Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Lærer å ta ting på sparket

Anette Næss studerer sammenliknende politikk. Våren 2017 er hun praksisstudent i FN-sambandet Vest.

Hovedinnhold

Jeg har fått stor tillitt til egen kapasitet og har fått erfaring som gjør meg bedre rustet for arbeidslivet.

Hvorfor valgte praksis?
Jeg valgte å ta praksis for å få en litt annerledes studiehverdag. Det viktigste for meg var å få innsikt i hvilken type jobb jeg kan forvente meg etter en SAMPOL-utdannelse.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Det absolutt beste med praksisplassen min er at arbeidsdagene har stor variasjon. Arbeidsdagene varierer fra administrativt kontorarbeid til mer praktisk arbeid.

Hva er det mest utfordrende?
Det mest utfordrende med praksisoppholdet var å tilpasse seg rollen som arbeidstaker i en liten bedrift. På min arbeidsplass var den største utfordringen multitasking og ad hoc-arbeid. Ettersom det var få ansatte i bedriften måtte jeg gjerne ta i litt ekstra i travle tider. Som student har man god oversikt over kalenderen, men under praksis fikk jeg god trening på ad hoc-arbeid.

Det vil si at jeg lærte å ta ting på sparket. Det være seg møter med kommunen og andre organisasjoner, eller forelesninger og undervisningsoppdrag. Selv om dette har vært det mest utfordrende under praksisoppholdet – så tror jeg at dette også har vært den mest nyttige erfaringen jeg har tilegnet meg under oppholdet.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Arbeidsoppgaven jeg trivdes best med under praksisoppholdet var å organisere og å gjennomføre undervisningsopplegg for videregående skoler. Undervisningsoppleggene kunne være workshops og simulering av for eksempel FNs sikkerhetsråd eller FNs menneskerettighetsråd. På denne type oppdrag måtte jeg aktivt bruke min studiekompetanse i praksis – både i forberedelsesprosessen, gjennomføringen og evalueringsprosessen. På oppdragene var min oppgave blant annet å være politisk rådgiver for delegatene, foredragsholder og ordstyrer.

Jeg vil trekke frem kursene SAMPOL105, SAMPOL106, SAMPOL115 og MET102 som spesielt nyttige under oppholdet. For å organisere simuleringen av FNs organer hvor mangfoldige delegater skal diskutere ulike komplekse tema – opplevde jeg det som viktig å ha både dybdekunnskap og breddekunnskap. Samfunnsvitenskapelig metode dro jeg direkte nytte av i evalueringsarbeid.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil på det varmeste anbefale praksis til andre studenter. Jeg har fått stor tillitt til egen kapasitet og har fått erfaring som gjør meg bedre rustet for arbeidslivet. 

(Denne artikkelen ble publisert i 2017 eller tidligere)