Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Utforsker faginteresser i tverrfaglig miljø

Kristine Opheim går siste semester på bachelorgrammet i sammenliknende politikk våren 2017. Som praksisstudent i Bergen kommune, avdeling for helse og omsorg, har hun fått utforsket interesseområder i et tverrgfaglig og spennende arbeidsmiljø.

Hovedinnhold

Det å få innsikt i hvordan ens kompetanse kan brukes på en arbeidsplass er utrolig nyttig, og kontaktene man knytter i praksis kan være gull verdt i en jobbsøkerprosess.

Hvorfor valgte du å søke på praksisfaget?
Jeg valgte å søke praksisfaget fordi jeg både så på det som en god måte å knytte kontakter i arbeidslivet på, og for å få en pause fra lesesalen. Jeg var veldig interessert i å finne ut av hvordan en sampolkompetanse kunne bli brukt i praksis, og så på oppholdet som en mulighet til å gjøre meg opp en mening om hvor jeg ville jobbe etter utdannelsen.

Fortell om praksisplassen din
Jeg er i praksis hos byrådsavdeling for helse og omsorg hos Bergen kommune, som er den største byrådsavdelingen i Bergen kommune. Avdelingens tre hovedoppgaver er å være sekretariat for byråden, administrere og drifte tjenestene som går under avdelingens virke, og å tildele disse tjenestene til de som trenger det. Å være sekretariat for byråden innebærer at de ansatte i avdelingen bruker sin fagkunnskap til å gi råd til byråden, som så utformer satsinger og strategier basert på disse rådene. Byrådsavdelingen skal også gjennomføre byrådets politikk. Avdelingen er tverrfaglig sammensatt med for eksempel sykepleiere, sosionomer, antropologer, statsvitere og økonomer, så her jobber det mennesker med mange forskjellige fagbakgrunner.

Hvilke arbeidsoppgaver har du?
I begynnelsen av oppholdet mitt gikk størstedelen av tiden ut på å observere under møter. Slik fikk jeg en god innføring i de ulike fagområdene og oppgavene hos byrådsavdelingen. Etter dette hadde jeg flere forskjellige oppgaver. Et par eksempler var å skrive en liten del av statusmeldingen for samhandling med spesialisthelsetjenesten, og å komme med innspill til en samarbeidsavtale med forbedringspotensial. Etter dette ble arbeidsområdet mitt snevret inn til å omhandle hovedsakelig brukerundersøkelser i barneverntjenesten. Her har jeg hatt mange forskjellige oppgaver, men mye har handlet om å innhente informasjon om brukerundersøkelser fra andre kommuner, og utforming av selve undersøkelsen.

Hvordan ser en normal arbeidsdag ut?
Dette er vanskelig å svare på da arbeidsdagen hos kommunen er utrolig variert, men vanligvis er jeg på kontoret en gang mellom 8 og 9. Det første jeg gjør da er å sjekke e-post og kalender for å se hva som skal skje den dagen. Dette kan være alt fra å møte i Eldrerådet til å besøke Utekontakten for å diskutere menneskehandel i Bergen. En gang mellom 11 og 13 spiser jeg lunsj med de andre ansatte, og så går resten av dagen til andre møter eller oppgaver. De timene eller dagene jeg ikke har hatt noe på kalenderen har jeg hovedsakelig brukt på praksisoppgaven.  

Hva er det mest utfordrende med å være i praksis?
Det mest utfordrende er vel kanskje å sette seg inn i alle fagområdene på avdelingen. Det er så mange prosjekter og oppgaver på gang hele tiden at det er vanskelig å sette seg inn i en ting hundre prosent, spesielt med tanke på at jeg bare er her to og tre dager i uken.

Hva er det beste med å være i praksis?
Det er så mye, men arbeidsmiljøet og kollegaene mine er kanskje det som har gjort at jeg virkelig gleder meg til å gå på jobb. Mer imøtekommende og inkluderende mennesker skal man lete lenge etter. I tillegg syns jeg det er utrolig spennende å få lov til å jobbe så tett på barn- og ungefeltet, og da spesielt gjennom arbeidet med brukerundersøkelsen av barneverntjenesten. Jeg har alltid interessert meg for barnevern, så det at jeg har fått lov til å utforske denne interessen enda mer gjennom dette oppholdet syns jeg er veldig positivt.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Uten tvil, JA! Det å få innsikt i hvordan ens kompetanse kan brukes på en arbeidsplass er utrolig nyttig, og kontaktene man knytter i praksis kan være gull verdt i en jobbsøkerprosess. Man får i tillegg følelsen av at man er til nytte, en følelse jeg må innrømme at var litt fraværende til tider der jeg satt på U. Pihl og leste om hvilken definisjon av demokrati jeg burde bruke i en av oppgavene mine.