Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FRIPRO-midler

Prosjektstøtte til sampolforskere

Lise Rakner får Forskerprosjektstøtte fra FRIHUMSAM

Lise Rakner og Sveinung Arnesen
Professor Lise Rakner og Postdoktor Sveinung Arnesen mottar FRIHUMSAM-støtte fra Forskningsrådet.

Hovedinnhold

Tirsdag 13. desember ble det klart at professor ved Institutt for sammenliknende politikk, Lise Rakner, får Forskerprosjektstøtte fra Forskningsrådet til humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) til prosjektet Breaking BAD: Understanding the Backlash Against Democray in Africa.

- Dette er det første empiriske forsøket på å forstå demokratisk tilbakegang langs fire sentrale dimensjoner av liberal demokrati: deltakerrettigheter, organisasjonsrettigheter, kjønn- og identitetsrettigheter og juridisk avhengighet, forteller Rakner.

Forskerteamet, ledet av Rakner, skal undersøke formelle tilbaketrekninger av rettigheter, samt hvorvidt nye begrensende regler faktisk implementeres. Videre vil de se på hvordan forsøk på å begrense demokratiske rettigheter møtes i form av opposisjon fra sivilsamfunn.

Prosjektet er et samarbeid med forskere ved CMI og de amerikanske universitetene UC Berkeley, University of Washington og Cornell University. I tillegg har de samarbeidspartnere ved forskningsinstitusjoner og universiteter i Tanzania, Malawi, Zambia, Etiopia og Zimbabwe.

Aksept av uønsket utfall
Forskningsrådets FRIPRO-program har gjennom Unge forskertalenter også tildelt prosjektstøtte til Sveinung Arnesen, som er postdoktorer ved Institutt for sammenliknende politikk og tilknyttet DIGSSCORE.

Arnesens prosjekt heter Can Fair Decision-Making Procedures Increase the Legitimacy of Democracies? (PROLEG). Prosjektet skal undersøke i hvor stor grad rettferdige beslutningsprosedyrer øker folks aksept av et utfall som ikke gikk deres vei.

Programmet Unge forskertalenter er beregnet på unge forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Samtidig med Arnesen fikk også postdoktorer Susanne Bygnes ved Sosiologisk institutt støtte til prosjektet Imagining and Experiencing the «Refugee Crisis». Bygnes skal undersøke folks holdninger til innvandring i lys av flyktningkrisen.

Både Arnesen og Bygnes skal bruke data fra Medborgerpanelet i sine prosjekter.