Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Karriere

Et halvår med stort utbytte

Hanna Mari Sunnarvik Moen har våren 2017 vært utplassert hos Matarena AS gjennom praksis i sammenliknende politikk.

Hovedinnhold

Møtet med arbeidslivet gjennom praksisfaget har vært veldig hyggelig, og det har gitt meg forståelse for at kompetansen jeg har opparbeidet meg i løpet av sampolstudiet faktisk kan være nyttig i en rekke jobber.

Hvorfor valgte du praksis?
Sampol er ikke en profesjonsutdanning, og etter studiet var det litt vanskelig å vite hvilke jobber på arbeidsmarkedet som kunne være egnet for meg. Gjennom praksisfaget ville jeg få et større innblikk i nettopp dette, og det var nok den viktigste grunnen til at jeg valgte å bruke et halvår på dette emnet. Det unike med praksisemnet er at man opparbeider seg flere studiepoeng samtidig som man skaffer seg verdifull arbeidserfaring ­- og begge deler kan være godt å ha med seg når man skal ut og søke arbeid.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Egentlig har hele praksisperioden ved Matarena AS vært en stor opptur. For det første har jeg fått prøvd meg på et bredt spekter av arbeidsoppgaver. Blant annet har jeg fått være med på å både tilrettelegge og gjennomføre ulike arrangementer, skrevet tekster til helt konkret bruk og nytte, utarbeide oversikter, gjennomført intervjuer, jobbet med nettsiden, telefonert og sendt ut e-poster. Det å få delta på så mange og varierte arbeidsoppgaver har vært umåtelig lærerikt.

For det andre har jeg satt stor pris på å være praktikant på en arbeidsplass med kreative, flinke og engasjerte ledere som virkelig står på for å gjøre en så god jobb som mulig.

For det tredje føler jeg at jeg har vært til nytte for bedriften. Det å føle at man utfører et arbeid som har betydning, er en enorm tilfredsstillelse i seg selv, og gjør at man blir motivert til ekstra innsats. Til slutt vil jeg nevne at det har vært kjekt å oppleve at den kompetansen jeg har opparbeidet meg gjennom studiet faktisk har vært nyttig i jobbsammenheng.

Hva er det mest utfordrende?
Det mest utfordrende med praksisfaget har nok vært å omstille seg fra å gjøre et arbeid som i stor grad kun er til nytte for en selv, til å gjøre et arbeid som er av betydning for arbeidsplassen. Jeg var nok litt redd for at arbeidet jeg utførte ikke skulle holde mål i begynnelsen av praksisperioden, men etter hvert som jeg har fått positive tilbakemeldinger, har jeg lært å stole på egne ferdigheter.

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Under arbeidspraksisen ved Matarena AS ser jeg at både planleggings- og struktureringskompetansen jeg har tilegnet meg gjennom skriving av en rekke oppgaver, og erfaringen jeg har tilegnet meg når det gjelder å finne frem til hensiktsmessig og pålitelig kildestoff, har vært av stor betydning. I forbindelse med prosjektarbeidet har både evnen til å tenke analytisk og kunnskapene jeg har tilegnet meg i metodefaget vært avgjørende for å kunne utføre dette arbeidet på en systematisk og målrettet måte.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Jeg vil så absolutt anbefale alle sampolstudenter å søke praksisfaget. Egentlig mener jeg at et halvt år ute i praksis burde være et tilbud til studenter ved langt flere studium. Matarena AS er en utmerket praksisbedrift, og for meg har dette vært et halvår med svært stort utbytte.  Møtet med arbeidslivet gjennom praksisfaget har vært veldig hyggelig, og det har gitt meg forståelse for at kompetansen jeg har opparbeidet meg i løpet av sampolstudiet faktisk kan være nyttig i en rekke jobber. 

(Denne artikkelen ble publisert i 2017 eller tidligere)