Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Drar nytte av studiekompetansen hver eneste arbeidsdag

Ole Johan Karlsen studerer Europastudier med spesialisering i sammenliknende politikk. Våren 2017 er han praksisstudent ved Vest-Norges Brusselkontor. Han både drar nytte av studiekompetansen og gleder seg til hver eneste arbeidsdag.

Hovedinnhold

Jeg er overbevist om at jeg hadde brukt mye lengre tid på å sette meg inn i arbeidet på kontoret uten min studiekompetanse.

Hvorfor valgte du praksis?
Jeg valgte praksisfaget fordi jeg hadde hørt mye positivt om det, og fordi det fremstod som en god måte å tilegne seg verdifull erfaring. For en som er godt over gjennomsnittet interessert i EU var det naturligvis også utrolig fristende med et opphold i Brussel.

Hva er det beste med praksisplassen din?
Det er så mye som er bra med praksisplassen min! Det aller beste er kanskje alle de spennende og varierte arbeidsoppgavene jeg får, og det gode arbeidsmiljøet på kontoret. Jeg føler meg utrolig heldig som får tilbringe semesteret på Vest-Norges Brusselkontor, og jeg gleder meg til hver eneste arbeidsdag.

Hva er det mest utfordrende?
Det kan være utfordrende å sette seg inn i alle de ulike fagfeltene kontoret jobber med. Seminarer og konferanser kan bli ganske faglig tekniske, noe som gjør at det til tider kan være utfordrende å henge med. Til gjengjeld er det utrolig interessant og lærerikt. Så langt har jeg arbeidet med alt fra proteinkilder i fiskefôr til hydrogen-drevne kjøretøy.  

På hvilken måte får du brukt din studiekompetanse i praksis?
Jeg er overbevist om at jeg hadde brukt mye lengre tid på å sette meg inn i arbeidet på kontoret uten min studiekompetanse. Den har vært av stor betydning, og de EU-relaterte fagene har gitt meg verdifull kunnskap som jeg drar nytte av hver eneste arbeidsdag.

Vil du anbefale praksis til andre studenter?
Et praksisopphold i løpet av studiene er så absolutt å anbefale! Det er utrolig lærerikt, og en gylden mulighet til å få relevant arbeidserfaring, og innblikk i hva studiekompetansen kan benyttes til. Faget er godt organisert fra instituttets side og oppfølgingen er god – også for oss i Brussel.

Jeg vil på det sterkeste anbefale praksis på Vest-Norges Brusselkontor. Arbeidsoppgavene er svært interessante, og man blir en del av et fantastisk arbeidsmiljø med trivelige og dyktige kolleger. I tillegg er Brussel en fantastisk by å jobbe i. Praktikantmiljøet er supert, og det er alltid mye som skjer her i hjertet av Europa!