Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
SAMPOL290: Praksisbedrift

Bergen Ressurssenter

Bergen Ressurssenter for Internasjonal Utvikling er et samarbeidsorgan mellom Chr. Michelsen Institutt (CMI) og UiB.

Main content

Bergen Ressurssenter arbeider med forskningsformidling og driver ett av Norges største bibliotek spesialisert på utviklingslitteratur. Senteret arrangerer jevnlig forelesninger, fora og seminarer med forskere fra inn- og utland med utviklingsrelaterte tema.

Bergen Ressurssenter har to heltidsansatte, og som praksisstudent får man ta del i den daglige driften, bidra med planlegging og gjennomføring av arrangementer, samt jobbe med en praksisoppgave knyttet til tematikken i fokus på ressurssenteret.