Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Formidle forskning

Studenters meninger er viktige bidrag i samfunnsdebatten

Institutt for sammenliknende politikk arrangerte kronikkurs med Bergens Tidende (BT) for masterstudenter på sammenliknende politikk, sosiologi og administrasjons og organisasjonsvitenskap.

Siri Hansen Pedersen
Masterstudent Siri Hansen Pedersen forteller at det var oppløftende å høre at studenters meninger og synspunkter er sterkt ønsket fra medias på kronikkurs med BT.

Hovedinnhold

Studentene fikk tips til hvordan skrive en god kronikk, samt innsikt i hva redaksjonen ser etter når de vurderer og publiserer kronikker av debattleder i BT, Liv Skotheim.

Olav Elgvin, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk, fortalte om sine erfaringer med å skrive kronikk basert på forskning.

Sampolstudent Siri Hansen Pedersen synes det var et spennende tilbud, og likte at det var representanter fra både media og akademia. – Det bidro til at man både lærte hva media er ute etter, samt hvordan man jobber med formidling av egen forskning.

- Jeg likte veldig godt perspektivet om at kronikker og debattinnlegg handler om å bidra i den offentlige debatten, gjennom bruk av kunnskapene jeg har fått gjennom utdanningen min.

Siri forteller at det var oppløftende å høre at studenters meninger og synspunkter er sterkt ønsket fra medias side, og svært positivt at BT ønsker flere bidrag fra studenter.

- Det er kanskje ikke så høy terskel som man tror, og studenters meninger er viktige bidrag i samfunnsdebatten. Man bør basere seg på forskning, men trenger ikke være redd for å ytre sin egen mening.

I masteroppgaven undersøker Siri hvilke konsekvenser økonomisk globalisering har for europeeres tilfredshet med demokratiet.

- Arbeidet med masteroppgaven er en flott mulighet til å fordype meg i en tematikk jeg har store interesse for. Jeg er mer komfortabel med å skrive kronikk om tematikken er aktuell, etter å ha fått innsikt i hva det innebærer å bidra i media.