Hovedinnhold

Bergen Ressurssenter arbeider med forskningsformidling og driver ett av Norges største bibliotek spesialisert på utviklingslitteratur. Senteret arrangerer jevnlig forelesninger, fora og seminarer med forskere fra inn- og utland med utviklingsrelaterte tema.

Bergen Ressurssenter har to heltidsansatte, og som praksisstudent får man ta del i den daglige driften, bidra med planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt jobbe med en praksisoppgave knyttet til tematikken i fokus på ressurssenteret.