Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Praksisbedrift

UiBs Brussel-kontor

Brussel-kontoret skal styrke UiBs engasjement og tilstedeværelse i Brussel, og gi konkret hjelp til forskere som ønsker å bygge nettverk eller etablere konsortier

EU-flagg

I september 2015 åpnet Universitetet i Bergen (UiB) sitt Brusselkontor. Dette er et fysisk møtested for UiB-forskere, hvor de kan organisere møter med partnere eller EU rådet.

– Jeg er her for å få UiB-forskere til å forstå Brussel bedre. Sammen med mine kolleger ved Forskningsadministrativ avdeling ved UiB, forsøker vi å hjelpe forskere til å få EU-stipender, sier Kristof Vlaeminck, UiBs ansatte ved Brusselkontoret.

Fra høsten 2017 er det aktuelt med en praksisstudent til å hjelpe til med driften, samt utvide kunnskaper om EU og aktiviteter i Brussel. 

En praksisplass ved UiBs Brusselkontor forutsetter gode engelskkunnskaper.

Les intervjuet med Kristof Vlaeminck for mer informasjon!

Les om studentpraktikant Olivia Askheims erfaringer på UiBs Brusselkontor her.