Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Masteroppgaver

Fritt Ord-stipend til sampolstudenter

Arild Knapskog og Mariana Q. Rød, masterstudenter på sammenliknende politikk, mottar til sammen 90 000 kroner i studentstipend til utarbeidelse av sine masteroppgaver.

Arild Knapskog og Mariana Q. Rød
Sampolstudenter Arild Knapskog og Mariana Q. Rød får støtte fra Fritt Ord til arbeidet med sine masteroppgaver.

Hovedinnhold

Inuittisk selvstyre
Arild Knapskog får 60 000 kroner til sin masteroppgave Negotiating for Self-Governance: A Comparative Study of Nunavik and Nunatsiavut. Veileder på oppgaven er professor Per Selle.

Hensikten med Knapskogs oppgave er å undersøke hvorfor noen inuittgrupper har vært mer vellykket i forhandlingene om selvstyre enn andre. Dette gjøres gjennom en sammenlikning av forhandlinger om selvstyre i Nunatsiavut, som lyktes, og Nunavik, som mislyktes. Selvstyre er viktig for urfolk fordi det gir dem en plattform hvor de kan delta i utviklingen og planleggingen av sine tradisjonelle landområder, i følge Knapskog.

Knapskog er veldig fornøyd med å bli tildelt stipendet, og er glad for muligheten det gir ham til å reise til de inuittiske områdene i Canada for å tilegne seg mer kunnskap om temaet.

Politiske partier i Kosovo
Mariana Q. Rød får 30 000 kroner til masteroppgaven The Legacy of War on Party Buidling in Kosovo. Førsteamanuensis Ragnhild L. Muriaas er veileder.

Rød ser på hvordan krigen i Kosovo har påvirket utviklingen av politiske partier i landet. For utvikling og demokratisering som helhet er det viktig med fungerende politiske partier, og det er i følge Rød et fagområde som trenger flere casestudier. Hun utdyper at partier som utvikler seg fra en geriljabevegelse eller væpnet konflikt har et utviklingsforløp som er ganske annerledes enn det vi kjenner fra tradisjonell partilitteratur. Rød ønsker å se nærmere på hvordan dette påvirker de forskjellige partiene som opererer i Kosovo i dag.

I masteroppgaven går Rød inn på hvordan tradisjonell partiteori kan ses i en ikke-vestlig setting, det internasjonale samfunnets rolle, geriljagruppens organisering og betydningen av hvordan konflikten ble løst. Hun har tilbragt en måned i Kosovo hvor hun intervjuet ministre, geriljakommandanter og parlamentarikere. 

Stipendet fra Fritt Ord gjør det lettere å fokusere på masteroppgaven, samtidig som det er spennende å komme i kontakt med andre med lignende faglige interesser, sier Rød.