Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Studiehverdag

Under huden på sammenliknende politikk

Kim Arne Hammerstad, Lena Aastrøm og Sindre Fjellstad Johnsen går første året på masterprogrammet i sammenliknende politikk.

Kim Arne Hammerstad, Lena Aastrøm og Sindre Fjellstad Johnsen
Masterstudenter i sammenliknende politikk, (f.v.) Lena Aastrøm, Sindre Fjellstad Johnsen og Kim Arne Hammerstad, diskuterer strategier for å legalisere homoseksualitet i Kenya på seminar.
Foto/ill.:
Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

– Kullene på master er mye mindre enn på bachelor, noe som gjør at vi får et mye tettere forhold til både hverandre som enhet og til foreleserne. Det gjør terskelen for å komme med kommentarer og spørsmål på forelesninger og seminarer mye lavere, forteller Kim Arne Hammerstad, Lena Aastrøm og Sindre Fjellstad Johnsen.

– Man kommer jo også på hils med alle de ansatte man har forelesninger og seminar med, noe som er veldig hyggelig, legger de til.

Lesesirkel
Kim Arne, Lena og Sindre sammenligner masterseminarene med en lesesirkel, der alle har lest noen artikler på forhånd som diskuteres med foreleserne og medstudenter. – Det er en veldig fin måte å lære på, fordi du får høre andres synspunkter på pensumet, samtidig som du må forklare innholdet og argumentene selv.

Forskningsdrevet undervisning
– Fagene på master er i stor grad forskningsdrevet, enten i form av at vi leser andres forskningsarbeid, eller at vi faktisk gjør forskning på egenhånd. Det er veldig spennende, og gjør at vi får et mye tettere forhold til faget. Vi kommer mer under huden av sammenliknende politikk, samstemmer de.

Masterstudentene kan velge mellom flere forskningsemner andre semester. Kim Arne, Lena og Sindre synes det er veldig engasjerende at emnene de tar er knyttet til spesifikke forskningsområder og prosjekter som foreleserne jobber med akkurat nå. – Det er også veldig gøy å gjøre sine egne forskningsarbeider – man føler seg litt som en ’miniprofessor’, legger de til.

Legalisering av homoseksualitet i Kenya
På seminarene i SAMPOL328 Lawfare: Law as Political Strategy, undervist av professor Siri Gloppen og stipendiat Vegard Vibe, deles studentene i grupper og får utdelt hvert sitt land og case. Kim Arne, Lena og Sindre er på samme gruppe og forteller om oppgaven sin.

– Vår gruppe har fått utdelt legalisering av homoseksualitet i Kenya. Oppgaven vår er å være aktivister for casen vår og å komme opp med en strategi for at vår sak skal bli realisert. Arbeidet skal munne ut i en presentasjon der vi skal overbevise resten av seminaret om at vår strategi for å realisere legalisering av homoseksualitet i Kenya vil fungere.

– I Kenya står homofobien sterkt – tall vi har funnet anslår at over 90 prosent av befolkningen i landet mener at homofile ikke skal ha mulighet til å utøve legningen sin. Det har vært noen forsøk på å flagge saken høyt i rettssystemet, men vi er usikre på om det har virket mot sin hensikt ennå. Vi tenker at dette kan ta en stund, og ser for oss at å bygge holdninger blant unge vil være et fint sted å starte, utdyper Kim Arne, Lena og Sindre.

Fra kimchi til heteroskedastisitet
Kim Arne, Lena og Sindre forteller om et fantastisk godt miljø på kullet deres. – Vi finner på mye gøy utenom lesesalen, og alle stiller opp for hverandre om det er noen som lurer på noe som helst. På gruppechatten der hele kullet er med har vi diskutert alt fra kimchi til heteroskedastisitet.